Marjolein Zwaan (huisarts en medisch manager Zorgkoepel Westfriesland)

‘Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe sneller we weer terug kunnen naar een normaal leven’

FOTO: Marjolein Zwaan

De vaccinaties beginnen op zeer korte termijn. Er is net bekend geworden dat de huisartsen ook bij de eerste groep horen. Maar hoe staat het ervoor met de vaccinatievoorbereidingen bij de huisartsen in Westfriesland voor patiënten? En is het – tot de vaccinaties effect  hebben – wel veilig om naar de huisarts te gaan? Volgens huisarts Marjolein Zwaan van de Zorgkoepel Westfriesland is vaccinatie een goede zaak en is vrees om naar de dokter te gaan sowieso niet nodig.

“Geweldig dat de huisartsen ook bij de eerste groep zitten. Hopelijk geldt dat eveneens voor de medewerkers van de huisartsenpraktijken”, zegt ze. Tot iedereen een prik heeft gehad is het sowieso veilig, benadrukt ze. “De huisarts is en blijft altijd bereikbaar – ook tijdens deze lockdown. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen die nodig zijn en het is hier veilig om te komen. Dus blijf nooit thuis uit angst om besmet te raken en bel als er iets aan de hand is.

 

Nauwelijks risico op corona

“In sommige gevallen is een consult via de telefoon of de iPad of laptop ook prima, maar soms is het beter om langs te komen. Dat blijkt vanzelf tijdens het telefoongesprek met de praktijk. Sowieso is het altijd verstandig om voor het bellen eerst op de betrouwbare site www.thuisarts.nl te kijken. Daarop staat veel informatie over de meest voorkomende klachten. Ga niet googlen op symptoom, want dan komen de meest enge ziektes bovendrijven”, waarschuwt Zwaan.

Geen personeelstekort

De huisartspraktijken in Westfriesland kunnen het vooralsnog ook qua bemensing nog prima redden. “Ik hoor gelukkig op dat vlak weinig problemen rondzingen momenteel. Een waarnemer inhuren of een dienst van een collega overnemen, zo lossen de meeste huisartspraktijken het op. En als een huisarts in quarantaine moet en geen symptomen of niet al te heftige symptomen heeft, kan hij wel administratieve klussen of telefonische consulten en E-consulten doen.”

Vaccinaties

Er speelt natuurlijk nog een ander actueel onderwerp onder huisartsen. Vlak voor de lockdown werd bekend dat volgend jaar al gevaccineerd gaat worden. De eerste groep – medewerkers en bewoners van zorginstellingen voor ouderen en gehandicapten – krijgt de vaccinaties niet van de huisarts. Voor de tweede groep geldt dat wel. Zwaan: “De Ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging heeft toegezegd aan het OMT onderdeel te willen zijn van dit vaccinatieproces. Met andere woorden: zodra de zestigplussers en mensen met een medische indicatie aan de beurt zijn, komen wij wel in beeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om patiënten met COPD of mensen die een chemokuur krijgen. Dit is ongeveer de groep die ook de oproep voor een griepprik heeft ontvangen. Precieze indicaties verwachten we nog. Mantelzorgers vallen er vooralsnog niet onder, tenzij ze een medische indicatie hebben. Of die ook prioriteit moeten krijgen? Ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen. Die lastige keuze is aan het kabinet.”

Snel van start met prikken

Volgens Zwaan kunnen de Westfriese huisartsen in ongeveer een maand tijd het vaccinatieprogramma voor patiënten opzetten. “Normaal doen we er vier maanden over, maar onder druk wordt alles vloeibaar. Het voordeel is dat we bij de afgelopen griepprik al voldoende ervaring hebben opgedaan met beschermende kleding, looproutes, afstand bewaren, een alternatieve locatie regelen of onderling vaccins uitwisselen als er een tekort of overschot was.”

Voorwaarden

Wel zijn er een paar voorwaarden verbonden aan deze relatief korte voorbereidingstijd: de software van het computersysteem van de huisartsenpraktijken moet erop aangepast zijn. Zwaan: “De vinkjes, namen en termen moeten op de juiste plek staan, zeg maar. Dat moet de ICT-leverancier op tijd regelen.” Daarnaast kunnen de huisartsen alleen vaccineren met een vaccin dat zij in hun eigen medische koelkast kunnen bewaren, zoals het vaccin van Moderna. Het vaccin van Pfizer is daarvoor niet geschikt.

Uitdaging

Een goede registratie opzetten voor een volgsysteem van gevaccineerden, liefst in samenwerking met de GGD, is nog wel een uitdaging volgens Zwaan. “Dat is niet eenvoudig. Maar goed, neem nou de corona-uitslagen. Die krijgen we voortaan binnenkort ook digitaal binnen. Dus wie weet…”

Verplichte vaccinatie?

“Ik spreek me noch voor noch tegen een verplichte vaccinatie uit”, zegt ze diplomatiek. “We hebben in Nederland een cultuur zonder verplichting en het ligt daarom voor de hand dat dit zo blijft. Maar ondanks die vrijwilligheid is de vaccinatiegraad over het algemeen ontzettend hoog. Ik hoop dat de meeste mensen ook nu inzien hoe belangrijk vaccineren tegen corona is. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe sneller we met zijn allen weer terug kunnen naar een normaal leven.”

Veilig vaccin

“De tegenstanders roepen weleens dat de vaccins nog niet goed zijn getest. Maar dat zijn ze wel, alleen is alles nu sneller gegaan doordat – ik gaf het al aan – onder druk andere mechanismen gaan spelen. Dan bijvoorbeeld blijkt een groot deel van de bureaucratie opeens niet meer nodig. Natuurlijk loop je een kans op een bijwerking: een dikke of stijve arm bijvoorbeeld, maar de ernstige bijwerkingen zijn heel zeldzaam. Tja, en elk medicijn heeft bijwerkingen, hoor. Weleens ibuprofen of paracetamol geslikt? Lees dan maar eens wat er in de bijsluiter over de bijwerkingen staat… En twee gouden tips: ontspan je arm tijdens de prik en beweeg ’m flink daarna. Dat scheelt echt.”

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Bericht van het Dijklander Ziekenhuis

Dijklander stelt vooral heup-, knie-, liesbreuk- en cosmetische operaties uit

Het aantal coronapatiënten dat medische zorg nodig heeft, is in de afgelopen dagen onverwacht snel toegenomen. Landelijk is gevraagd om het aantal bedden voor coronapatiënten uit te breiden. Dit is alleen mogelijk door een aantal operaties vanaf maandag 28 december uit te stellen, zodat er personeel vrij komt voor de coronazorg.

De operaties die worden uitgesteld, betreffen operaties die medisch gezien langer dan zes weken kunnen wachten zoals heupoperaties, liesbreuken en cosmetische ingrepen. Poli-afspraken en spoed gaan gewoon door.

Langer wachten
Vooralsnog gaan alleen urgente operaties door die medisch gezien binnen zes weken moeten plaatsvinden. Naast het verplaatsen van een aantal ingeplande operaties, worden de komende tijd ook minder nieuwe operaties ingepland. Daarvoor hoeven dus geen operaties afgezegd te worden, maar moeten patiënten soms wel langer wachten op hun ingreep. Per patiënt wordt zorgvuldig beoordeeld of een ingreep kan worden uitgesteld.

Poli en spoed gaat door
Poli-afspraken gaan zoveel mogelijk door. Als het kan op afstand, dus via de telefoon of videobellen. Patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben kunnen altijd terecht. Een bezoek aan het ziekenhuis is veilig, coronapatiënten worden in isolatie verpleegd en het ziekenhuis neemt alle noodzakelijke maatregelen om de kans op verspreiding van het virus zoveel mogelijk te verkleinen.

Niet gebeld? Dan gaat de afspraak of operatie door
Patiënten van wie de ingreep moet worden verplaatst worden gebeld. Het ziekenhuis benadrukt dat patiënten niet zelf het ziekenhuis hoeft te bellen: patiënten worden gebeld als hun operatie of afspraak verzet wordt. Horen ze niets, dan gaat de afspraak door.

Terug naar zorg varia

Bericht van het Dijklander Ziekenhuis

Dijklander blijft tot minimaal 2027 samenwerken met VGZ en Zilveren Kruis

Het Dijklander Ziekenhuis heeft een intentieverklaring getekend om tot 2027 met de zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis samen te werken.

 

Deze stap betekent volgens het ziekenhuis een solide basis voor toekomstbestendige en zinnige zorg voor patiënten en verzekerden uit de regio. De bedoeling is om te innoveren en hiermee de toename van de zorgvraag het hoofd te bieden binnen de landelijke afspraken om de  zorgkosten niet verder te laten stijgen.

Terug naar zorg varia

ZZWW ondersteunt protest apothekers

“Voor hulpmiddelen moet iedereen gewoon bij de lokale apotheek in Westfriesland terecht kunnen”

FOTO: Zilveren Kruis valt onder Achmea

Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil keurt het af dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis vanaf 1 januari hulpmiddelen (zoals verband) via de apotheek niet meer wil vergoeden. Als het aan Zilveren Kruis ligt, moeten patiënten en zorgverleners daarvoor voortaan bij één centraal punt deze spullen kopen.

Slecht plan van Zilveren Kruis

“Zeer onwenselijk”, aldus het bestuur van ZZWW. “Goede zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Alle Westfriese patiënten, wijkverpleegkundigen en huisartsen moeten dus niet alleen voor medicijnen, maar ook voor hulpmiddelen bij hun lokale apotheek terecht kunnen. Net als nu. Het is van belang dat zij hun vrije keus houden en dat een zorgverzekeraar niet gaat bepalen waar de hulpmiddelen gehaald moeten worden.” Het gaat bijvoorbeeld om materialen voor incontinentie en wondzorg, katheters en test-strips voor diabetespatiënten.

Zorg onder druk

De maatregel van het Zilveren Kruis betekent in de praktijk bovendien dat patiënten, mantelzorgers en wijkverpleegkundigen vanaf 1 januari meer tijd kwijt zijn om uit te zoeken waar het centrale uitgiftepunt is voor de hulpmiddelen en om ze daadwerkelijk verder weg op te gaan halen. Daardoor komt onder andere de terminale zorg en spoedzorg extra onder druk te staan. ZZWW: “Juist in deze gevallen is het zo handig dat er snel geschakeld kan worden tussen de huisarts of wijkverpleegkundige en de apotheek in de buurt. Dat wordt straks lastiger.”

Verwarrend

Daarnaast lijdt het tot verwarring, want Zilveren Kruis is vooralsnog de enige verzekeraar die dit van plan is. “De hulpmiddelen voor de ene patiënt mogen straks wel bij de apotheek worden opgehaald en voor de andere patiënt niet. Wie begrijpt dat nog?”, meent ZZWW. “En voor mensen die niet digitaalvaardig zijn, zoals ouderen, is het ook erg vervelend want die moeten een beroep doen op anderen om het te regelen.”

Brandbrief Westfriese apothekers

De apothekers uit Westfriesland en uit andere regio’s hebben een brandbrief naar Zilveren Kruis gestuurd. ZZWW, de Zorgkoepel en de Westfriese huisartsenorganisatie WFHO hebben direct laten weten het protest van de apothekers te steunen.

 

Tip

Op de website van de landelijke apothekersvereniging www.knmp.nl kunt u meer informatie krijgen over welke apotheekzorg bij de verschillende verzekeraars wordt vergoed.

 

 

 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


ZZWW eens met kritiek NZa en Zorginstituut

Hervorming van de zorgfinanciering is inderdaad heel hard nodig volgens ZZWW

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut hebben de noodklok geluid: als de zorg niet anders wordt bekostigd en georganiseerd, dan ontstaan er grote problemen. Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil is het daar roerend mee eens. Met name ontschotting is van groot belang voor de inwoners van Westfriesland, zo betoogt ZZWW al sinds haar oprichting in 2016.

 

Bredere financiering

“Nu is het zo dat je dossier in het ziekenhuis financieel afgesloten wordt zodra je daar niet meer onder behandeling bent”, zegt het ZZWW-bestuur. “Maar soms heb je bijvoorbeeld aanvullende zorg erbij nodig, zoals fysiotherapie. Dat valt niet in je basisverzekering en moet je zelf betalen of het wordt – meestal een aantal keren – vergoed via je aanvullende verzekering. Voor andere extra zorg geldt hetzelfde.”

Verkeerde prikkel

Een ander nadeel van het huidige financieringssysteem is dat artsen een verkeerde prikkel krijgen: als ze meer onderzoeken doen krijgen ze meer geld. Dat werkt, zo signaleren de NZa en het Zorginstituut, verspilling in de hand. “Aan deze zorgwekkende situatie moet snel een eind komen”, meent ZZWW.

Meer samenwerking nodig

Blijkt niet zo duidelijk waar je klachten vandaan komen, dan moet je terug naar je huisarts voor een nieuwe verwijzing en wordt er een nieuw dossier geopend (oftewel een zogeheten DBC). ZZWW: “Het zou logischer zijn als specialisten van verschillende disciplines er meteen onderling samen over zouden overleggen als de klachten wat moeilijker te herleiden zijn naar een aanwijsbare oorzaak. Bijvoorbeeld als je last van je buik hebt, vaak moe bent of erge hoofdpijn hebt. Overleg tussen artsen gebeurt nu alleen bij zeer ernstige aandoeningen. Een van de redenen is de huidige financiering. Dus ontschotting wordt zo juist ontmoedigd.”

Geef nieuwe initiatieven een kans

Ook een kritiekpunt van ZZWW is dat nieuwe zorg die juist wél uitgaat van een multidisciplinaire aanpak zo moeilijk te realiseren is, zoals bijvoorbeeld een bredere begeleiding en ondersteuning van kankerpatiënten. Dit probeert Esther Sijm uit Andijk voor elkaar te krijgen. Maar zij ondervindt veel problemen om het op te zetten, omdat de financiering binnen het huidige stelsel zo lastig is. “Dat is toch een heel rare zaak? Dat iets waar zoveel kankerpatiënten in Westfriesland baat bij kunnen hebben zo moeilijk van de grond krijgt omdat de financiering een probleem vormt?”

Drie soorten financiering

ZZWW pleit daarom net als de NZa en het Zorginstituut voor hervorming van het zorgstelsel. De NZa en het Zorginstituut willen de acute zorg, planbare zorg en chronische zorg op verschillende manieren bekostigen, die beter bij elk van deze zorgvormen passen. ZZWW: “Ook wij denken dat dit veel beter is dan de huidige manier van financiering en dat het in Westfriesland voor burgers een vooruitgang kan betekenen.”

Meer preventie

Daarnaast willen de twee organisaties dat er meer aandacht komt voor preventie en het geld dat vrijkomt door een beter zorgstelsel daaraan besteden. Daar is ZZWW het ook mee eens. “Ook preventie is van groot belang. Dat is dan ook al vier jaar een van onze speerpunten.”

Hoop op regionale bijval

ZZWW hoopt dat het rapport met de aanbevelingen zowel landelijk als regionaal omarmd worden, onder andere door zorgverzekeraar VGZ/Univé die in Westfriesland de grootste is.

Foto (pre-corona): Het ZZWW-bestuur bestaat uit Wim van Hilten, Hans Schipper, Jan Burger, Han Fasten en Anita Wakelkamp

 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Afscheidsinterview Arno Timmermans (Dijklander)

‘Dat mensen soms voor de tweede keer op een operatie moeten wachten, vind ik het ergste’

Eigenlijk zou Arno Timmermans (66), voorzitter van de Raad van Bestuur van het Dijklander Ziekenhuis, afgelopen voorjaar al met pensioen gaan. Maar toen de coronacrisis losbarstte en een andere bestuurder vertrok, besloot hij om toch nog maar even te blijven. Op 10 december neemt hij alsnog na 8 jaar voorzitterschap officieel afscheid.

 

Eerst rustig aan

“Ik ga na mijn afscheid even bijkomen. En als het beter weer wordt, hoop ik lekker te gaan fietsen en zeilen. Er zal ook wel ruimte zijn om iets bestuurlijks te doen. Een nieuwe fulltime baan wil ik zeker niet meer op me nemen, maar ik heb nu al een paar toezichthoudende functies en misschien komt er wat uitbreiding op dat vlak. Ik zie wel. Eerst rustig aan, want het waren negen pittige maanden”, zegt hij, “enerverend en hectisch. Voor iedereen natuurlijk. Je zal maar horecaondernemer zijn… In het ziekenhuis is er ook veel op ons afgekomen. Vooral tijdens de eerste coronagolf was het bijvoorbeeld qua IC-bedden erg spannend. Net op tijd kwam er een daling. Nu zijn er opnieuw zorgen over de IC-bedden en in de kliniek, omdat de daling van het aantal ernstig zieke coronapatiënten te langzaam inzet.”

Zinvol werk

Zo’n periode als dit vraagt volgens hem enerzijds veel van ziekenhuismedewerkers, maar er zit ook een positieve kant aan. “Je beseft dan meer dan ooit waarvoor je in de zorg werkt.” Dat geldt ook voor hemzelf. “Wat ik wel erg vind is dat sommige mensen langer moeten wachten op een ingreep of een behandeling. Er zijn zelfs mensen van wie de operatie in het voorjaar is uitgesteld en nu weer. Als ik een dieptepunt van de afgelopen acht jaar zou moeten aanwijzen, dan is dat er beslist eentje. Daarnaast heb ik er moeite mee als iets niet goed gaat bij een behandeling of ingreep. Dat is heel ingrijpend voor iedereen die erbij betrokken is.”

Mooie momenten

Hoogtepunten zijn er uiteraard ook genoeg. Hij noemde eerder al eens in een ander interview de nieuwbouw in Hoorn, die in 2015 gereed kwam. “Maar dat lijkt nu best al lang geleden. Wat ik recenter een mooi moment vond was de onthulling van de nieuwe naam na de fusie van het Westfriesgasthuis in Hoorn en het Waterland Ziekenhuis in Purmerend. Dit was namelijk een geweldig spektakel in het stadion van Volendam. Het jaarlijkse kerstdiner met patiënten en familie dat de medewerkers vrijwillig organiseren zorgt voor mooie en ontroerende momenten. Ik heb daar dan ook altijd met plezier aan bijgedragen en zie het als een van de hoogtepunten.”

 

Ironisch

Naar de opening van het IVF Centrum in Purmerend kijkt hij nog erg uit. “Dat is ontzettend belangrijk voor alle ouderparen boven het Noordzeekanaal en dus zeker ook een hoogtepunt.” Waarom niet in Hoorn, want daar moeten ze vaak vanwege de bevalling toch ook al naartoe? Op die vraag antwoordt hij met enige ironie: “Er zit over het algemeen 9 maanden tussen het een en het ander, hoor.” Purmerend is beter bereikbaar vanuit geheel Noord-Holland, dat is de reden verklaart Timmermans.

Grootste resultaat

Maar de fusie tussen het Westfriesgasthuis en het Waterland Ziekenhuis is zonder twijfel een van zijn belangrijkste wapenfeiten. “Het samensmelten van twee organisaties, waar misschien niet iedereen op zit te wachten… Hoe hou je dan alle medewerkers gemotiveerd? Ik moest net als ieder ander de nieuwe organisatie leren kennen. Ja, dat is wel een behoorlijk proces geweest. Als bestuurder moest ik bovendien zorgen dat het financieel economisch goed zou verlopen.”

Patiëntenbelangen

Timmermans wijst ook op de belangen van patiënten, die in het proces meespeelden. “We wilden de kwaliteit van de zorg in de regio ook voor de toekomst waarborgen. Dat is inderdaad gelukt volgens mij. Er zijn zelfs verbeteringen voor sommige patiënten. Zo beschikt het Dijklander in Purmerend nu over specialismen die er eerder niet waren, zoals reumatologie, pijnbestrijding, geriatrie en maag-darm-lever. Verloskunde en kindergeneeskunde hebben we gecentreerd in Hoorn, omdat dit het ontzettend intensief en arbeidstechnisch lastig is om dag en nacht een volledig team paraat te hebben. Maar dat heeft voor patiënten wel gevolgen, want soms moeten ze langer reizen.”

Fusieperikelen

Van tevoren waren er wel vragen en zorgen over de fusie, ook vanuit de bevolking. “Er is geen plek in Nederland waar zonder gedoe een fusie is gerealiseerd. Toch vind ik het bij ons betrekkelijk rustig gegaan. Of er nog meer fusies in Noord-Holland te verwachten zijn? Geen idee. Er zijn geen concrete plannen. Het duurt ook wel enige jaren voordat alles na een fusie goed gesetteld is. Ik verwacht overigens wel meer samenwerking met andere ziekenhuizen. Nu al opereren er artsen van het Amsterdam UMC met ons bij de wervelkolomchirurgie.”

Wat kan nog beter?

Meer samenwerken, zowel buiten als binnen het ziekenhuis, is sowieso iets waar het Dijklander de komende jaren naar moet streven volgens Timmermans. . “En steeds meer zorg verlenen buiten het ziekenhuis, via beeldbellen bijvoorbeeld, is een andere trend.”

Compliment voor ZZWW

Hij waagt zich echter liever niet aan bespiegelingen over wat er aan de zorg in Westfriesland in het algemeen verbeterd zou kunnen worden. Die rol ziet hij meer weggelegd voor ZZWW, die hij vanaf het begin heeft ondersteund. “Goed initiatief! belangrijk dat de stem van de bevolking verwoord wordt en het is te prijzen dat nu na vier jaar blijkt dat de organisatie ook daadwerkelijk beklijft. Ga er maar aanstaan. Wel is het een voortdurende uitdaging om het mandaat van de bevolking te houden, maar daar werkt ZZWW hard aan. En als elke inwoner een euro geeft – via de gemeente, het rijk of rechtstreeks – dan heeft ZZWW een ton om te blijven bestaan.”

Nuchtere Westfriezen

Aan het eind van het gesprek, dat vanwege de coronabeperkingen telefonisch plaatsvindt, wil hij nog één ding beslist kwijt. “Ik woon in Almere en kom dus niet uit deze omgeving, al ken ik Noord-Holland wel door het varen en mijn jeugd. In de loop van de jaren ben ik me echter erg verbonden met deze streek gaan voelen. Er heerst veel bedrijvigheid en ik vond het prettig om samen te werken met mensen die over die bekende Noord-Hollandse nuchterheid beschikken.”

De opvolger van Arno Timmermans is Jeroen Muller:

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Uitslag poll

Helft mensen voor en helft mensen tegen verplichting deelname huisartsen aan projecten

 

Ongeveer evenveel mensen (49 procent) zijn voor verplichte deelname van huisartsen aan regionale projecten, als tegen (51 procent). Dat blijkt uit de poll van ZZWW.

Volgens het bestuur van ZZWW is het voordeel van een verplichting dat er meer huisartsen meedoen aan projecten, zoals bijvoorbeeld een ouderenproject. De andere kant van de medaille is dat huisartsen ook de vrijheid moeten hebben om zelf te bepalen wat belangrijk is in hun praktijk. Zij kennen hun eigen patiënten immers het beste.

 

 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Bericht van het Dijklander Ziekenhuis

Elke patiënt krijgt een iPad (te leen) in het ziekenhuis

 

Voortaan kunnen alle patiënten van het Dijklander Ziekenhuis tijdens hun opname beschikken over een eigen iPad.

In Hoorn én Purmerend

Tot nog toe waren er alleen iPads in Hoorn, maar nu krijgen ook de patiënten in Purmerend een iPad in bruikleen. Zij kunnen de tablet gebruiken om televisie te kijken, naar de radio te luisteren of een spelletje te doen. Ook kunnen ze informatie lezen over de afdeling waar ze zijn opgenomen en inloggen in Mijn Dijklander, zodat ze hun eigen dossier kunnen bekijken.

Vernieuwd

Ook komt er op iedere iPad een vernieuwde versie van de Dijklander app. Hiermee wordt het opzoeken van televisie, spelletjes en informatie nog gemakkelijker. Daarnaast wordt het mogelijk om  te luisteren naar Waterland radio, de eigen ziekenhuisomroep.

Ouderen gebruiken ‘m ook

Volgens het ziekenhuis is de iPad een groot succes, zelfs bij veel ouderen. Overigens zijn de iPads beveiligd tegen diefstal.

Terug naar zorg varia

Onverwachte bijval van toparts

Marcel Levi wil (net als ZZWW) dat burgers meer te zeggen krijgen over de zorg in hun eigen regio

 

In het VPRO-programma Buitenhof heeft de vooraanstaande arts Marcel Levi onlangs aangegeven dat hij vindt dat burgers nu te weinig over de zorg te zeggen hebben in hun gemeente of provincie. “Terwijl zij wel degenen zijn die de rekening betalen. Zij moeten meer zeggenschap in hun eigen regio krijgen”, bepleit hij. Daarmee appelleert hij precies aan het bestaansrecht van onze stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW).

‘Nu is niemand de baas’

Levi is directeur van 17 Londense ziekenhuizen, oud-directeur van het AMC in Amsterdam, internist en columnist van Het Parool. Volgens hem is het probleem in ons land dat de zorg niet goed wordt aangestuurd. “Niemand is de baas in Nederland over de zorg. De zorgverzekeraars vinden het moeilijk om de regie te nemen, de ziekenhuizen mogen de regie niet nemen en de overheid zegt al jaren ‘wij gaan er niet over, de markt moet het maar oplossen’. Het gevolg is dat niemand de besluiten neemt.”

‘Oorzaak te weinig IC-bedden’

Tijdens deze tweede golf is dit een van de belangrijkste oorzaken dat Nederland te weinig IC-capaciteit heeft volgens Levi. “Het Verenigd Koninkrijk heeft zich afgelopen zomer beter voorbereid, omdat daar de regering het heft in handen heeft genomen samen met de NHS (National Health Service).”

‘Meer zeggenschap nodig’

De vooraanstaande arts vindt ook dat burgers in deze situatie te weinig over de zorg te zeggen hebben. “Zoals bijvoorbeeld bij de sluiting van een ziekenhuis in Amsterdam. De gemeenteraad had het idee dat ze er geen enkele invloed op had. Dat is het systeem dat we hier opgebouwd hebben. In andere beschaafde Europese landen, zoals Scandinavië, is er meer inbreng en directe betrokkenheid van inwoners. Dat werkt daar prima.”

Mening ZZWW in Westfriesland

Die kant moeten we in Nederland ook op. “Daarom is ZZWW in 2016 opgericht en spannen wij ons belangeloos van harte in voor het verbeteren van de zorg in de Westfriese gemeenten Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Opmeer, Koggenland, Drechterland en Stede Broec. We zijn blij dat Marcel Levi de zeggenschap van burgers zo duidelijk voor het voetlicht brengt”, aldus de bestuursleden van ZZWW.

Link naar fragment van Marcel Levi bij Buitenhof (VPRO): minuut 6.30 – 7.32 en 9.53 – 11.57

 

 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Betere zorg voor iedereen? Jan Knijn: 'Blijf zelf sowieso in beweging’

Jan Knijn (71): ‘Aandacht voor preventie is in Westfriesland minstens net zo belangrijk als goede zorg’ 

ZZWW peilt regelmatig de mening van de Westfriese burgers. Wat vinden zij van de zorg in onze regio? Wat kan er beter? Jan Knijn (71) is onder andere actief bij de Seniorenvereniging Zwaag en de LeekerweideGroep (gehandicapten) en hij vindt: “Onze gezondheidszorg in Westfriesland is op papier heel goed. De praktijk is weerbarstiger en er zijn dus wel wat verbeterpunten. Maar mijn belangrijkste motto: begin bij de basis, dus bij preventie.” 

 

Leefstijl

“Voorkomen is beter dan genezen. Dus blijf bewegen, want dat is goed voor jezelf en de kans is dan kleiner dat je een beroep hoeft te doen op de gezondheidszorg.” Jan fietst met zijn vrouw, wandelt flinke afstanden, zwemt meerdere keren per week, houdt van langlaufen en heeft zowel een moestuin als een siertuin. “In principe neem ik de fiets als ik ergens naartoe ga, dus het zit helemaal in mijn leven gebakken. Niet om mezelf op de borst te kloppen, maar dit gezonde levenspatroon helpt me wel en ik heb geen noemenswaardige klachten. In deze coronatijd probeer ik mijn conditie op peil te houden door niet in de bebouwde kom, waar het al druk op straat is, maar op een polderdijkje te gaan wandelen.”

Slag om de arm

“Natuurlijk merk ik ook dat ik ouder word en neem ik wat vaker een pauze. En ik hou uiteraard een slag om de arm: een ernstige ziekte kan bij iedereen roet in het eten gooien. Maar een gezonde levensstijl helpt altijd én het houdt op de lange duur de gezondheidskosten laag.”

Kosten

De kosten spelen namelijk een grote rol volgens Jan wat betreft de pijnpunten in de gezondheidszorg van Westfriesland. “Om een voorbeeld te noemen: als je naar de huisartsenpost of de doktersassistente belt is – ook buiten coronatijd – vaak de reactie dat je het nog even moet aankijken. Het is goedkoper als je niet komt. Maar ik ken ook gevallen waarbij mensen uiteindelijk in een ziekenhuisbed kwamen, terwijl dat niet had gehoeven als er eerder medische zorg was verleend. Het spreekt overigens voor zich dat medici en verpleegkundigen in deze coronatijd gewoon over voldoende medische mondkapjes en beschermende kleding moeten beschikken en ze ook gebruiken. Al kost dat veel geld.”

Minder pillen

Geld besparen kan volgens Jan door bijvoorbeeld eens te kijken naar het medicijngebruik, iets wat ZZWW ook al geruime tijd bepleit en daarom vorig jaar (met succes) aan Apotheek Stede Broec vroeg om bij patiënten thuis de pillendoos onder de loep te nemen. Jan: “Waarom kunnen specialisten niet beter met elkaar samenwerken en kijken naar een lichaam als geheel in plaats ieder naar één onderdeel? En ondertussen drijven farmaceutische bedrijven de prijzen maar op. VGZ en andere verzekeraars zouden de farmaceutische industrie onder druk moeten zetten.”

Stimulansen voor zorgberoep

Een ander knelpunt is dat er niet genoeg handen aan het bed zijn. Jan pleit er dan ook voor dat zorgmedewerkers op de vloer een goed salaris krijgen, om gemotiveerd te blijven. “Het hogere kader krijgt meer dan genoeg.” Daarnaast helpt het om jeugd al vroeg te stimuleren om een zorgberoep te kiezen. “Daarom is het zo jammer dat de maatschappelijke stages en snuffelstages afgeschaft zijn. Tenminste, die indruk heb ik. Een paar jaar geleden zag ik regelmatig bij Leekerweide jongeren die meededen en dat was echt fantastisch. Zo maakten ze kennis met het zorgberoep en ze zagen ook nog eens wat er bij mensen met een beperking speelde. Dat zou weer terug moeten komen.”

Jongeren in actie

Jans hartenkreet is dat jongeren sowieso meer vrijwilligerswerk gaan doen voor ouderen of mensen met een beperking. Als ze (coronaproof) klusjes doen of hen mee uit wandelen nemen in plaats van te gaan zitten gamen thuis, dan kan dat volgens hem soms eenzaamheidsgevoelens verdrijven. “Zeker nu het verenigingsleven stil ligt. Mantelzorgers en de thuiszorg kunnen bovendien niet alles opvangen, dus hiermee kunnen ze ontlast worden.”

Maatschappelijke discussie

Tot slot vindt hij dat er een maatschappelijke discussie in Westfriesland moet komen over hoe ver men moet gaan met het behandelen van doodzieke mensen. “Kijken we voldoende naar de kwaliteit van leven? Zou je nog een chemokuur moeten doen als je 89 bent of niet? Wie moet dat bepalen? De arts, de patiënt of samen? Hoe bepaal je het moment waarop je niet meer behandeld wil worden? Moeten de kosten een rol spelen? Het is goed om alle aspecten daarvan eens te belichten.”

Wat doet ZZWW met de mening van Jan Knijn?

Het bestuur van ZZWW, een organisatie die Jan trouwens van harte toejuicht, neemt de punten vanuit de achterban altijd serieus. Daarom zal ZZWW Jans opmerkingen bespreken en proberen mee te nemen bij acties, initiatieven of het behartigen van de belangen van de Westfriese burger tijdens overleg met zorgverleners, gemeentes, politieke partijen en anderen.

Heeft u ook een mening over de zorg? Is er iets wat beter of anders moet in onze regio? Kan ZZWW daarin een rol spelen? Laat het weten! De afkorting ZZWW staat niet voor niets voor Zorg Zoals de Westfries het Wil.

Mail naar info@zzww.nl 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief