Gegevens zwangeren worden voortaan gedeeld met verloskundigenpraktijken

 

Het Centrum voor Geboortezorg van het Dijklander Ziekenhuis en drie verloskundigenpraktijken in de regio zijn deze week gestart met digitale gegevensuitwisseling. Dat betekent voor zwangeren dat zij niet telkens dezelfde vragen bij de verloskundige en in het ziekenhuis hoeven te beantwoorden, want die zijn dan al bekend. Tenminste, als zij toestemming geven voor digitale uitwisseling. Elke zwangere krijgt deze vraag sowieso voorgelegd.

Zorginhoudelijk verandert er nu nog niet veel, maar de technisch stap erachter is enorm volgens het Dijklander. Met dit project wordt het mogelijk om onderling gegevens uit te wisselen, en deze op elk gewenst moment actueel binnen te halen.

Het Dijklander Ziekenhuis investeert hiermee – en met andere projecten – in samenwerking in netwerken om de best mogelijke zorg te kunnen bieden en zorg toegankelijk te houden. Binnen Geboortehart, de Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) van Waterland en West-Friesland, werken bijvoorbeeld alle geboortezorgverleners al samen. Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, en ook echoscopisten en kinderartsen. Onze regio loopt hiermee voorop als het gaat om integrale geboortezorg volgens het Dijklander.

Voor cliënten betekent dit dat zij ook bij een medische indicatie hun eigen verloskundige kunnen blijven zien, naast de bezoeken aan het ziekenhuis. Dit wordt door alle partijen gewaardeerd. Om die reden heeft Geboortehart ook een voortrekkersrol ingenomen bij de digitale gegevensuitwisseling.

Het project wordt de komende tijd nog verder uitgerold.

Terug naar zorg varia