Hans Boelen: ‘Politici, neem ouderen nu eindelijk eens wél serieus!”

 

 

 

Twee zaken vielen Hans Boelen (voorzitter van de Cliëntenraad van het Dijklander Ziekenhuis) het meeste op tijdens de bijeenkomst van ZZWW in mei: het gebrek aan urgentie bij de Westfriese politici om ouderenzaken, zoals zorg, welzijn en huisvesting, prioriteit te geven. En het voorstel om een consultatiebureau voor ouderen op te richten. Dat juicht hij van harte toe.

“Dat de gemeenten nog altijd niet hun handtekening hebben gezet onder de intentieverklaring voor de regiegroep Woonzorgpact, verbaast mij zeer. Ouderenzorg en vergrijzing komen zelfs niet eens voor in het Pact voor Westfriesland, het toekomstplan voor de regio. Dat is toch merkwaardig in een regio die sneller vergrijst dan andere regio’s?”

Ouderen moet je serieus nemen, vindt hij. “Het is de grootste groep inwoners van Westfriesland binnenkort. Maar voor de politici in Westfriesland bestaan ouderen niet, zo lijkt het wel. Het uitstekende rapport dat ZZWW vorig jaar over ouderenzorg heeft laten opstellen is nota bene inmiddels weer in een la verdwenen. Dat vind ik respectloos.” Hij hoopt dan ook dat de belofte van de burgemeester van Opmeer om ouderenzorg in het Pact voor Westfriesland nu wel op te nemen een vervolg krijgt. En dat er inderdaad wat gedaan wordt met alle ideeën die naar voren werden gebracht.

“Er kwamen namelijk diverse interessante suggesties bovendrijven. Zoals het idee om boerderijen makkelijker te splitsen zodat er een paar oudere stellen kunnen wonen die gezamenlijk thuiszorg kunnen inhuren. Nieuwe woonvormen ontwikkelen voor ouderen is van groot belang.”

Vanuit zijn rol als voorzitter van de Cliëntenraad van het ziekenhuis ziet hij namelijk hoeveel ziekenhuiszorg, ouderenzorg, huisartsenzorg én huisvesting met elkaar te maken hebben. “Het draait allemaal om de kwaliteit van leven en dat is het beste als alle radertjes goed in elkaar grijpen.”

Een consultatiebureau voor ouderen vindt hij daarom een grote toevoeging. “Als het tenminste breder is dan alleen een medisch consultatiebureau. Het is belangrijk dat je daar bijvoorbeeld ook terecht kunt met vragen over huisvesting. Dus het moet wat mij betreft een soort ouderenloket worden. Hopelijk is de politieke en ambtelijke wil er om dit te realiseren.”

“Terugkijkend”, zegt hij, “was het een mooie bijeenkomst van ZZWW, met goede sprekers en interessante onderwerpen, ideeën en uitspraken.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief