Hoe is het met Esther Sijm?

Interview op ZZWW-site brengt veel op gang voor ondersteuningsbureau  voor kankerpatiënten

“Dankzij ZZWW zijn er diverse balletjes gaan rollen”, vertelt Esther Sijm. Op de site van ZZWW deed zij begin augustus haar verhaal over Doorzorg, het ondersteuningsbureau voor kankerpatiënten dat zij wil opzetten in Westfriesland. Sindsdien is er van alles gebeurd.

 

Hopelijk een proefproject

Zo heeft VGZ/Univé, de grootste zorgverzekeraar van Westfriesland, uit zichzelf contact opgenomen met Esther. “Het bestuur van ZZWW had mijn initiatief namelijk ook genoemd tijdens een overleg met de zorgverzekeraar en ze vonden het zo interessant dat ze intern gaan bespreken of het een pilot kan worden.”

Tips van het ministerie

Een rondetafelgesprek met diverse organisaties onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn heeft opgeleverd dat Esther nu begeleiding krijgt bij het opzetten van haar bureau. “Ik heb alvast zeven concrete tips gekregen waar ik mogelijk zou kunnen regelen dat kankerpatiënten de ondersteuning vergoed krijgen. Voor een vergoeding vanuit het basispakket is het noodzakelijk dat ik met cijfers kan onderbouwen dat kankerpatiënten sneller fit zijn om dagelijkse activiteiten op te pakken als ze gebruik maken van een ondersteuningsbureau dat hen helpt bij alle hulpvragen die erbij komen kijken als je kanker krijgt. Dat kan pas als Doorzorg echt actief is.”

Vergoeding regelen

De vergoeding voor de coördinatie en organisatie van de nazorg voor kankerpatiënten na hun medische proces is nu nergens geregeld. Daar zit vooralsnog dus de kneep, want als mensen het zelf moeten bekostigen is dat een hoge drempel. Esther is dan ook druk bezig om de vergoeding of een tegemoetkoming in de kosten voor elkaar te krijgen via verschillende kanalen.

Lange adem

Esther verwacht dat ze op zijn vroegst pas in 2021 kan gaan draaien. “Het is een lang en ingewikkeld proces om de ondersteuning voor kankerpatiënten op te zetten, maar ik krijg gelukkig erg enthousiaste reacties van mensen die me willen helpen of met me willen samenwerken! Ik heb laatst eens een lijst van alle contacten gemaakt en dacht toen ik klaar was: nou, wat is mijn netwerk enorm gegroeid de afgelopen tijd. Dat geeft erg veel energie.”

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Bericht van Omring

De twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht bij Omring komen uit diverse werkvelden

Anouk Op het Veld (44) en Jasper Daams (47) treden toe tot de Raad van Toezicht van zorgorganisatie Omring.

Anouk Op het Veld werkte onder meer bij het Ministerie van Financiën, als partner van adviesbureau Andersson Elffers Felix en ze is docent aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Jasper Daams is directeur van de integrale veiligheidsorganisatie van Schiphol en werkte eerder aan innovatieve onderzoeksprojecten en operationele verbeterprogramma’s in de luchtvaartindustrie.

 

Terug naar zorg varia

VGZ betrekt ZZWW bij regiozorgvisie

Brief levert veel steun op van diverse zorgaanbieders en de Westfriese bedrijvengroep

Zorgverzekeraar VGZ/Univé heeft het verzoek van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) gehonoreerd om ook bij het ontwikkelen van de ‘Regiovisie voor de Zorg in Westfriesland’ betrokken te worden. De regiozorgvisie geeft inzicht hoe de overheid de zorg naar de toekomst toe wil ontwikkelen. ZZWW wil hierbij zijn om ook de stem van de inwoners van Westfriesland te laten horen.

ZZWW stuurde onlangs een brief naar VGZ/Univé, met een afschrift naar zorgaanbieders, gemeenten en politici. ZZWW vreesde dat de regiovisie tot stand zou komen zonder inbreng van de mensen over wie het gaat, namelijk de burgers van Westfriesland.

Veel steun

Er kwamen direct veel steunbetuigingen. Wilgaerden-Leekerweidegroep reageerde per ommegaande en het Dijklander Ziekenhuis, Geriant, de Westfriese bedrijvengroep en Omring volgden. VGZ/Univé heeft nu toegezegd dat ZZWW ook wordt uitgenodigd voor de regiozorgvisie. Het bestuur van ZZWW is erg blij met zowel de toezegging van VGZ/Univé als de steun vanuit de regio.

 

Meer lezen over wat de regiozorgvisie inhoudt en waarom de erkenning van ZZWW om erbij betrokken te zijn zo belangrijk is? Klik hier

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Wat is de regiozorgvisie?

Wat houdt de regiozorgvisie in en waarom is de erkenning van ZZWW daarbij zo belangrijk?

De grenzen van ons huidige zorgstelsel zijn bereikt, zo stellen de overheid en de zorgsector. Daarom wordt er momenteel druk gewerkt aan een plan voor de zorg tot 2030, dat op regionaal niveau tot stand moet komen vanuit de zorgwereld, de gemeenten en de bevolking. Vandaar dat ZZWW het belangrijk vindt dat de burgers ook daadwerkelijk hun stem kunnen laten horen. Daar is ZZWW als burgerinitiatief nu voor erkend.

Het uiteindelijke doel van het nieuwe zorgbeleid is: de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek door de juiste zorgprofessional.

In alle 31 regio’s van de zorgkantoren in Nederland wordt er daarvoor een regiovisie ontwikkeld, die samen de input vormen voor een zogeheten Contourennota, die de Tweede Kamer gaat vaststellen,

Waarom input vanuit de regio?

Dat het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn vanuit de regio input wil om de Contourennota te ontwikkelen, komt voort uit de gedachte dat de afspraken over zorg regionaal en lokaal gemaakt worden. Dus weten regionale zorgaanbieders, de grootste zorgverzekeraar in de regio en de gemeenten het beste wat er speelt, is het idee. Om een voorbeeldje te noemen dat er nog wel wat verbeterd kan worden:

Als een jongere 18 wordt en een behandeling via de GGZ krijgt, kan er een organisatorisch probleem ontstaat. Soms kan hij dan niet meer behandeld worden door dezelfde organisatie, omdat hij opeens onder de volwassenenzorg valt en de gemeenten contracten voor bepaalde met bepaalde zorgaanbieders hebben. Daarover moeten in de regio betere afspraken gemaakt worden.

Daarnaast wil het ministerie zorgprofessionals prikkelen om over hun eigen vakgebied heen te kijken, flexibeler te zijn en creatiever te worden.

Hoe is de stand van zaken landelijk?

Afgelopen zomer heeft adviesbureau Berenschot een inventarisatierapport gepresenteerd van hoe het er nu voor staat. Het blijkt dat er in een aantal regio’s nog druk aan wordt gewerkt. Mede door de coronacrisis is er wat vertraging opgetreden.

Hoe staat het ervoor in Westfriesland?

In Westfriesland is de ontwikkeling van de regiozorgvisie ook in volle gang. Zorgverzekeraar VGZ/Univé trekt als marktleider de kar, samen met de gemeente Hoorn, namens de 17 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord. VGZ/Univé heeft net toegezegd dat ZZWW ook kan bijdragen aan de ontwikkeling van de visie. “Hier zijn we heel blij mee. Het blijkt dat onze inspanningen bij de Raad van Bestuur van VGZ/Univé, die werden ondersteund door een aantal zorgaanbieders, wel degelijk tot succes hebben geleid”, zegt het bestuur van ZZWW.

Hoe zit het met de rol van ZZWW?

ZZWW vertolkt de stem van de bevolking van Westfriesland. Over hen gaat het immers. Het betrekken van burgers bij de visie is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor het ministerie volgens het rapport van Berenschot. Sterker nog, burgerinitiatieven moeten financieel ondersteund worden, zo staat er letterlijk. ZZWW wordt in het rapport van Berenschot zelfs bij name genoemd als een van de burgerinitiatieven die gevraagd heeft om bij de toekomstvisie betrokken te worden. ZZWW is zeer verheugd over deze vermelding.

Hoe kijkt de Tweede Kamer naar ZZWW?

Ook vanuit de politieke partijen klinken er hoopvolle geluiden. “Onze contacten met de fracties van CDA, Christen Unie, Groen Links en PvdA blijken zeer waardevol te zijn. Zij hebben positief gereageerd. Joba van den Berg (CDA) heeft daarnaast aangekondigd tijdens de commissievergadering van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 8 oktober aandacht te vragen voor verdere ondersteuning van ZZWW. Ook Corine Ellemeet (GL) heeft ons gemaild dat zij aandacht voor de positie van ZZWW zal vragen”, aldus het ZZWW-bestuur.

 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Bericht van het Dijklander Ziekenhuis

Mondkapjes verplicht voor bezoekers en patiënten vanwege coronamaatregelen

Vanaf vandaag 17.00 uur moeten alle patiënten, bezoekers en medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis in de voor publiek toegankelijke binnenruimtes een mondkapje dragen. Dit geldt dus niet voor patiënten in bed. Het ziekenhuis volgt hiermee de maatregel die gisteren door het kabinet is geadviseerd. Ook staat het ziekenhuis vanaf vrijdag 2 oktober één bezoeker toe per patiënt, per bezoekuur. 

Patiënten en bezoekers mogen zelf een mondkapje meenemen. Wanneer ze geen mondkapje bij zich hebben, kan het ziekenhuis daarin voorzien. De maatregel geldt voor iedereen vanaf 13 jaar op alle locaties van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, Purmerend, Enkhuizen en Volendam. Ook medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis dragen in openbare ruimtes, poliklinieken en verpleegafdelingen vanaf nu een mondkapje.

Kom alleen

Het ziekenhuis vraagt of patiënten zo veel mogelijk alleen naar het ziekenhuis komen, tenzij het niet anders kan. De bezoekregels worden ook weer strenger. Iedere opgenomen patiënt mag één bezoeker per bezoekuur ontvangen. Een uitzondering hierop geldt voor verloskunde, neonatologie, kindergeneeskunde en voor patiënten die op sterven liggen.

Terug naar zorg varia

Beeldbellen met ziekenhuis blijkt succes

ZZWW: 'Goed dat het Dijklander Ziekenhuis het videoconsult nu ook gebruikt'

Uit onderzoek van het Dijklander Ziekenhuis blijkt dat patiënten tevreden zijn over beeldbellen via hun iPad of telefoon met hun specialist in plaats van een fysiek consult in de spreekkamer. Door de coronaperikelen heeft het Dijklander dit versneld ingevoerd.

Speerpunt van ZZWW

ZZWW (Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil) heeft er de afgelopen jaren vaak voor gepleit dat zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen en huisartsen, meer gebruik van digitale mogelijkheden maken.

“We hebben onder andere een goedbezocht symposium georganiseerd over e-Health, waarop diverse experts uit de zorg vertelden over zaken als beeldbellen of een digitaal afsprakensysteem. Bij diverse zorgaanbieders hebben we het ook regelmatig onder de aandacht gebracht. Het verheugt ons dat het beeldbellen nu is doorgevoerd in het Dijklander Ziekenhuis en dat patiënten er over het algemeen blij mee zijn”, zegt het bestuur van ZZWW.

Kanttekening

“Wel willen we een kanttekening maken. Beeldbellen kan een face to face-consult niet altijd vervangen. Soms is het medisch noodzakelijk dat een arts iemand fysiek onderzoekt. En sommige mensen weten niet precies hoe ze moeten beeldbellen of voelen zich er niet comfortabel bij. Dus het volledig afschaffen van de gewone consulten in de spreekkamer mag niet aan de orde zijn”, aldus het bestuur van ZZWW.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Bericht van het Dijklander Ziekenhuis

Nieuw IVF-centrum in Purmerend kan ook Westfriezen helpen bij kinderwens

Goed nieuws voor patiënten met een kinderwens: begin 2021 opent het Dijklander Ziekenhuis een IVF-centrum in Purmerend. Het Centrum voor kinderwens beschikt over een eigen IVF-laboratorium en kan daarmee volledige IVF- en ICSI-behandelingen aanbieden.

 

Het Centrum voor kinderwens wordt het 16e IVF-centrum in Nederland en het enige centrum in Noord-Holland boven Amsterdam. Het behandelt patiënten met vruchtbaarheidsproblemen uit de regio én daarbuiten.

 

Gerenommeerd team

Het Dijklander Ziekenhuis heeft voor het Centrum voor kinderwens een autoriteit op fertiliteitsgebied aangetrokken: prof. dr. F.J.M. (Frank) Broekmans. Hij is sinds 2010 hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde van het UMC Utrecht. Daarnaast is de internationaal ervaren klinisch embryoloog Margarida da Avó Ribeiro dos Santos aangesteld om het IVF-lab op te zetten en dagelijks te leiden. Vanuit het Dijklander Ziekenhuis zijn gynaecologen Erik Knauff en Marieke Lambers de drijvende krachten achter de komst van het Centrum voor kinderwens. ‘We zijn trots dat de laatste beschikbare IVF-laboratoriumvergunning in Nederland is toebedeeld aan het Dijklander Ziekenhuis. Dit is met recht goed nieuws voor inwoners met een kinderwens in onze regio.’

 

De bouw van het Centrum voor kinderwens is deze zomer van start gegaan op locatie Purmerend.  Naar verwachting wordt het Centrum begin 2021 geopend.

Terug naar zorg varia

Bericht van het Dijklander Ziekenhuis

Vernieuwde operatiekamers in Purmerend ontlasten het Hoornse ziekenhuis

De zes vernieuwde operatiekamers (OK) van het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend zijn geopend. Het operatiecomplex is sinds afgelopen mei grondig verbouwd om patiënten nog beter te kunnen behandelen. De eerste patiënten worden sinds 14 september geholpen.

 De operatiekamers zijn toegerust voor alle soorten ingrepen, maar worden vooral ingezet voor de minder complexe en veel voorkomende operaties. Zoals staar-, liesbreuk- en galblaasoperaties, maar ook gynaecologische ingrepen als bekkenbodem- en kijkoperaties. Er kunnen dagelijks 24 tot 32 patiënten geopereerd worden. Tijdens de verbouwing vonden alle operaties tijdelijk in het ziekenhuis in Hoorn plaats.

Verbouwen voor de toekomst

Het afgelopen jaar is het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend op veel plekken verbouwd, met onder andere het scopiecentrum, een nieuwe centrale hal en een Acute Zorg Unit waar alle spoedzorg slim wordt gecombineerd. In Purmerend komt het accent te liggen op planbare zorg, korte opnames en dagbehandeling. In Hoorn vinden ingrepen plaats met een hoog risico, spoedoperaties en langdurige zorg. Door deze verdeling is de zorg efficiënter te organiseren en worden geplande operaties minder vaak verplaatst. Zo zijn patiënten sneller aan de beurt als ze geopereerd moeten worden.

Terug naar zorg varia

Ouderenzorg krijgt structurele impuls

Annet Wind: ‘Per huisarts kunnen circa 20 tot 25 kwetsbare ouderen extra ondersteuning krijgen’

Op dit moment doet ongeveer een derde van de huisartsenpraktijken mee aan een speciaal programma om kwetsbare ouderen te monitoren, maar dit aantal kan nu makkelijker uitgebreid worden. Sinds kort is er namelijk op initiatief van VGZ een structurelere vorm van financiering, een ontwikkeling die ZZWW toejuicht. Vijf vragen aan Annet Wind (kaderarts ouderengeneeskunde) over wat deze verandering betekent voor patiënten, mantelzorgers en huisartsen.

Hoe zit het precies in elkaar?

“Dankzij de nieuwe financieringsvorm kunnen huisartspraktijken makkelijker een praktijkondersteuner die gespecialiseerd is in ouderenzorg aanstellen of laten opleiden. Deze praktijkondersteuner neemt kwetsbare ouderen onder de hoede. Deze uitgebreide ondersteuning van ouderen bestond al wel, maar huisartspraktijken moesten tot nog toe zelf de financiering aanvragen en kregen telkens geld voor een vastgestelde periode. Sinds kort krijgen huisartsen via de Zorgkoepel  West-Friesland structureel geld voor het leveren van zogeheten proactieve samenhangende zorg aan kwetsbare ouderen. Welke zorgverzekering een patiënt heeft, maakt hiervoor niet uit. Daarnaast coördineert de Zorgkoepel het programma door algemene afspraken te maken met onder andere Omring, Geriant, de gemeenten, apotheken en andere zorgverleners. De Zorgkoepel schoolt en coacht de huisartsen en praktijkondersteuners en houdt de kwaliteit van de zorg in de gaten.”

Wat merken ouderen ervan?

“De patiënt krijgt thuis een praktijkondersteuner op bezoek voor een uitgebreide jaarlijkse inventarisatie. Daarbij is het vooral van belang dat de focus niet alleen ligt op de medische aspecten, maar dat de praktijkondersteuner ook doorvraagt over hoe de patiënt in het leven staat: Hoe voelt hij of zij zich? Wat is lastig en wat schenkt juist vreugde? Hoe kan dat verbeteren? Is er meer hulp van buiten nodig voor de patiënt of de mantelzorger? Hoe kijkt iemand aan tegen reanimatie en opnames in het ziekenhuis? Wie zijn de contactpersonen? Dat soort zaken komen allemaal aan bod.”

Dus het gaat meer om de kwaliteit van leven dan om de medische aspecten?

“Inderdaad. Maar dat is natuurlijk wat vaag, dus het is van belang om het concreet te maken. De praktijkondersteuner benoemt daarom aan het einde van het gesprek vijf urgente verbeterpunten om op korte termijn aan te pakken. Bijvoorbeeld weer elke dag een warme maaltijd eten, zodat iemand niet meer afvalt, meer energie krijgt en minder depressieve gevoelens heeft. Want als je je slap voelt, word je sneller somber. De praktijkondersteuner denkt ook mee over hulpmiddelen en ondersteuning, zodat de patiënt weer naar buiten kan. Zo simpel kan het soms zijn en dan is er helemaal geen extra pilletje van de dokter nodig. Maar misschien wel een vrijwilliger of een thuiszorgmedewerker die helpt bij het bestellen van medicatie of kant-en-klaarmaaltijden. Het is essentieel om dit samen met de patiënt en mantelzorger te doen. Zij moeten zelf ook willen meewerken en problemen niet bagatelliseren.”

Is dat jaarbezoek het enige wat er gebeurt?

“Nee hoor, tussentijds houdt de praktijkondersteuner een vinger aan de pols door regelmatig te bellen naar de patiënt of langs te gaan als dat nodig is. En daarnaast organiseert de praktijkondersteuner jaarlijks een overleg met diverse hulpverleners en de apotheker die bij de patiënt betrokken zijn. Soms zijn de patiënt zelf en zijn of haar mantelzorger daar ook bij. In dit overleg wordt alles goed afgestemd en gekeken of er niets over het hoofd wordt gezien. Het gaat erom dat tijdig risico’s worden ingeschat en problemen worden voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan vallen, ondervoeding en somberheid.”

Wat zijn de gevolgen van de corona en wat zijn de verwachtingen op korte termijn voor deze extra ouderenzorg?

“Tijdens de lockdown zijn de huisbezoeken er niet geweest, maar zijn de tussentijdse telefonische contactmomenten wel doorgegaan. Na de lockdown hadden sommige praktijkondersteuners soms wat minder tijd voor de ouderenzorg, omdat bijvoorbeeld de hartcontroles ingehaald moesten worden. Het zal wel weer in normaal vaarwater terechtkomen, verwacht ik. Wat betreft de toekomst: ik hoop dat meer huisartsenpraktijken zich gaan aanmelden voor het programma. Nu zijn dat er al twintig, en er is ruimte voor alle praktijken in onze regio. De Zorgkoepel is druk bezig om de huisartsen te informeren hierover. Patiënten en mantelzorgers kunnen zichzelf overigens niet zelf aanmelden, maar wel hun huisarts erop wijzen.”

 

ZZWW juicht extra ondersteuning voor ouderen toe
Wij als Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil vinden het een goede zaak dat de ouderenzorg serieus wordt genomen. Daarom zijn we blij dat VGZ het programma ‘Proactieve samenhangende zorg voor de meest kwetsbare ouderen’ nu structureel gaat financieren en dat de Zorgkoepel de coördinatie, coaching en scholing op zich neemt.

 

Over Annet Wind

Annet Wind is als kaderarts ouderengeneeskunde namens de Zorgkoepel West-Friesland nauw betrokken bij het programma ‘Proactieve samenhangende zorg voor de meest kwetsbare ouderen’. Daarnaast is ze al jaren huisarts in Hoorn en ze heeft tot voor kort alle kaderartsen (gespecialiseerde artsen) voor de ouderenzorg in Nederland opgeleid vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Bericht van het Dijklander Ziekenhuis

Bij nieuwe golf kan andere urgente zorg toch doorgaan dankzij speciaal rekenmodel

Het Dijklander Ziekenhuis heeft er tijdens de eerste corona-uitbraak voor gezorgd dat diverse mensen toch geholpen konden worden die echt heel hard zorg nodig hadden en geen coronapatiënt waren. Om dit ook tijdens een nieuwe uitbraak mogelijk te maken, zal het rekenmodel ingezet worden dat vanaf maart intern ontwikkeld is. Dit zogeheten capactiteitsraamwerk geeft antwoord op vragen als: ‘Hoeveel personeel en bedden zijn nodig als er verder opgeschaald wordt op de COVID-19-unit en wat betekent voor de gewone zorg?’ en ‘Hoeveel complexe operaties van mensen die geen corona hebben kunnen doorgaan bij minder vrije IC-bedden en hoe plannen we dat optimaal?’ Zo kan de andere zorg dus zo veel mogelijk doorgaan. Het ziekenhuis vindt namelijk dat andere patiënten niet de dupe mogen worden bij een tweede golf.

Terug naar zorg varia