ZZWW roept nieuwe minister op om inwoners bij regionale samenwerking een steviger positie te geven

 

 

Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) heeft de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, een brief gestuurd. Daarin zegt ZZWW dat burgers nu nog onvoldoende kunnen meepraten over kwesties die binnen de zorg in de regio spelen. ZZWW roept de minister op om dit te veranderen. “Het past bij de nieuwe bestuursstijl die het kabinet voorstaat om burgers meer invloed te geven op de zorg in hun eigen regio”, aldus het ZZWW-bestuur.

“Wij hebben gelezen dat een van uw prioriteiten regionale samenwerking is. In dat verband vragen wij u daarom aandacht voor het volgende”, schrijft ZZWW in de brief. “Het Rijk en de zorgverzekeraars zijn in diverse regio’s aan de slag met zogeheten regiovisies. Wij merken – niet alleen bij dit proces – dat burgers onvoldoende betrokken worden bij het meedenken over de zorgbehoefte in hun regio.”

Cultuuromslag

ZZWW roept de minister op om inwoners een duidelijke en stevige positie te geven. “De ingrijpende veranderingen in de zorg, die nodig zijn om, onder andere de kosten beheersbaar te houden, kunnen alleen maar succesvol zijn als ook inwoners hierbij worden betrokken. Dat vergt een cultuuromslag in denken, zowel bij zorgverzekeraars als bij professionele zorginstellingen. Helaas moeten wij constateren, dat de belangen van burgers onvoldoende aan bod komen en dat landelijk werkende organisaties, zoals de Patiëntenfederatie, onvoldoende zicht hebben op wat er regionaal gaande is.”

Automatisch uitnodigen

Daarom moet het bij belangrijke zorgkwesties volgens ZZWW vanzelfsprekend (en liefst ook officieel vastgelegd) zijn dat burgerorganisaties zoals ZZWW worden uitgenodigd om met gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere stakeholders aan tafel te zitten.

Daarnaast wenst ZZWW de minister ook sterkte en wijsheid toe. “Het is zeer te waarderen, dat u gekozen hebt voor deze publieke functie in een heel moeilijke tijd”, aldus het bestuur van Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil.

Diverse Kamerfracties hebben de brief ook gekregen.

Foto: Ernst Kuipers (credit: Rijksoverheid)

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief