VGZ denkt na over uitbreiding huisbezoek van apothekers

VGZ neemt het onderzoek van ZZWW en Stede Broec Apotheek serieus

Zorgverzekeraar VGZ wil bekijken of zo’n 1500 cliënten in heel Westfriesland bezocht kunnen worden door een apotheker.

Naar aanleiding van het onderzoek dat in 2019 uitgevoerd is, heeft het bestuur van ZZWW onlangs tijdens het periodieke overleg met VGZ de toezegging gekregen dat de zorgverzekeraar intern het onderzoek goed wil bestuderen. VGZ zal half maart laten weten of de huisbezoeken een vervolg gaan krijgen buiten Stede Broec.

De pilot in Stede Broec is namelijk een groot succes geworden. Uit de huisbezoeken blijkt dat sommige patiënten dubbele medicijnen krijgen voor dezelfde kwaal. Dit heeft nu al een besparing van 2000 euro opgeleverd. Daarnaast gaven vele mensen aan dat ze niet precies weten hoe ze hun medicijnen moeten innemen of ze nemen ze verkeerd in.

Meer info? Klik hier

Of download het rapport ‘Huisbezoek apotheker Stede Broec’

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Medicijnonderzoek van Stede Broec en ZZWW blijkt erg nuttig voor patiënten

Huisbezoek doeltreffend middel tegen verkeerd en onnodig medicijngebruik

Uit een onderzoek onder kwetsbare ouderen in Stede Broec blijkt dat huisbezoek een doeltreffend middel is om verkeerd en onnodig medicijngebruik op te sporen. Zo zijn tijdens de huisbezoeken vier ziekenhuisopnames voorkomen. Het onderzoek in opdracht van de stichting Zorg, Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) is uitgevoerd door Apotheek Stede Broec.

 

Onderzoek downloaden: (download hier)

 

Er zijn in totaal 26 huisbezoeken afgelegd bij mensen die ontslagen zijn uit het ziekenhuis. Daarbij ging het om ouderen met wijzigingen in het medicatiegebruik. De apotheker ging op huisbezoek en heeft letterlijk in de medicijnkast gekeken en het medicatiegebruik doorgenomen met de patiënt.

Uit de resultaten blijkt dat bijna 60 % van de bezochte ouderen tegen problemen aanloopt bij het gebruik van de medicatie, 54 % geeft aan moeite te hebben met het uit elkaar houden van de medicatie, 42% stopt zelf wel eens met een medicijn, 50% geeft aan geen goede uitleg te hebben gehad in het ziekenhuis over de wijzigingen in de medicatie en 46% vergeet wel eens een medicijn in te nemen. Er zijn ook diverse geneesmiddelen gestopt, die dubbel werden ingenomen voor een totale waarde van ruim 2000 euro.

Dat de overgang naar de thuissituatie vanuit het ziekenhuis beter gaat met een huisbezoek blijkt ook uit de resultaten. Er komt heel veel op mensen af bij een ziekenhuisopname. Wim van Hilten (ZZWW): “Dat zorgt ervoor dat niet alle informatie die gegeven wordt, ook bijblijft. En met een huisbezoek zijn de patiënten beter te begeleiden, zodat zij na alle wijzigingen hun medicatie op de juiste manier innemen. Dan zijn ze in hun eigen omgeving en wordt meteen de voorraad medicatie die in huis is bekeken. Zowel door de bezochte ouderen als de apotheek zijn daarom de huisbezoeken als zeer nuttig ervaren.”

Alarmerend

Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) vindt dat de resultaten zo alarmerend zijn dat er aanleiding is het onderzoek te verbreden tot de hele regio West-Friesland. “Ons al eerder ingenomen standpunt, dat een professioneel huisbezoek bijdraagt aan veiliger en minder medicijngebruik is bevestigd”, zegt bestuurslid Wim van Hilten. “Met alleen een kopje koffie drinken en een gezellig praatje kom je er niet. Wij zijn ervan overtuigd, dat met dit type huisbezoeken een belangrijke gezondheidswinst geboekt kan worden. Onnodig of verkeerd medicijngebruik is in niemands belang.”

ZZWW bespreekt de resultaten van het onderzoek met zorgverzekeraar VGZ en er volgt ook een brief naar minister Bruins, die medicatieveiligheid hoog in zijn vaandel heeft staan . Zowel aan VGZ als aan de minister met een verzoek om een financiële bijdrage voor een vervolgonderzoek.

Nadere info: W. van Hilten     ZZWW           0613861599

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief