Betere zorg voor iedereen? Jan Knijn: 'Blijf zelf sowieso in beweging’

Jan Knijn (71): ‘Aandacht voor preventie is in Westfriesland minstens net zo belangrijk als goede zorg’ 

ZZWW peilt regelmatig de mening van de Westfriese burgers. Wat vinden zij van de zorg in onze regio? Wat kan er beter? Jan Knijn (71) is onder andere actief bij de Seniorenvereniging Zwaag en de LeekerweideGroep (gehandicapten) en hij vindt: “Onze gezondheidszorg in Westfriesland is op papier heel goed. De praktijk is weerbarstiger en er zijn dus wel wat verbeterpunten. Maar mijn belangrijkste motto: begin bij de basis, dus bij preventie.” 

 

Leefstijl

“Voorkomen is beter dan genezen. Dus blijf bewegen, want dat is goed voor jezelf en de kans is dan kleiner dat je een beroep hoeft te doen op de gezondheidszorg.” Jan fietst met zijn vrouw, wandelt flinke afstanden, zwemt meerdere keren per week, houdt van langlaufen en heeft zowel een moestuin als een siertuin. “In principe neem ik de fiets als ik ergens naartoe ga, dus het zit helemaal in mijn leven gebakken. Niet om mezelf op de borst te kloppen, maar dit gezonde levenspatroon helpt me wel en ik heb geen noemenswaardige klachten. In deze coronatijd probeer ik mijn conditie op peil te houden door niet in de bebouwde kom, waar het al druk op straat is, maar op een polderdijkje te gaan wandelen.”

Slag om de arm

“Natuurlijk merk ik ook dat ik ouder word en neem ik wat vaker een pauze. En ik hou uiteraard een slag om de arm: een ernstige ziekte kan bij iedereen roet in het eten gooien. Maar een gezonde levensstijl helpt altijd én het houdt op de lange duur de gezondheidskosten laag.”

Kosten

De kosten spelen namelijk een grote rol volgens Jan wat betreft de pijnpunten in de gezondheidszorg van Westfriesland. “Om een voorbeeld te noemen: als je naar de huisartsenpost of de doktersassistente belt is – ook buiten coronatijd – vaak de reactie dat je het nog even moet aankijken. Het is goedkoper als je niet komt. Maar ik ken ook gevallen waarbij mensen uiteindelijk in een ziekenhuisbed kwamen, terwijl dat niet had gehoeven als er eerder medische zorg was verleend. Het spreekt overigens voor zich dat medici en verpleegkundigen in deze coronatijd gewoon over voldoende medische mondkapjes en beschermende kleding moeten beschikken en ze ook gebruiken. Al kost dat veel geld.”

Minder pillen

Geld besparen kan volgens Jan door bijvoorbeeld eens te kijken naar het medicijngebruik, iets wat ZZWW ook al geruime tijd bepleit en daarom vorig jaar (met succes) aan Apotheek Stede Broec vroeg om bij patiënten thuis de pillendoos onder de loep te nemen. Jan: “Waarom kunnen specialisten niet beter met elkaar samenwerken en kijken naar een lichaam als geheel in plaats ieder naar één onderdeel? En ondertussen drijven farmaceutische bedrijven de prijzen maar op. VGZ en andere verzekeraars zouden de farmaceutische industrie onder druk moeten zetten.”

Stimulansen voor zorgberoep

Een ander knelpunt is dat er niet genoeg handen aan het bed zijn. Jan pleit er dan ook voor dat zorgmedewerkers op de vloer een goed salaris krijgen, om gemotiveerd te blijven. “Het hogere kader krijgt meer dan genoeg.” Daarnaast helpt het om jeugd al vroeg te stimuleren om een zorgberoep te kiezen. “Daarom is het zo jammer dat de maatschappelijke stages en snuffelstages afgeschaft zijn. Tenminste, die indruk heb ik. Een paar jaar geleden zag ik regelmatig bij Leekerweide jongeren die meededen en dat was echt fantastisch. Zo maakten ze kennis met het zorgberoep en ze zagen ook nog eens wat er bij mensen met een beperking speelde. Dat zou weer terug moeten komen.”

Jongeren in actie

Jans hartenkreet is dat jongeren sowieso meer vrijwilligerswerk gaan doen voor ouderen of mensen met een beperking. Als ze (coronaproof) klusjes doen of hen mee uit wandelen nemen in plaats van te gaan zitten gamen thuis, dan kan dat volgens hem soms eenzaamheidsgevoelens verdrijven. “Zeker nu het verenigingsleven stil ligt. Mantelzorgers en de thuiszorg kunnen bovendien niet alles opvangen, dus hiermee kunnen ze ontlast worden.”

Maatschappelijke discussie

Tot slot vindt hij dat er een maatschappelijke discussie in Westfriesland moet komen over hoe ver men moet gaan met het behandelen van doodzieke mensen. “Kijken we voldoende naar de kwaliteit van leven? Zou je nog een chemokuur moeten doen als je 89 bent of niet? Wie moet dat bepalen? De arts, de patiënt of samen? Hoe bepaal je het moment waarop je niet meer behandeld wil worden? Moeten de kosten een rol spelen? Het is goed om alle aspecten daarvan eens te belichten.”

Wat doet ZZWW met de mening van Jan Knijn?

Het bestuur van ZZWW, een organisatie die Jan trouwens van harte toejuicht, neemt de punten vanuit de achterban altijd serieus. Daarom zal ZZWW Jans opmerkingen bespreken en proberen mee te nemen bij acties, initiatieven of het behartigen van de belangen van de Westfriese burger tijdens overleg met zorgverleners, gemeentes, politieke partijen en anderen.

Heeft u ook een mening over de zorg? Is er iets wat beter of anders moet in onze regio? Kan ZZWW daarin een rol spelen? Laat het weten! De afkorting ZZWW staat niet voor niets voor Zorg Zoals de Westfries het Wil.

Mail naar info@zzww.nl 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Hoe is het met Esther Sijm?

Interview op ZZWW-site brengt veel op gang voor ondersteuningsbureau  voor kankerpatiënten

“Dankzij ZZWW zijn er diverse balletjes gaan rollen”, vertelt Esther Sijm. Op de site van ZZWW deed zij begin augustus haar verhaal over Doorzorg, het ondersteuningsbureau voor kankerpatiënten dat zij wil opzetten in Westfriesland. Sindsdien is er van alles gebeurd.

 

Hopelijk een proefproject

Zo heeft VGZ/Univé, de grootste zorgverzekeraar van Westfriesland, uit zichzelf contact opgenomen met Esther. “Het bestuur van ZZWW had mijn initiatief namelijk ook genoemd tijdens een overleg met de zorgverzekeraar en ze vonden het zo interessant dat ze intern gaan bespreken of het een pilot kan worden.”

Tips van het ministerie

Een rondetafelgesprek met diverse organisaties onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn heeft opgeleverd dat Esther nu begeleiding krijgt bij het opzetten van haar bureau. “Ik heb alvast zeven concrete tips gekregen waar ik mogelijk zou kunnen regelen dat kankerpatiënten de ondersteuning vergoed krijgen. Voor een vergoeding vanuit het basispakket is het noodzakelijk dat ik met cijfers kan onderbouwen dat kankerpatiënten sneller fit zijn om dagelijkse activiteiten op te pakken als ze gebruik maken van een ondersteuningsbureau dat hen helpt bij alle hulpvragen die erbij komen kijken als je kanker krijgt. Dat kan pas als Doorzorg echt actief is.”

Vergoeding regelen

De vergoeding voor de coördinatie en organisatie van de nazorg voor kankerpatiënten na hun medische proces is nu nergens geregeld. Daar zit vooralsnog dus de kneep, want als mensen het zelf moeten bekostigen is dat een hoge drempel. Esther is dan ook druk bezig om de vergoeding of een tegemoetkoming in de kosten voor elkaar te krijgen via verschillende kanalen.

Lange adem

Esther verwacht dat ze op zijn vroegst pas in 2021 kan gaan draaien. “Het is een lang en ingewikkeld proces om de ondersteuning voor kankerpatiënten op te zetten, maar ik krijg gelukkig erg enthousiaste reacties van mensen die me willen helpen of met me willen samenwerken! Ik heb laatst eens een lijst van alle contacten gemaakt en dacht toen ik klaar was: nou, wat is mijn netwerk enorm gegroeid de afgelopen tijd. Dat geeft erg veel energie.”

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Bericht van Omring

De twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht bij Omring komen uit diverse werkvelden

Anouk Op het Veld (44) en Jasper Daams (47) treden toe tot de Raad van Toezicht van zorgorganisatie Omring.

Anouk Op het Veld werkte onder meer bij het Ministerie van Financiën, als partner van adviesbureau Andersson Elffers Felix en ze is docent aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Jasper Daams is directeur van de integrale veiligheidsorganisatie van Schiphol en werkte eerder aan innovatieve onderzoeksprojecten en operationele verbeterprogramma’s in de luchtvaartindustrie.

 

Terug naar zorg varia

VGZ betrekt ZZWW bij regiozorgvisie

Brief levert veel steun op van diverse zorgaanbieders en de Westfriese bedrijvengroep

Zorgverzekeraar VGZ/Univé heeft het verzoek van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) gehonoreerd om ook bij het ontwikkelen van de ‘Regiovisie voor de Zorg in Westfriesland’ betrokken te worden. De regiozorgvisie geeft inzicht hoe de overheid de zorg naar de toekomst toe wil ontwikkelen. ZZWW wil hierbij zijn om ook de stem van de inwoners van Westfriesland te laten horen.

ZZWW stuurde onlangs een brief naar VGZ/Univé, met een afschrift naar zorgaanbieders, gemeenten en politici. ZZWW vreesde dat de regiovisie tot stand zou komen zonder inbreng van de mensen over wie het gaat, namelijk de burgers van Westfriesland.

Veel steun

Er kwamen direct veel steunbetuigingen. Wilgaerden-Leekerweidegroep reageerde per ommegaande en het Dijklander Ziekenhuis, Geriant, de Westfriese bedrijvengroep en Omring volgden. VGZ/Univé heeft nu toegezegd dat ZZWW ook wordt uitgenodigd voor de regiozorgvisie. Het bestuur van ZZWW is erg blij met zowel de toezegging van VGZ/Univé als de steun vanuit de regio.

 

Meer lezen over wat de regiozorgvisie inhoudt en waarom de erkenning van ZZWW om erbij betrokken te zijn zo belangrijk is? Klik hier

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Wat is de regiozorgvisie?

Wat houdt de regiozorgvisie in en waarom is de erkenning van ZZWW daarbij zo belangrijk?

De grenzen van ons huidige zorgstelsel zijn bereikt, zo stellen de overheid en de zorgsector. Daarom wordt er momenteel druk gewerkt aan een plan voor de zorg tot 2030, dat op regionaal niveau tot stand moet komen vanuit de zorgwereld, de gemeenten en de bevolking. Vandaar dat ZZWW het belangrijk vindt dat de burgers ook daadwerkelijk hun stem kunnen laten horen. Daar is ZZWW als burgerinitiatief nu voor erkend.

Het uiteindelijke doel van het nieuwe zorgbeleid is: de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek door de juiste zorgprofessional.

In alle 31 regio’s van de zorgkantoren in Nederland wordt er daarvoor een regiovisie ontwikkeld, die samen de input vormen voor een zogeheten Contourennota, die de Tweede Kamer gaat vaststellen,

Waarom input vanuit de regio?

Dat het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn vanuit de regio input wil om de Contourennota te ontwikkelen, komt voort uit de gedachte dat de afspraken over zorg regionaal en lokaal gemaakt worden. Dus weten regionale zorgaanbieders, de grootste zorgverzekeraar in de regio en de gemeenten het beste wat er speelt, is het idee. Om een voorbeeldje te noemen dat er nog wel wat verbeterd kan worden:

Als een jongere 18 wordt en een behandeling via de GGZ krijgt, kan er een organisatorisch probleem ontstaat. Soms kan hij dan niet meer behandeld worden door dezelfde organisatie, omdat hij opeens onder de volwassenenzorg valt en de gemeenten contracten voor bepaalde met bepaalde zorgaanbieders hebben. Daarover moeten in de regio betere afspraken gemaakt worden.

Daarnaast wil het ministerie zorgprofessionals prikkelen om over hun eigen vakgebied heen te kijken, flexibeler te zijn en creatiever te worden.

Hoe is de stand van zaken landelijk?

Afgelopen zomer heeft adviesbureau Berenschot een inventarisatierapport gepresenteerd van hoe het er nu voor staat. Het blijkt dat er in een aantal regio’s nog druk aan wordt gewerkt. Mede door de coronacrisis is er wat vertraging opgetreden.

Hoe staat het ervoor in Westfriesland?

In Westfriesland is de ontwikkeling van de regiozorgvisie ook in volle gang. Zorgverzekeraar VGZ/Univé trekt als marktleider de kar, samen met de gemeente Hoorn, namens de 17 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord. VGZ/Univé heeft net toegezegd dat ZZWW ook kan bijdragen aan de ontwikkeling van de visie. “Hier zijn we heel blij mee. Het blijkt dat onze inspanningen bij de Raad van Bestuur van VGZ/Univé, die werden ondersteund door een aantal zorgaanbieders, wel degelijk tot succes hebben geleid”, zegt het bestuur van ZZWW.

Hoe zit het met de rol van ZZWW?

ZZWW vertolkt de stem van de bevolking van Westfriesland. Over hen gaat het immers. Het betrekken van burgers bij de visie is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor het ministerie volgens het rapport van Berenschot. Sterker nog, burgerinitiatieven moeten financieel ondersteund worden, zo staat er letterlijk. ZZWW wordt in het rapport van Berenschot zelfs bij name genoemd als een van de burgerinitiatieven die gevraagd heeft om bij de toekomstvisie betrokken te worden. ZZWW is zeer verheugd over deze vermelding.

Hoe kijkt de Tweede Kamer naar ZZWW?

Ook vanuit de politieke partijen klinken er hoopvolle geluiden. “Onze contacten met de fracties van CDA, Christen Unie, Groen Links en PvdA blijken zeer waardevol te zijn. Zij hebben positief gereageerd. Joba van den Berg (CDA) heeft daarnaast aangekondigd tijdens de commissievergadering van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 8 oktober aandacht te vragen voor verdere ondersteuning van ZZWW. Ook Corine Ellemeet (GL) heeft ons gemaild dat zij aandacht voor de positie van ZZWW zal vragen”, aldus het ZZWW-bestuur.

 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Bericht van het Dijklander Ziekenhuis

Mondkapjes verplicht voor bezoekers en patiënten vanwege coronamaatregelen

Vanaf vandaag 17.00 uur moeten alle patiënten, bezoekers en medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis in de voor publiek toegankelijke binnenruimtes een mondkapje dragen. Dit geldt dus niet voor patiënten in bed. Het ziekenhuis volgt hiermee de maatregel die gisteren door het kabinet is geadviseerd. Ook staat het ziekenhuis vanaf vrijdag 2 oktober één bezoeker toe per patiënt, per bezoekuur. 

Patiënten en bezoekers mogen zelf een mondkapje meenemen. Wanneer ze geen mondkapje bij zich hebben, kan het ziekenhuis daarin voorzien. De maatregel geldt voor iedereen vanaf 13 jaar op alle locaties van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, Purmerend, Enkhuizen en Volendam. Ook medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis dragen in openbare ruimtes, poliklinieken en verpleegafdelingen vanaf nu een mondkapje.

Kom alleen

Het ziekenhuis vraagt of patiënten zo veel mogelijk alleen naar het ziekenhuis komen, tenzij het niet anders kan. De bezoekregels worden ook weer strenger. Iedere opgenomen patiënt mag één bezoeker per bezoekuur ontvangen. Een uitzondering hierop geldt voor verloskunde, neonatologie, kindergeneeskunde en voor patiënten die op sterven liggen.

Terug naar zorg varia