40 procent Westfriezen wil regiopolis

ZZWW laat mening over zorgverzekering onderzoeken in Westfriesland

Uit een onderzoek van de stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) blijkt dat 1 op de 4 inwoners van Westfriesland een zorgverzekering mist die specifiek is toegespitst op de eigen regio. Het onderzoek is dit najaar op wetenschappelijke wijze uitgevoerd door Onderzoeksbureau I&O Research.

 

Download hier het rapport zorgverzekering (2019)

 

Nu maakt het niet uit waar een verzekering wordt afgesloten, maar Westfriezen zien dat graag anders. Zij willen dat zorgverzekeraars iets extra’s voor hen doen omdat ze in Westfriesland wonen. ZZWW-voorzitter Hans Schipper: “De precieze invulling moet natuurlijk nog bedacht en besproken worden met de zorgverzekeraars. Maar wij denken aan premieverlaging, maar ook aan korting op een sportschool in de buurt of op de parkeertarieven bij het Dijklander Ziekenhuis of extra ondersteuning voor een gezonde leefstijl.”

Terechte wens

Het verlagen van de premie ligt gevoelig bij zorgverzekeraars. Toch is het volgens ZZWW geen onterechte wens. “Landelijk gezien is dit een relatief goedkope regio voor de zorgverzekeraars. Waarom zien we dat niet terug in de premie? Als ik een autoverzekering afsluit, hangt mijn premie ook af van mijn postcode omdat in sommige plaatsen de kans op diefstal of beschadigingen groter is”, zegt Schipper. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat 15 procent ontevreden is over de hoogte van de premie, een reden temeer om de premie te verlagen volgens ZZWW.

 

Honkvast

Verder vindt ZZWW dat de Westfriezen best weleens beloond mogen worden voor hun trouw. De meesten zijn honkvast, sommigen zitten zelfs al meer dan 10 jaar bij dezelfde verzekeraar, aldus het onderzoek van I&O. Slechts 4 procent stapte afgelopen jaar over naar een andere verzekeraar.

De grootste zorgverzekeraar in Westfriesland is VGZ/Univé. Daarom gaat ZZWW de regiopolis en de resultaten van het onderzoek bespreken met deze verzekeringsmaatschappij.  Schipper: “We hebben het al eens vaker over de regiopolis en over de premie gehad met VGZ. Daarom weten we dat het geen gemakkelijke opgave is om VGZ te overtuigen. Maar dit onderzoek toont aan dat onze gedachten hierover niet uit de lucht komen vallen. De inwoners van Westfriesland hebben inderdaad behoefte aan een zorgverzekering die rekening houdt met waar ze wonen. We sluiten overigens ook niet uit, dat andere zorgverzekeraars naar aanleiding van dit onderzoek met ons een gesprek willen.”

 

Bedrijfsleven bondgenoot

Zorg zoals de Westfries het Wil is overigens niet de eerste partij in de regio die pleit voor een regionale benadering van de zorgpremie. Ook Hans Huibers, voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep heeft hier al eerder een pleidooi voor gehouden. Hij vindt eveneens dat VGZ moet nadenken over regionale differentiatie.

 

Oververzekerd?

Uit het onderzoek komt verder nog naar voren dat veel mensen een aanvullende verzekering afsluiten, maar hier niet altijd gebruik van maken. Slechts de helft van de verzekerden met een aanvulling voor fysiotherapie ging naar de fysiotherapeut. Maar 14 procent benutte de psychologische hulp en 18 procent diende een declaratie in voor het gehoorapparaat, terwijl ze hier wel voor verzekerd waren.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Medicijngebruik beter beoordelen is hard nodig

ZZWW organiseert preventief huisbezoek van Apotheek Stede Broec

Bekijk het filmpje van RTV Noord-Holland.

Apothekers moeten meer doen om het medicijngebruik in de gaten te houden. Dat vindt de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW). “Dat is hard nodig, want daarmee kunnen fouten worden voorkomen die soms ernstige medische gevolgen hebben. Daarnaast betekent minder en efficiënter medicijngebruik lagere zorgkosten”, vindt ZZWW. Daarom financiert het onafhankelijke burgerinitiatief ZZWW momenteel een proefproject voor huisbezoeken, uitgevoerd door Apotheek Stede Broec.

Mevrouw C. Dekker, farmaceutisch consulent van Apotheek Stede Broec, bezoekt tot en met eind december dertig patiënten die vier of meer verschillende soorten medicijnen slikken. “Inmiddels zijn er al zeven patiënten bezocht en ik heb begrepen dat het erg nuttige bezoeken zijn. Er komen inderdaad fouten bovendrijven”, vertelt Wim van Hilten namens het ZZWW-bestuur.

Een la vol met pillen

hoeft soms helemaal niet

Daarnaast komt tijdens het huisbezoek aan de orde hoe groot de voorraad is en of er veel pillen overblijven. Van Hilten: “Soms schrijven artsen onnodig veel voor of nemen mensen ze eenvoudigweg niet meer in. Dat kun je er met een huisbezoek goed uitfilteren. Een la vol met pillen hoeft soms helemaal niet!”

Medisch gevaar

De apotheker kijkt of de medicijnen elkaar niet tegenwerken of elkaar juist versterken, want dat kan ernstige medische gevolgen voor patiënten hebben. Daarnaast beoordelen apothekers de medicatie bij ouderen volgens de geldende richtlijnen. Zo’n check wordt gedaan bij mensen die daarvoor in aanmerking komen. In de praktijk geldt het voor een grote groep patiënten en dat maakt het meteen lastig om voor iedereen het medicatiegebruik te beoordelen.

Verder zijn de dossiers van huisarts, apotheek en specialist niet altijd op elkaar afgestemd en daardoor ontbreekt het aan een volledig en actueel medicatieoverzicht. Dit is van belang voor het verbeteren van de medicatieveiligheid. Meer communicatie tussen zorgverleners zou dit kunnen verbeteren volgens ZZWW.

Tijdens het huisbezoek bespreekt de farmaceutisch consulent het actuele gebruik en daarbij de problemen en onduidelijkheden. Indien nodig neemt de apotheek contact op met de huisarts en/of specialist om dit met hen af te stemmen.

“Dus als er zowel een huisbezoek plaatsvindt als meer overleg, dan worden er hopelijk minder fouten gemaakt”, zegt Van Hilten.

Aanleiding

Het idee voor de huisbezoeken van de apotheek is geboren tijdens een bijeenkomst in het voorjaar. Van Hilten: “Daarin stond eigenlijk het preventief huisbezoek van 75-plussers door de huisarts centraal, omdat uit onze enquête bleek dat hier behoefte aan is in West-Friesland. Maar vooral vanuit de huisartsen kwam er veel kritiek op. We horen echter van onze achterban dat medicijngebruik, een van de onderwerpen die tijdens zo’n huisbezoek besproken zou worden, de meeste problemen oplevert. Apotheek Stede Broec opperde dat een medicijnbeoordeling thuis wellicht zou kunnen helpen. En daarom zijn we samen met deze apotheek in zee gegaan. Wij bekostigen het proefproject en de apotheek zorgt voor de uitvoering volgens een farmaceutisch-verantwoorde vragenlijst. De resultaten komen terecht in het Apotheek Informatie Systeem van Apotheek Stede Broec.”

Op 1 januari zal het proefproject afgerond zijn en wordt duidelijk of ZZWW zich ervoor gaat inzetten dat meer apotheken in West-Friesland patiënten thuis gaan bezoeken. “Hou onze site zzww.nl dus in de gaten. Overigens wachten we natuurlijk eerst de conclusies af, maar we hebben nu al het vermoeden dat de huisbezoeken erg effectief zijn”, aldus Van Hilten.

Ingewikkelde dosering

Apotheek Stede Broec onderzoekt onder andere of mensen weten hoe ze hun medicijnen moeten innemen. “Vooral als je als patiënt vanuit het ziekenhuis thuiskomt met veel verschillende en nieuwe medicijnen, ben je vaak vergeten hoe het ook alweer zit”, zegt Dekker.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Stefan Koomen: ‘Zorgverzekeraars komen te weinig op voor burgers’

Voormalig bestuurder Zorgkoepel signaleert knelpunten in de zorg

Stefan Koomen is bijna vijf jaar bestuurder van de Zorgkoepel in Westfriesland geweest. Per 1 oktober 2019 is hij begonnen als bestuurder bij de Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland, verbonden aan het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp. Hoe kijkt hij aan tegen de zorg in Westfriesland?

 Betere afstemming is hard nodig!

De hamvraag is uiteraard: welke verbeteringen zijn er binnen de zorg noodzakelijk in Westfriesland? “Nou dat zijn er best wel een paar”, zegt hij. “Het is van belang dat de afstemming intensiveert tussen zorgaanbieders, zoals artsen, apothekers, het ziekenhuis en thuiszorgorganisaties. De zorg sluit niet altijd even goed op elkaar aan. Daardoor krijgen mensen soms niet de zorg die ze nodig hebben of het duurt lang voordat het is geregeld. Voor patiënten of mantelzorgers is het ook nog eens heel moeilijk om de weg precies te kennen. Op dat vlak valt er dus genoeg te verbeteren.”

Meer geld ook…

Hij vindt dat er meer in de zorg in Westfriesland geïnvesteerd moet worden, bijvoorbeeld door de spoedpost toch te bouwen. “Al is de zorg in Westfriesland relatief goedkoop en zijn er niet al te grote problemen, dat betekent niet dat er geen geld meer naartoe moet want anders gaan die problemen wel ontstaan. Ik vind ook dat je regionaal moet kijken en niet – zoals zorgverzekeraars nu doen – louter landelijk beleid moet voeren. Alles zit in een standaard gegoten die overal geldt. Maar de zorg is in elke regio anders georganiseerd. Dat merk ik nu al, terwijl ik nog maar net in Kennemerland werk. Een opgelegde standaard werkt daarnaast contraproductief en demotiverend.”

Beter luisteren

De beperkte invloed van burgers baart hem ook veel zorgen. “Terwijl het toch over hen gaat. Zorgaanbieders en verzekeraars doen allerlei aannames en denken dat burgers bepaalde dingen willen, maar de Westfriezen zelf hebben veel te vertellen al zijn ze bescheiden. Ze verdienen het gehoord worden!”

Verzekeraars negeren burgers

Komen zorgverzekeraars dan niet op voor de belangen van burgers? “Zij zouden dat wel moeten doen, maar daar zijn ze helemaal niet mee bezig. Ze innen premies van burgers en ik vind dat ze daar dan ook de consequentie van moeten aanvaarden. Legitimeer jezelf! Het Dijklander ziekenhuis heeft een cliëntenraad, zorgorganisaties als Omring en Wilgaerden ook. Maar wie vertegenwoordigt de bijvoorbeeld de jonge generatie voor wie onze keuzes nu van invloed zijn op hun toekomst?”

Blij met ZZWW

“Zorg Zoals de Westfries het Wil kan burgers wel een stem geven en dat doet ZZWW gelukkig ook. De zorgverzekeraars in deze regio zouden dan ook burgerinitiatieven zoals ZZWW financieel moeten ondersteunen. Uiteindelijk wordt de zorg goedkoper als die wordt verbeterd, dus die rol van ZZWW als luis in de pels kan zorgverzekeraars veel opleveren.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief