ZZWW tegen inperking van vrije artsenkeuze

“Laat Westfriezen zelf hun arts of fysiotherapeut kiezen”

Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) heeft met verontrusting kennis genomen van de plannen van het kabinet om de vrije artsenkeuze in te perken. “Wij roepen inwoners van Westfriesland op deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten te houden en bij hun zorgverzekeraar aan de bel te trekken als het die kant opgaat.”

In het concept-zorgakkoord dat vroegtijdig is uitgelekt stelt het kabinet voor om de keuzevrijheid van patiënten te beperken. Zij worden verplicht naar een zorgverlener te gaan met wie hun zorgverzekeraar een contract heeft. Volgens ZZWW wordt de toch al grote invloed van de zorgverzekeraars door deze ontwikkeling nog versterkt, zonder dat de burger, als premiebetaler hier iets over te zeggen heeft. “De directe invloed van de premiebetaler is sowieso al gering, maar wordt hierdoor nog minder.”

Dit plan is bedoeld om de stijgende uitgaven in de gezondheidszorg te beteugelen. “Wij begrijpen dat het noodzakelijk is om kritisch naar de uitgaven te kijken. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om dit probleem aan te pakken. Zoals het aantal onnodige geneesmiddelen bij patiënten verminderen. Uit eigen onderzoek van ZZWW samen met de Apotheek Stede Broec blijkt dat op dit punt veel winst valt te behalen zonder dat de kwaliteit van de gezondheidszorg wordt aangetast. Helaas vond de door ons benaderde zorgverzekeraar, VGZ, het niet nodig om ons beperkte onderzoek uit te rollen over heel Westfriesland. Een gemiste kans, maar het kan natuurlijk alsnog”, aldus ZZWW.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Achterban in beeld

Margareth Sijm: ‘Pas huizen aan zodat ze levensbestendig worden’

 

 

 

Margareth Sijm is particulier ambulant-begeleider van ouderen in Noord-Holland en een van de bezoekers van de discussiebijeenkomst van ZZWW in mei. “Wat een goed idee dat ZZWW dit georganiseerd heeft en de afgelopen tijd het debat over samenwerking om onder andere de woningnood op te lossen heeft aangezwengeld.”

 

“Als kleine zorgaanbieder zie ik vooral in de praktijk waar de knelpunten zitten. Zo zijn sommige huizen op dit moment eigenlijk niet geschikt voor ouderen. Bijvoorbeeld omdat de douche boven zit of veel te klein is. Of omdat de kamers en de keuken te hokkerig zijn. Met een rollator kun je er eigenlijk niet uit de voeten en dan wordt de kans dat een bewoner valt heel groot. Hun huis moet aangepast worden, maar daar hebben ze geen geld voor en door de gemeente worden aanvragen niet zo snel goedgekeurd”, zegt ze.

“Dus ik zou zeggen: woningcorporaties, doe hier ook wat aan! Maak meer woningen levensbestendig en bouw daarnaast ook meer seniorenwoningen of woonzorgwoningen.”

Het opsplitsen van boerderijen vindt ze bovendien een goed plan. “Daarvan zijn er in de dorpen meer dan genoeg. Er is zeker behoefte aan.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief