ZZWW ondersteunt actie huisartsen

‘Huisartsenzorg in Westfriesland mag niet langer in de knel komen’

 

 

 

Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil vindt het terecht dat ook de huisartsen uit Westfriesland vrijdag 1 juli meedoen aan de landelijke manifestatie op het Malieveld. “Onze huisartsen krijgen momenteel te veel op hun bord en dat gaat zo niet langer. Daarom is het goed dat ze aan de bel trekken”, aldus ZZWW.

Wat heeft ZZWW namens de inwoners in West Friesland gedaan om de huisartsenzorg te waarborgen?

“Regelmatig overleggen we met de huisartsen in West Friesland, die zijn verenigd in de Zorgkoepel in West Friesland en met zorgverzekeraar VGZ. Mede dankzij dat overleg zijn meerdere proefprojecten in Westfriesland gestart in het kader van ‘Meer tijd voor de patient’.

Ook hebben we gesproken over het feit dat huisartsenposten gebruikt moeten worden voor niet-uitstelbare zorg in de avonduren en weekenden. Nog te veel komen patiënten met klachten die ook de volgende dag door de huisarts kunnen worden behandeld.”

Dat is ook een van de zaken waar de huisartsen mee worstelen volgens Marjolein Zwaan (Zorgkoepel Westfriesland, namens de huisartsen). “We richten onze smeekbedes daarom niet alleen aan minister Kuipers, maar ook aan ziekenhuizen, gemeenten, GGD’s, zorgverzekeraars én de patiënten zelf.”

Dit is wat de huisartsen vragen:

  1. Minister Kuipers moet zorgen dat de toegenomen administratieve last omlaag gaat die ontstaan is door de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (WTZA). Zwaan: “Om een voorbeeld te geven: een huisarts moet niet alleen – net als vroeger – elk jaar een financiële jaarrekening maken en van elke patiënt een dossier bijhouden, maar tegenwoordig dankzij de WTZA ook een vragenlijst van ruim 25 pagina’s invullen om zich te verantwoorden. Alle tijd – en geld – die het kost om zo’n lijst in te vullen, kunnen we beter besteden aan zorg. Datzelfde geldt voor het administratieve gedoe rondom het bestellen van hulpmiddelen voor patiënten, zoals incontinentiemateriaal of ene katheter. Schaf dat allemaal zo snel mogelijk weer af voor huisartsen.”
  2. Zorg dat huisartsen niet langer het redmiddel zijn om problemen op te lossen die niet hun ‘pakkie an’ zijn. Zwaan: “Zo sturen ziekenhuizen vanwege hun wachtlijsten patiënten terug naar ons. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We sturen hen niet voor niets door. Daarnaast zien we steeds meer patiënten die hulp van ons vragen omdat ze in financiële problemen zitten, in de war zijn of een huisvestingsprobleem hebben. Gemeenten, GGD en woningcorporaties moeten dit oplossen. Daar is de huisarts niet voor.”
  3. Patiënten moeten alleen voor échte spoedzaken ’s avonds of ’s nachts een beroep doen op de huisartsenpost. Zwaan: “Te veel mensen bellen met een klacht die eigenlijk niet levensbedreigend is en waarvoor ook overdag gebeld zou kunnen worden. Soms is er in Westfriesland daardoor wel een wachtrij van een uur voordat je de huisartsenpost ’s avonds aan de lijn krijgt. De echte spoedgevallen raken daardoor in de knel. Daarnaast is het zo dat bij de huisartsenpost huisartsen moeten zitten, want het is de verantwoordelijkheid van de huisarts. Die avond- en nachtdiensten breken de huisartsen op. Ze kunnen wel mensen inhuren, maar dat kost extra geld en het lastige is dat waarnemers soms afzeggen als ze ziek zijn en dan moeten huisartsen er toch zelf gaan zitten na een intensieve dag. Dat is bijna niet vol te houden.”
  4. Zorgverzekeraars moeten de financiering verbeteren, zodat huisartsen voldoende tijd per consult voor een patiënt hebben. Zwaan: “Als je als huisarts een consult moet afraffelen is dat voor de patiënt vervelend en voor de zorg ook niet goed. Uiteindelijk zie je een patiënt dan later meestal nog een paar keer terug. Of de patiënt is onnodig doorverwezen, omdat je geen gelegenheid had om goed door te vragen. Dus is het niet efficiënt en zeker niet wenselijk.”
  5. Gemeenten moeten zorgen voor betaalbare huisvesting. Zwaan: “Daarmee maak je het aantrekkelijker voor nieuwe huisartsen om een eigen praktijk te stichten.”

Meer jonge praktijkhouders nodig

Uiteindelijk moeten deze oplossingen er ook toe leiden dat het voor aankomende huisartsen aantrekkelijker wordt om praktijkhouder (eigenaar van de huisartsenpraktijk) te worden. Daar is namelijk een groot tekort aan en jonge huisartsen worden liever waarnemer of gaan in deeltijd werken in dienst van een praktijkhouder, omdat ze geen zin hebben in de administratieve last, de zware verantwoordelijkheden, de hoge financiële lasten en de vermoeiende avond- en nachtdiensten. Er zijn in Westfriesland circa 220.000 patiënten en zo’n 110 praktijkhouders.

Hoe voeren de huisartsen actie?

Op vrijdag 1 juli gaan er vanuit Westfriesland en elders uit Nederland een heleboel huisartsen naar het Malieveld om ’s middags te demonstreren. Dat betekent dat de huisartsenprakijken alleen open zijn voor (echte) spoedzaken. Daarnaast protesteren de huisartsen achter de schermen ook nog. Ze zullen volgens Zwaan vaker ‘nee’ verkopen deze week bij verzoeken van zorgverzekeraars, ziekenhuizen en andere organisaties als ze vinden dat het niet om een noodzakelijke zorgtaak gaat.

De acties zijn op sociale media te volgen via #iedereeneenhuisarts

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief