Bericht van Vrijwilligers NH

25 à 30 bezoekvrienden gezocht voor cliënten van WilgaerdenLeekerweideGroep

Wie wil iemand met een beperking of een oudere bezoeken? Wekelijks een wandeling mee maken? Samen gaan fietsen op de duofiets? Een spelletje mee doen? Naar de bioscoop? Vrijwilligers NH van WilgaerdenLeekerweideGroep heeft momenteel zo’n 25 tot 30 vacatures voor bezoekvrienden.

De bezoekvrienden worden in heel Westfriesland gezocht voor cliënten van WilgaerdenLeekerweideGroep, met name gehandicapten. Uiteraard met inachtneming van de coronaregels.

Vrijwilligers NH vraagt vrijwilligers of ze zich minimaal een half jaar willen inzetten en liefst uiteraard langer. Tijden in overleg.

Kijk op https://vacatures.vrijwilligersnh.nl/ voor meer informatie en om aan te melden.

Terug naar zorg varia

ZZWW genoemd in Tweede Kamer

Motie Joba van den Berg over burgerinitiatieven krijgt bijval van minister en kamerleden

Foto: kamerlid Joba van den Berg (CDA)

 

Minister Tamara van Ark van Medische Zorg vindt de burgerparticipatie bij het opstellen van regionale zorgvisies onvoldoende. “De stem van de inwoners wordt nog onvoldoende meegenomen bij het opstellen van de plannen”, aldus van Ark. Zij beloofde er werk van te maken om dit te verbeteren. De minister reageerde afgelopen week tijdens een kamerdebat op kritische vragen van kamerlid Joba van den Berg (CDA), die het burgerinitiatief Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) als voorbeeld noemde van hoe burgers bij het bepalen van de regionale zorgbehoefte betrokken kunnen worden.

 

Joba van den Berg diende een motie in, waarin de regering wordt gevraagd te borgen dat inwoners actief worden betrokken bij het opstellen van de regiovisies. De motie werd kamerbreed ondersteund.

Minister van Ark deed de toezegging de uitvoering van de motie snel ter hand te nemen.

Foto: Tamara van Ark, Minister voor Medische Zorg en Sport van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (credit: Arenda Oomen)

 

Inmiddels heeft het persbericht van ZZWW ook diverse media bereikt. Zo heeft Joyce Haakmat van Rodi Media het onder andere in het Hoorns Nieuwsblad opgenomen. Lees hier

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Bericht over slaapmedicatie

Benzomoe-campagne bij Stede Broec Apotheek: minder slaappillen slikken kan val voorkomen

Sommige Westfriezen die benzodiazepines (slaapmiddelen) slikken, krijgen binnenkort dit speciale doosje (zie de foto hierboven) van de Stede Broec Apotheek in Grootebroek. Op het doosje staat ‘Benzomoe’. Er zit een kaartje in waarbij de mogelijkheid wordt geboden om samen te kijken hoe de slaap te verbeteren valt.

3 nadelen van slaapmedicatie

Slaappillen hebben drie grote nadelen: ze zijn verslavend, werken steeds slechter naarmate je ze vaker en langer gebruikt en ze maken je minder alert. Je kunt er ook suf en duizelig van worden. Daardoor ligt een val op de loer, wat vervelende gevolgen kan hebben. Zoals een gebroken heup of ribben.

Veel ouderen slikken ze elke dag

Apotheek Stede Broec gaat zich in eerste instantie richten op patiënten met slaapmedicatie die geboren zijn tussen 1930 en 1945, omdat in deze leeftijdscategorie de meeste mensen voorkomen die de slaapmiddelen dagelijks slikken. Vroeger werden deze medicijnen immers veel makkelijker voorgeschreven en zijn sommige mensen gewend geraakt aan de gedachte dat zij deze middelen nodig hebben om te kunnen slapen.

Slaappil vaak niet nodig

Maar hoe langer je benzodiazepines gebruikt, hoe minder effect ze hebben. En je slaapt wel, maar je rust niet uit. Bovendien hebben ouderen minder slaap nodig, omdat ze minder bewegen en hun lijf anders werkt dan vroeger. Daarom is een slaappil bij ouderen wellicht minder vaak nodig.

Afbouwen met hulp

Zomaar stoppen is lastig en zorgt vaak voor klachten zoals bijvoorbeeld slaapproblemen. Langzaam afbouwen (tot bijvoorbeeld drie pillen per week) kan gelukkig al helpen om gewoontes te doorbreken. Dat moet echter wel onder begeleiding gebeuren. Die steun bieden medewerkers van de apotheek met gesprekken en telefoontjes. Als u (of degene voor wie u zorgt) graag wil stoppen of afbouwen met slaapmedicatie, kunt u het beste contact opnemen met de apotheek of huisarts.

Ook bij andere apotheken?

Apotheek Stede Broec is vooralsnog een van de zeven apotheken in Nederland die meedoet aan het project Benzomoe. Maar natuurlijk kunt u altijd bij uw eigen apotheek terecht als u hier vragen over hebt.

Terug naar zorg varia

ZZWW praat mee bij regiozorgvisie

Standpunten ZZWW krijgen bijval tijdens online overleg regiozorgvisie 28 juni

Diverse deelnemers aan het online-overleg over de regiozorgvisie hebben 28 juni net als Stichting Zorg Zoals de Westfries benadrukt dat de stem van de burger belangrijk is voor deze toekomstvisie voor de zorg in de regio Westfriesland. Daarnaast kaartten ook anderen het punt van de seniorenhuisvesting aan, net als ZZWW.

ZZWW vindt dat dit onderwerp nu en in de komende jaren hoog op de agenda moet staan. “Goede huisvesting met – indien nodig – goede zorg kan ziekenhuisopnames voorkomen en het welzijn van ouderen verbeteren.” Een van de andere sprekers bracht 28 juni in dat dorpshuizen uitgebreid moeten worden met zorgsteunpunten. “Goed idee”, meent ook ZZWW.

Daarnaast heeft ZZWW de verkeerde bedproblematiek aan de orde gesteld. Dat wil zeggen dat patienten in het ziekenhuis een bed langer bezet houden dan nodig omdat er elders (bv in een verpleeghuis) geen plek voor hen is. Dat leidt tot onnodige hoge zorgkosten.

De regiozorgvisie is opgesteld door VGZ en aangevuld door de gemeente. Nu was de beurt aan diverse partijen uit de samenleving.

ZZWW: “Onze inbreng tijdens de bijeenkomst van 28 juni zal hopelijk verwerkt worden in de uiteindelijke regiozorgvisie, die naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat. Alle zorgvisies uit de verschillende regio’s in Nederland zullen de basis vormen voor een Contourennota, dus voor het toekomstige beleid voor de volksgezondheid en voor het beleid van gemeenten in brede zin.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Bericht van de Huisartsenpost West-Friesland

Huisartsenpost lanceert site voor patiënten om zelf te kijken of ze naar de dokter moeten

De Huisartsenpost West-Friesland heeft de website huisartsenpostwf.nl zo aangepast dat patiënten nu zelf kunnen kijken of ze wel medische hulp nodig hebben. Op de site staan een paar tegels met onderwerpen als ‘coronavirus’, ‘hoesten’, ‘buikpijn’, etc.

Door erop te klikken komt de patiënt uit bij de meestgestelde vragen over het betreffende onderwerp. Aan de hand daarvan kan de patiënt zelf bepalen of hij of zij de Huisartsenpost benadert.

Het voordeel daarvan is dat mensen met onschuldige klachten die vanzelf overgaan of simpel thuis te verhelpen zijn niet naar de dokter gaan. Dat ontlast de Huisartsenpost.

Op de site staat nog een handige tegel: ‘kosten’. Voor velen is wellicht onbekend dat de kosten van een telefonisch consult (35 euro), bezoek (173,27 euro) en een visite (259,91) bedragen. Deze kosten worden weliswaar vergoed door de zorgverzekeraar, maar patiënten moeten het bedrag wel betalen als ze hun eigen risico nog niet hebben verbruikt.

De tarieven worden overigens soms in de loop van het jaar bijgesteld naar boven of naar beneden.

Terug naar zorg varia

Bericht van de Westfriese zorgaanbieders

Betere medicijnregistratie in Westfriesland via apothekers, thuiszorg, huisartsen en ziekenhuizen

Op 10 juni zijn vijf thuiszorgorganisaties en vele apotheken en apotheekhoudende huisartsen in de regio Noord-Holland Noord gestart met een gezamenlijk digitaal systeem voor het toezien op en registreren  van medicijnen in de thuiszorg. De betrokken thuiszorgorganisaties zijn Omring, De Zorgcirkel, Evean, Woonzorggroep Samen en WilgaerdenLeekerweideGroep. Vele andere organisaties staan op het punt om ook met het systeem te gaan werken.

 

Samenwerking in de regio

21 zorgorganisaties in de regio Noord-Holland Noord werken al langer samen binnen het samenwerkingsverband ZWplus. Deze partijen hebben, samen met apothekers, (apotheekhoudende) huisartsen en ziekenhuizen gezamenlijk een regionaal convenant Medicatieveiligheid afgesloten met als doel de kwaliteit van de medicatiezorg verder te verbeteren.

Terug naar zorg varia

Nieuwe ergo-praktijk voor kankerpatiënten

Esther Sijm (ergotherapeute voor oncologiepatiënten) gaat 1 juli van start

Foto: Esther Sijm is de laatste weken druk bezig geweest met het schilderen van haar nieuwe praktijkruimte in Hoogkarspel

 

Tot groot genoegen van Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) is het Esther Sijm gelukt om per 1 juli een ergotherapiepraktijk voor kankerpatiënten op te zetten. “Dit is al een eerste stap in de goede richting”, vindt ZZWW. De nieuwe praktijk heet Doorzorg Ergotherapie en zit in het Fysiocentrum van Hoogkarspel aan de Noordervoert 55.

Wat doe je als je door de chemo zo moe bent?

“Oncologiepatiënten kunnen bij mij terecht als ze bijvoorbeeld door de chemotherapie heel erg moe zijn. We kijken dan samen hoe ze hun energie het beste kunnen gebruiken.” Esther analyseert waar de knelpunten zitten en geeft ergotherapeutisch en praktisch advies. Dit wordt vergoed door elke zorgverzekeraar, want het zit in de basisverzekering.

Extra hulp aan oncologiepatiënten

Het is Esthers bedoeling om in de toekomst nog meer voor oncologiepatiënten te betekenen: als zorgmanager wil zij de ondersteuning voor kankerpatiënten coördineren. “In de praktijk betekent dit: kijken welke hulp of zorg iemand met kanker voor, tijdens en na de behandeling nog meer nodig heeft, buiten de begeleiding die oncologiepatiënten al van het ziekenhuis krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door een diëtist, fysiotherapeut, arbeidsdeskundige of anderen in te schakelen.”

Esther kent de weg

“Natuurlijk kan iedereen dat ook zelf doen, maar juist als je ziek bent of nog aan het herstellen bent kost dat regelwerk jezelf of je partner eigenlijk te veel energie om het erbij te doen. Ik ken de weg veel beter en vraag door om erachter te komen wat je echt nodig hebt en op welk moment.” Binnen de ergotherapiepraktijk die ze nu start is dit casemanagement nog niet mogelijk omdat de financiële vergoeding nog niet is geregeld.

Veel samenwerkingspartijen

Wel zijn er al veel partijen die met haar willen samenwerken. “Ik ben daarom bezig om een lijst op te stellen met paramedici buiten het ziekenhuis speciaal voor mensen met kanker. De bedoeling is dat verwijzers en patiënten ons kunnen vinden. In dit oncologisch netwerk zitten sowieso al negen fysiotherapeuten in Westfriesland die hebben aangegeven dat ze willen meedoen”, vertelt Esther.

“Daarnaast ben ik in overleg met de overkoepelende organisatie van de huisartsen in Westfriesland. Dankzij de poll van ZZWW, de artikelen die ZZWW heeft uitgestuurd en mijn eigen enquêteresultaten staan ze nu open voor gesprekken en kijken we samen hoe we de zorg kunnen verbeteren.”

Naar aanleiding van de berichten van ZZWW heeft de apothekersvereniging van Westfriesland Esther eveneens benaderd om te kijken hoe er samengewerkt kan worden.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


ZZWW benadert kabinetsinformateur

‘Mariëtte Hamer, geef burgers meer inspraak over de zorg in hun regio!’

Wij als Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil vinden dat het volgende kabinet zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten moet stimuleren om meer rekening te houden met de wensen van burgers. Daarom hebben we deze brief naar Mariëtte Hamer gestuurd:

Geachte mevrouw Hamer,

U wordt overstelpt met lange brieven en uitvoerige documenten voor de kabinetsformatie. Wij zullen ons echter beperken.

Wij willen een lans breken voor meer betrokkenheid en inspraak van inwoners bij het zorgbeleid. De huidige zorgverzekeringswet biedt daartoe onvoldoende mogelijkheden.

Op initiatief van het ministerie van VWS worden in het hele land op dit moment zgn. regionale zorgvisies op papier gezet. Wij missen daarin de directe stem van de inwoners. Het is allemaal nogal top down. Bij de bepaling van de zorgbehoefte is die inbreng van essentieel belang.

Ook ter beteugeling van de stijgende zorgkosten is draagvlak voor het zorgbeleid bij de inwoners noodzakelijk. De dominante rol van zorgverzekeraars en zorgprofessionals moet worden verminderd ten faveure van de inbreng van de zorggebruikers. De balans moet worden herstel.

In onze regio zijn wij daarom gestart met het burgerinitiatief Zorg Zoals de Westfries het Wil.

Wij vragen uw aandacht voor deze ontwikkeling en verwijzen u graag naar onze website  www.zzww.nl

U kunt dan ook lezen dat met goed beleid rondom medicatie veel geld bespaard kan worden, zonder dat de kwaliteit van de gezondheidszorg wordt aangetast.

De kabinetsinformateur heeft de brief gelezen en zal dit meenemen in haar overwegingen, zo heeft ze in haar antwoord aan ZZWW geschreven.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Veiliger fietsen tot je 100ste!

Team Sportservice West-Friesland start project Doortrappen

Lekker bewegen en plezier daarin houden is gezond en prettig. De fiets is daarvoor ideaal. Met het project ‘Doortrappen, veilig fietsen tot je 100ste’ wil Team Sportservice West-Friesland in Koggenland, Medemblik en Opmeer ervoor zorgen dat ouderen zich ervan bewust worden hoe ze veilig kunnen blijven fietsen.

Dat verhoogt niet alleen het plezier, maar het voorkomt ook kleine en grote ongelukken. Daardoor kunnen ziekenhuisopnames en behandelingen voorkomen worden.

Sterke stijging fietsongevallen bij ouderen

Uit onderzoek blijkt dat het aantal dodelijke ongelukken bij 70-plussers tussen 1999 en 2019 met 68 procent is gestegen. Bij jongeren tot dertig jaar is het aantal verongelukte fietsers gedaald met 64 procent. Daarnaast komen ouderen veel vaker dan voorheen bij de Spoedeisende Hulp terecht na een val met de fiets. Heel vaak gaat het om problemen bij het afstappen, uitwijken voor obstakels, slingeren bij het omkijken, etcetera.

Fietsinstructie

Bij het project is het de bedoeling dat ouderen bijvoorbeeld fietsles kunnen krijgen of een check bij een fietsenmaker om te kijken of een lagere instap en spiegeltjes iets voor hen is. “En vooral dat ze zich ervan bewust worden dat je als je ouder wordt er iets meer voor moet doen om veilig en met plezier te blijven fietsen”, licht Cindy Koopman van Team Sportservice West-Friesland toe.

Publiciteit

“Daarom starten we een publiciteitscampagne en gaan we samenwerken met allerlei partners. We zitten nu in de opstartfase daarvoor en komende zomer hopen we meer naar buiten te treden ermee.”

ZZWW positief

Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil juicht initiatieven die ongelukken voorkomen en de druk op de zorg verminderen van harte toe.

Terug naar zorg varia

Bericht van het Dijklander Ziekenhuis

Bloedprikken voortaan op afspraak: voldoende afstand en minder lange wachttijd

Vanaf 10 mei 2021 kunnen patiënten online een afspraak maken voor bloedprikken bij de verschillende prikpoli’s van het Dijklander Ziekenhuis en de bloedafnameposten van DWCF/Diagnost-IQ in de regio West-Friesland en de regio Waterland. Ook voor  het inleveren van urine of ontlasting geldt dit.

Door middel van het scannen van een QR-code op het aanvraagformulier komen patiënten vanzelf in de afsprakenagenda terecht. Ook via de link: https://afspraaklaboratoria.qmatic.cloud kan op elk mobiel apparaat een afspraak worden ingepland.

Terug naar zorg varia