Week van de ontmoeting

Veel activiteiten voor alleenstaanden in Koggenland in West-Friesland

De gemeente Koggenland organiseert van 1 tot en met 7 oktober De week van de ontmoeting. Er zijn allerlei activiteiten om bij aan te schuiven, die gezelligheid brengen.

klik hier voor het programma

(scroll even naar beneden als u het programma opent en dan ziet u de lijst met activiteiten)

Terug naar zorg varia

ZZWW geeft woningnood ouderen follow-up

Huisvestingskwestie Westfriese ouderen krijgt volop aandacht dankzij ZZWW

 

Stichting Zorg Zoals de Westfries wil de ouderenhuisvestingskwestie op de kaart blijven zetten, ook omdat er veel bijval komt uit diverse hoeken. ZZWW is daarom van plan om met een manifest en een informatiebijeenkomst te komen. Daarnaast voert ZZWW gesprekken met diverse organisaties om samen op te trekken.

De artikelenserie van ZZWW over de dreigende tekorten aan woningen voor ouderen doet veel stof opwerpen. ZZWW heeft meerdere reacties ontvangen van de achterban en bestuurders uit West-Friesland. Diverse burgers spreken hun zorg uit en vragen zich af of zij – als ze willen verhuizen naar een woning die meer voor hen geschikt is – nog wel die gelegenheid hebben nu de woningnood voor alle leeftijdscategorieën geldt. Zij willen graag hun grotere woning aan jongeren ter beschikking stellen, maar dan moet er wel de mogelijkheid zijn om bijvoorbeeld naar een Knarrenhofje te verhuizen.

Rabo reageert

Harry Nieuwenhuizen (directeur van de Coöperatieve Rabobank in de regio Noord-Holland Noord) reageerde ook direct met een mail. Nieuwenhuizen zei daarin dat hij de artikelen met veel belangstelling heeft gelezen. Het beleid van de Rabobank richt zich onder andere op langer thuis wonen, duurzaam wonen en het verbeteren van de toegang tot de woningmarkt.

“Op deze gebieden ligt er voor Nederland en dus ook voor de regio Noord-Holland Noord een forse opgave. Aan de hand van data uit diverse bronnen zijn we ons een beeld aan het vormen van de omvang van deze opgave en van de manier waarop deze door goed samen te werken in coalities effectief opgepakt kan worden.”

Nieuwenhuizen wilde graag een gesprek met het ZZWW-bestuur om te kijken hoe de Rabobank en ZZWW elkaar op dit vlak kunnen versterken. Inmiddels heeft dat gesprek plaatsgevonden. “Een nuttig gesprek en we voelen ons hierdoor nog meer gesterkt om dit onderwerp veel aandacht te geven”, aldus het ZZWW-bestuur.

Contact met woningbouwverenigingen

ZZWW heeft ook een gesprek gehad met woningcorporatie Woonschakel en is druk bezig met contact te leggen met Intermaris en Het Grootslag om te kijken wat deze organisaties kunnen doen aan het woningprobleem voor ouderen.

Manifest en themabijeenkomst

ZZWW wil met een goed onderbouwd manifest komen, dat aan diverse betrokkenen in Westfriesland wordt gepresenteerd. De bedoeling is dat er daarnaast een themabijeenkomst voor een breed publiek wordt georganiseerd, zoals ZZWW al eerder heeft gedaan. De datum wordt later bekend gemaakt.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Bericht van het Dijklander Ziekenhuis

Dijklander-bestuurder Ymke Fokma stapt over naar Antoni van Leeuwenhoek

Ymke Fokma is per 1 november benoemd als lid raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek. Sinds juni 2017 zat zij in de raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis.
Ymke Fokma “Met pijn in het hart, maar ook vol vertrouwen zal ik het Dijklander Ziekenhuis verlaten en de overstap naar het Antoni van Leeuwenhoek maken. Ik ben ontzettend dankbaar en trots op wat we in het Dijklander Ziekenhuis met elkaar hebben neergezet de afgelopen 4,5 jaar; ongekend goede patiëntenzorg, de fusie, de NIAZ- accreditatie en natuurlijk de coronacrisis. Dit maakt mijn betrokkenheid bij het ziekenhuis groot, maar de kans bij het Antoni van Leeuwenhoek kon ik niet laten liggen. Hun missie, onderzoek en innovaties zijn complex en dienen een groot maatschappelijk belang. Ik ben vereerd dat ik daar een bijdrage aan mag leveren de komende jaren.”
De raad van commissarissen gaat zich buigen over de invulling van de raad van bestuur.

Terug naar zorg varia