ZZWW-onderzoek: driekwart Westfriezen wil preventief huisartsbezoek

Driekwart Westfriezen wil preventief huisartsbezoek ouderen

Het is belangrijk dat alle 70-plussers in onze regio minimaal één keer per jaar bezoek krijgen van een huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige. Dat vindt bijna driekwart van de Westfriezen, zo blijkt uit een enquête van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW). I&O Research heeft het onderzoek in het najaar van 2018 uitgevoerd in opdracht van ZZWW.  

Meer weten? Download het onderzoeksrapport ZZWW-ouderenzorg 2018

 

Problemen voorkomen

Met de preventieve medische huisbezoeken kunnen volgens ZZWW gezondheidsproblemen, eenzaamheid en verkeerd of overmatig medicijngebruik voorkomen worden. Op tijd aandacht en sowieso meer aandacht aan ouderen besteden loont volgens ZZWW. Uiteindelijk kan dat er soms zelfs voor zorgen dat ouderen minder snel in het ziekenhuis terechtkomen.

 

Mantelzorg is (te) zwaar

Uit het onderzoek komen ook zorgwekkende cijfers naar voren over de mantelzorgers volgens ZZWW. Een derde van de mantelzorgers die meededen aan de enquête vindt de zorg nu al zwaar tot zeer zwaar. Daarvan heeft 26 procent behoefte aan ondersteuning bij de mantelzorg en slechts 13 procent ontvangt die zorg op dit moment. Over de toekomst is 27 procent van de Westfriese 55-plussers bezorgd (dus niet alleen de mantelzorgers) en 10 procent vreest zelfs dat ze over vijf jaar de zorg voor hun naaste niet aankunnen.

 

Westfriezen redelijk gezond

Uit de enquête van ZZWW komen overigens ook nog andere zaken naar voren. Over het algemeen zijn Westfriezen best gezond en bewegen ze meer dan het landelijk gemiddelde.

ZZWW heeft de enquête laten uitvoeren door het onderzoeksbureau I&O Research onder inwoners van Westfriesland. De uitgebreide lijst met vragen is ingevuld door 349 mensen, onder wie 277 mensen van 55 jaar en ouder.

 

 

Wat gaat de ZZWW met de resultaten van het ouderenzorgonderzoek doen?

De ZZWW zal uiteraard alle resultaten in ogenschouw nemen en kijken welke verbeterpunten er zijn. De twee opvallendste uitkomsten geven in elk geval aanleiding tot actie:

  1. Altijd preventief huisbezoek

De ZZWW gaat tijdens de besprekingen met de huisartsen zo spoedig mogelijk de preventieve huisbezoeken nadrukkelijk naar voren brengen. In andere regio’s, zoals Den Helder, vinden de preventieve huisbezoeken al bij wijze van proef plaats. De ZZWW wil dat dit als standaard gaat gelden in de regio Westfriesland en Wieringermeer.

 

  1. Aandacht voor mantelzorgers

Naar aanleiding van het onderzoek maakt de ZZWW zich ook zorgen over de mantelzorgers. De ZZWW wil de komende tijd kijken hoe mantelzorgers nog meer ondersteund kunnen worden en hoe voorkomen kan worden dat zij de zorg te zwaar gaan vinden.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Ouderenzorgsymposium goed bezocht

Ouderenzorg leeft in Westfriesland

Zo’n honderd mensen hebben op 13 november 2018 de bijeenkomst over ouderenzorg van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) bezocht. Het bestuur van de ZZWW is erg blij met deze opkomst. “Fijn dat ouderenzorg zo leeft in Westfriesland en de Wieringermeer”, aldus het bestuur na afloop. “Dat geeft ons de indruk dat de ZZWW bestaansrecht heeft, want goede ouderenzorg is een van onze speerpunten.”

Vier sprekers

Vier sprekers uit de zorgwereld gaven elk een eigen toelichting tijdens de bijeenkomst over ouderenzorg van de ZZWW.

Wendy van den Berg

Wendy van den Berg (manager Zorgkoepel Westfriesland) vertelde welke zorg er op dit moment voor ouderen is en hoe de ouderenzorg in grote lijnen is georganiseerd in onze regio. Download presentatie Wendy van den Berg

Annet Wind

Annet Wind is huisarts in Hoorn en kaderhuisarts ouderengeneeskunde in Westfriesland. Huisartsen besteden volgens haar veel aandacht aan ouderen. Ze legde uit hoe ze dat doen en illustreerde dit aan de hand van een concreet voorbeeld. Download presentatie Annet Wind

Wijkverpleegkundige van Omring

Ook een wijkverpleegkundige van zorgorganisatie Omring gaf een blik achter de schermen. Een van haar cliënten is een man die bijna geheel verlamd is geraakt doordat hij een ongeluk kreeg terwijl hij bezig was met snoeiwerk op de tennisbaan. Omring ondersteunt deze cliënt en zijn vrouw, die ondanks alles toch positief in het leven blijven staan. Meer weten? Neem contact op met Omring.

Dirk Kuipers

Tot slot lichtte Dirk Kuipers (wethouder ouderenwelzijn in Medemblik) het ouderenbeleid in zijn gemeente toe. Hij liet ook zien dat bepaalde gemeenten de komende jaren erg zullen vergrijzen. Stedebroec is daarbij koploper. Download presentatie Dirk Kuipers.

Discussie

Bij de discussieronde sprong eruit dat diverse mensen de bereikbaarheid van huisartsen erg belangrijk vinden. Huisbezoeken aan ouderen worden ook gewaardeerd, maar dat hoeft niet per se door huisartsen.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief