Bijeenkomst 20 mei digitaal volgen

De link om digitaal de bijeenkomst van 20 mei te volgen vindt u hier

 

 

Wilt u de livestream openen?

Klik dan vrijdag om 14.00 uur op deze link: https://vimeo.com/708154432 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


20 mei discussiebijeenkomst ZZWW

Lucille Werner (CDA) ook panellid bij discussiebijeenkomst van ZZWW over 'Onbezorgd ouder worden' op 20 mei

 

 

Op 20 mei organiseren we in Het Postkantoor, Hoofdstraat 17 in Bovenkarspel een openbare discussiebijeenkomst met vijf experts. Het thema is: Onbezorgd oud worden in Westfriesland. Tijdens de bijeenkomst kunt u als belangstellende inwoner, zorgverlener, beleidsmaker of bestuurder meepraten over een aantal stellingen over zorg en wonen. De stellingen vindt u in dit artikel.

De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Vanaf 13.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie/thee. Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via info@zzww.nl.

Panelleden 20 mei ZZWW-bijeenkomst

De vijf panelleden die we hebben uitgenodigd zijn:

 • Lucille Werner (CDA Tweedekamerlid)
 • Gerard van den Hengel (burgemeester Opmeer)
 • Frido Kraanen (bestuurder zorgorganisatie Omring)
 • Ab Gieling (directeur van de Woonschakel en vertegenwoordiger van de woningcorporaties in Westfriesland)
 • Michel van Schaik (directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland)

Stellingen 20 mei ZZWW-bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst kunt u als belangstellende inwoner, zorgverlener, beleidsmaker of bestuurder onder leiding van Hans Verschoor meepraten over een aantal interessante stellingen. Zoals:

 • Geef een bonus aan ouderen die kleiner willen gaan wonen.
 • Bouwen van woningen voor ouderen (met zorg in de buurt) is noodzakelijk om de druk op de verpleeghuiszorg te verminderen.
 • Bouwen van woningen voor ouderen (met zorg in de buurt) draagt bij aan doorstroming van de woningmarkt.
 • Meer samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen is essentieel om ‘Onbezorgd oud worden in Westfriesland’ in goede banen te leiden. Maak daarom snel een einde aan versnipperd beleid!
 • Knelpunten los je niet op met mooie woorden, visies en goede bedoelingen. Welke actie gaat u ondernemen om de problemen in de zorg/woningbouw op te lossen? ZZWW houdt de beleidsmakers scherp aan hun beloften.
 • Digitale zorg is onontkoombaar, maar is de oudere daar voldoende op voorbereid?
 • Grijs is goud! Benut de kennis en ervaring van ouderen bij het oplossen van knelpunten.
 • Welke problemen ervaart u door tegenstrijdige regelgeving en hoe pakt u dat aan?
 • Mantelzorg is een steun, maar lost het probleem niet op!

De aanleiding voor deze bijeenkomst is dat de vergrijzing in Westfriesland nog harder toeneemt dan elders. We hebben als ZZWW een rapport en een manifest opgesteld waarin we aangeven welke gevolgen dit heeft en welke trends er qua ouderenzorg en woningnood er zijn. Benieuwd?

Het rapport en het manifest ‘Onbezorgd oud worden in Westfriesland’ kunt u downloaden via deze link.

Heeft u weinig voorbereidingstijd dan kunt u ook een korte presentatie van nog geen twee minuten bekijken via You Tube. Klik dan hier

Digitaal de bijeenkomst bijwonen kan ook!

Klik dan vrijdag om 14.00 uur op deze link: https://vimeo.com/708154432 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Stellingen 20 mei discussiebijeenkomst ZZWW

Praat op 20 mei mee over deze interessante stellingen met ons panel

 

 

Tijdens onze bijeenkomst op 20 mei 2022 kunt u als belangstellende inwoner, zorgverlener, beleidsmaker of bestuurder onder leiding van Hans Verschoor meepraten over een aantal interessante stellingen. Zoals:

 • Geef een bonus aan ouderen die kleiner willen gaan wonen.
 • Bouwen van woningen voor ouderen (met zorg in de buurt) is noodzakelijk om de druk op de verpleeghuiszorg te verminderen.
 • Bouwen van woningen voor ouderen (met zorg in de buurt) draagt bij aan doorstroming van de woningmarkt.
 • Meer samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen is essentieel om ‘Onbezorgd oud worden in Westfriesland’ in goede banen te leiden. Maak daarom snel een einde aan versnipperd beleid!
 • Knelpunten los je niet op met mooie woorden, visies en goede bedoelingen. Welke actie gaat u ondernemen om de problemen in de zorg/woningbouw op te lossen? ZZWW houdt de beleidsmakers scherp aan hun beloften.
 • Digitale zorg is onontkoombaar, maar is de oudere daar voldoende op voorbereid?
 • Grijs is goud! Benut de kennis en ervaring van ouderen bij het oplossen van knelpunten.
 • Welke problemen ervaart u door tegenstrijdige regelgeving en hoe pakt u dat aan?
 • Mantelzorg is een steun, maar lost het probleem niet op!

Aanmelden via info@zzww.nl

Deelname is gratis!

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 uur tot 17.00 uur in Het Postkantoor in Bovenkarspel. Inloop vanaf 13.30 uur.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Gemeente moet idd haast maken met zorgwoningen

ZZWW blij met hartenkreet Frido Kraanen (Omring) over woningnood kwetsbare ouderen

 

 

“We zijn blij dat Frido Kraanen, directeur van Omring, naar buiten brengt dat het twee voor twaalf is wat betreft de woningnood voor kwetsbare ouderen. De vergrijzing in onze regio neemt nog sterker dan elders toe en de druk op het zorgpersoneel is erg groot. Daar moeten gemeenten snel een oplossing voor helpen vinden.” Kraanens uitspraken in het Noordhollands Dagblad en het Dagblad voor West-Friesland van 5 april 2022 zijn Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil uit het hart gegrepen.

“Met ons rapport en manifest ‘Onbezorgd oud worden in Westfriesland’ hebben we  in december onder andere de gemeentes in de regio al opgeroepen om zo snel mogelijk woningen voor kwetsbare ouderen te gaan creëren. Maar er is nog altijd niet veel gebeurd. Terwijl het, zoals Frido Kraanen van Omring stelt, erg hard nodig is”, zegt ZZWW.

Sluit aan bij ZZWW-manifest

ZZWW: “Sinds ons manifest en ons onderliggende rapport is er wel een Woonzorgpact opgericht waarin allerlei betrokkenen zitten. Wij zijn daarin vertegenwoordigd als afvaardiging van de inwoners van Westfriesland. Maar de eerste bijeenkomst is nog altijd niet gepland, al hebben we er al een paar keer naar geïnformeerd, onder andere bij de gemeente Hoorn. We hebben het vermoeden dat de gemeentes in Westfriesland weinig prioriteit aan het Woonzorgpact geven. We hopen echt dat het Woonzorgpact nu spoedig bij elkaar gaat komen.”

Discussiebijeenkomst

Om de zaak op gang te brengen organiseert ZZWW op 20 mei een openbare discussiebijeenkomst voor burgers, politici en mensen uit het werkveld met als thema ‘Onbezorgd oud worden in Westfriesland’. Belangrijk is met name dat burgers hun visie op de plannen kunnen geven.

Tijdens die bijeenkomst zullen Joba van den Berg (Tweedekamerlid van het CDA), Gerard van den Hengel (burgemeester van Opmeer), Michel van Schaik (directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland), Frido Kraanen (bestuurder van Omring) en Ab Gieling (directeur van De Woonschakel) reageren op stellingen over hoe de woningnood voor kwetsbare ouderen opgelost moet worden de komende jaren.

De bijeenkomst vindt ’s middags plaats in Het Postkantoor, Hoofdstraat 17 in Bovenkarspel. Wie er belangstelling voor heeft, kan in elk geval nu al een mail sturen naar info@zzww.nl, maar nadere berichtgeving volgt sowieso nog de komende tijd.

 

Achtergrondinformatie (klik op de linkjes hieronder):

– Bekijk het filmpje Onbezorgd oud worden

– Manifest Onbezorgd oud worden downloaden

– Rapport Onbezorgd oud worden downloaden

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Kitty Steltenpool-Visser versterkt ZZWW

Zorg Zoals de Westfries het Wil blij met nieuw bestuurslid Kitty Steltenpool-Visser

 

 

In het bestuur van Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil hebben een paar wisselingen plaatsgevonden. Anita Wakelkamp heeft afscheid genomen, omdat ze een baan heeft gekregen die niet met haar werkzaamheden voor ZZWW te combineren zijn. Kitty Steltenpool-Visser is begin februari 2022 toegetreden tot het bestuur van ZZWW.

 

Deze 76-jarige actieve Westfriezin is geboren in Wervershoof. Ze heeft haar sporen in de politiek en het maatschappelijk leven verdiend. Daardoor heeft ze een breed netwerk en veel bestuurservaring. Bovendien heeft ze veel affiniteit met zorg.

Vanaf 1986-1998 was ze gemeenteraadslid en fractievoorzitter van het CDA in haar geboorteplaats. De laatste vier jaar was ze lid van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsorgaan West-Friesland, met als portefeuille Milieu en Technische zaken. Tijdens deze periode en lang daarna bleef ze landelijk, provinciaal, regionaal, politiek en maatschappelijk actief.

Kitty Steltenpool was vanaf 2005 tot begin 2021 lid van de Cliëntenraad Thuiszorg en lid van het Dagelijks Bestuur van de Centrale Cliëntenraad van Omring. Vanuit deze functies was ze ook lid van het Landelijk  Netwerk Cliëntenraden. Gerelateerd aan deze functies was ze vanaf de start van ZZWW nauw betrokken en zeer belangstellend  bij de acties en initiatieven van onze stichting.

Haar netwerkcontacten van haar bestuurswerk bij Omring heeft ze na 2021 vastgehouden, onder andere met de Landelijke Organisatie Cliëntenraden en het ministerie van VWS. Via het ministerie was ze betrokken bij de Dialoognota Ouder worden 2020-2040. Ook heeft ze meegewerkt in de projectgroep bij het opstellen van de Kernvisie 2020-2030 voor Wervershoof met als extra aandachtspunt:  wonen en het realiseren van ideale woonvormen voor ouderen.

Kitty Steltenpool: “94% van de ouderen in West-Friesland woont thuis en de meeste ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dit betekent dat woningen goed uitgerust moeten zijn om een goede kwaliteit van leven mogelijk te maken. Door de toekomstige vergrijzing zal de vraag naar acute zorg toenemen en de opdracht om goede zorg thuis te blijven bieden, wordt een grote opgave. Mantelzorgers verdienen in de discussie extra aandacht, zij zijn een vitaal onderdeel van kwaliteit van leven. Een combinatie van goede medische zorg, preventie en steun vanuit de samenleving zijn pijlers voor een solide basiszorg op maat in de regio. Concreet  betekent dit de realisering van een hechte samenwerking en een brede maatschappelijke discussie met alle instanties ter versterking van de positie van alle inwoners in de regio in het ‘doolhof’ van het zorglandschap. Mijn doel bij het aantreden bij ZZWW is een steentje bijdragen aan de zoektocht in het vinden van knelpunten, mogelijkheden en oplossingen.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


‘Ernst Kuipers, waarborg stem van de burger beter’

ZZWW roept nieuwe minister op om inwoners bij regionale samenwerking een steviger positie te geven

 

 

Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) heeft de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, een brief gestuurd. Daarin zegt ZZWW dat burgers nu nog onvoldoende kunnen meepraten over kwesties die binnen de zorg in de regio spelen. ZZWW roept de minister op om dit te veranderen. “Het past bij de nieuwe bestuursstijl die het kabinet voorstaat om burgers meer invloed te geven op de zorg in hun eigen regio”, aldus het ZZWW-bestuur.

“Wij hebben gelezen dat een van uw prioriteiten regionale samenwerking is. In dat verband vragen wij u daarom aandacht voor het volgende”, schrijft ZZWW in de brief. “Het Rijk en de zorgverzekeraars zijn in diverse regio’s aan de slag met zogeheten regiovisies. Wij merken – niet alleen bij dit proces – dat burgers onvoldoende betrokken worden bij het meedenken over de zorgbehoefte in hun regio.”

Cultuuromslag

ZZWW roept de minister op om inwoners een duidelijke en stevige positie te geven. “De ingrijpende veranderingen in de zorg, die nodig zijn om, onder andere de kosten beheersbaar te houden, kunnen alleen maar succesvol zijn als ook inwoners hierbij worden betrokken. Dat vergt een cultuuromslag in denken, zowel bij zorgverzekeraars als bij professionele zorginstellingen. Helaas moeten wij constateren, dat de belangen van burgers onvoldoende aan bod komen en dat landelijk werkende organisaties, zoals de Patiëntenfederatie, onvoldoende zicht hebben op wat er regionaal gaande is.”

Automatisch uitnodigen

Daarom moet het bij belangrijke zorgkwesties volgens ZZWW vanzelfsprekend (en liefst ook officieel vastgelegd) zijn dat burgerorganisaties zoals ZZWW worden uitgenodigd om met gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere stakeholders aan tafel te zitten.

Daarnaast wenst ZZWW de minister ook sterkte en wijsheid toe. “Het is zeer te waarderen, dat u gekozen hebt voor deze publieke functie in een heel moeilijke tijd”, aldus het bestuur van Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil.

Diverse Kamerfracties hebben de brief ook gekregen.

Foto: Ernst Kuipers (credit: Rijksoverheid)

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Veel lof voor rapport en manifest van ZZWW

Zorg Zoals de Westfries zet raderen in beweging dankzij manifest en rapport

 

 

Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) heeft veel enthousiaste reacties gekregen op het manifest en het onderliggende rapport ‘Onbezorgd oud worden in Westfriesland’. Het heeft zelfs ertoe geleid dat de wethouders van de zeven Westfriese gemeentes hebben toegezegd dat ZZWW kan toetreden tot het Westfriese Woonzorg-Pact.

Reacties van politici

Diverse raadsleden hebben inmiddels ook al gereageerd. Zo heeft fractievoorzitter Kees Maas (ChristenUnie Hoorn) laten weten dat in regionaal verband het rapport en het manifest zal bespreken.

Dick Bennis (CDA Hoorn) heeft vragen gesteld aan het college van B en W. Ook Claudia Selders (CDA Medemblik) wil dat het college van Burgemeester en Wethouders binnenkort inhoudelijk aan de gemeenteraad een reactie geeft over wat er met het rapport en het manifest van ZZWW zal gebeuren.

Bert de Jong van de partij Morgen uit Medemblik vindt dat ZZWW uitstekende punten naar voren heeft gebracht en wil daarom een aantal onderdelen van het rapport en het manifest opnemen in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Daarnaast complimenteren zowel Esther Hendriks (regiomanager VGZ) als Harry Nieuwenhuizen (directeur van de Rabobanken Noord-Holland) ZZWW. “Een uitstekend initiatief van ZZWW om een woonzorgvisie te ontwikkelen.”

 

Al in 2022 concrete plannen nodig!

Maar het moet niet alleen bij praten blijven vindt ZZWW. Een regiegroep zoals het Westfriese Woonzorg-Pact is een van de speerpunten van het manifest van ZZWW. Dit overlegorgaan is nieuw en bestaat uit vertegenwoordigers van de zeven Westfriese gemeenten, een brede groep van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraar VGZ, Intermaris namens de woningcorporaties, maatschappelijke zorg- en welzijnsorganisaties en ZZWW. En dit gezamenlijke regionale overleg moet nu echt in 2022 tot daden overgaan, vindt ZZWW.

Omring: ‘Handen ineen slaan’

Frido Kraanen (zorgaanbieder Omring) roept daartoe ook op en vindt tevens dat ZZWW terecht de stem van de burger moet kunnen vertolken tijdens regionaal overleg over ouderenhuisvesting. Kraanen in een schriftelijke reactie:

“De grote opgave om de problemen van de vergrijzing het hoofd te bieden kan alleen slagen als enerzijds meerdere partijen (zoals gemeenten, corporaties en zorgorganisaties) de handen ineen slaan en we er anderzijds de inwoners van Westfriesland actief bij betrekken.

Dat laatste is essentieel omdat we de kracht van de samenleving heel hard nodig hebben, omdat Westfriezen mee kunnen denken bij de noodzakelijke oplossingen en omdat inwoners mee moeten doen bij deze oplossingen.

ZZWW heeft laten zien daartoe bereid te zijn! Dat stemt mij zeer positief. Een zorgzame samenleving kan immers niet zonder de inzet van de samenleving zelf. Vergrijzing is immers geen zorgopgave, maar een uitdaging voor ons allen! De woonzorgvisie die verwoord wordt in het rapport ‘Onbezorgd oud worden in Westfriesland’ sluit aan bij de opgaven die wij zien.

Het gesprek daarover moeten we aangaan. Maar het mag nooit bij praten blijven, de echte impact maken we met afstemming, afspraken en uiteindelijk actie!

Omring heeft inmiddels dan ook het initiatief genomen tot een intentieverklaring die moet regelen dat het woonzorgvraagstuk in West Friesland, dat ZZWW ook adresseert, een brede coördinatietafel krijgt. De vele partijen, die hierop acteren, moeten hun activiteiten afstemmen. Nu gebeurt er nog te veel in de eigen silo’s.

De partijen (zorgpartijen, gemeenten, woningcorporaties, VGZ, mantelzorgcentrum, welzijnsorganisatie en vrijwilligersorganisatie) hebben unaniem aangegeven dat het betrekken van inwoners onmisbaar is. De eerstvolgende stap is deze intentieverklaring te tekenen en dan concrete plannen te maken. Dat moet echt gaan over de opgaven in de kernen van West Friesland. We hebben geen tijd te verliezen!”

 

‘Prestatieconvenant moet er komen’

Ab Gieling (De Woonschakel) roept zelfs op om jaarlijks een prestatieconvenant op te stellen. Hij praat ook namens de woningcorporaties Intermaris, Welwonen, Wooncompagnie en het Gemeentelijk Woningbedrijf in Opmeer.

Gieling: “ZZWW snijdt in het manifest en het rapport een goed punt aan. Vergrijzing is een groot probleem, signaleren ook wij als woningcorporaties. En het is inderdaad belangrijk om niet allemaal zelf te proberen het wiel uit te vinden bij het oplossen van de problemen die voortkomen uit de vergrijzing. We moeten elkaar beter van informatie voorzien. Zowel op regionaal als lokaal niveau. Om slechts één voorbeeld te noemen: we hebben nu geen goed inzicht in de wachtlijsten voor woonzorgcomplexen. Dat is lastig als je als woningcorporaties wil inschatten welke woningbehoefte er in de regio onder senioren bestaat.

Een betere samenwerking tussen diverse stakeholders is van groot belang. Daarom willen wij als corporaties ook graag toetreden tot het Westfriese Woonzorg-Pact. En daar moeten ook burgers bij betrokken worden. Wel heb ik een kanttekening als er in Westfriesland een nieuw overlegorgaan wordt opgezet: ik ben een groot voorstander van prestatieconvenanten. Jaarlijks gezamenlijk een dergelijk contract opstellen dwingt bestuurders om zich ook aan afspraken te houden en zich te verantwoorden als het niet gelukt is. Anders gebeurt er niet veel.”

 

Manifest ‘Onbezorgd oud worden’ gratis downloaden? Klik hier

Bekijk via YouTube een kort filmpje met de presentatie van het manifest ‘Onbezorgd oud worden’: Klik hier

Het onderliggende rapport over ouderenhuisvesting en ouderenhuisvesting gratis downloaden? Klik hier

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Serie ouderenhuisvesting (deel 4)

Ab Gieling (De Woonschakel): “Wees creatief bij het bedenken van oplossingen’

 

 

“Mensonterend vind ik het: dan ben je meer dan 50 jaar getrouwd en word je van elkaar gescheiden omdat je partner naar een verpleeghuis moet. Daarom ben ik zo blij dat we in het vernieuwde woonzorgcomplex Martinus in Medemblik ook appartementen voor twee mensen hebben gemaakt. Dan denk ik trots: zo kunnen we als woningcorporatie echt iets toevoegen”, zegt Ab Gieling (directeur van woningcorporatie De Woonschakel in Westfriesland).

“Natuurlijk”, waarschuwt hij meteen, “is het dan wel de bedoeling dat de achterblijvende partner na het overlijden van zijn of haar echtgenoot of echtgenote in het appartement mag blijven wonen. Dat moet wel goed geregeld worden, anders is het nog altijd vreselijk.”

Ouderenhuisvesting is een van de belangrijkste onderwerpen die hem na aan het hart ligt. “Het is namelijk een hot item. Ik merk dat aan de signalen die we bij De Woonschakel binnenkrijgen. Bovendien zie ik ook de vergrijzingscijfers regelmatig voorbij komen.”

Wat zeggen de cijfers?

Voor het interview met ZZWW heeft hij uit zijn eigen organisatie wat cijfers over senioren naar boven gehaald:

 • De Woonschakel heeft 5900 zelfstandige huurwoningen in Westfriesland.
 • De gemiddelde leeftijd van alle hoofdbewoners is 57,4 jaar.
 • Maar liefst 42 procent van alle hoofdhuurders is 65 jaar of ouder.
 • In de standaardwoningen met 4 of 5 kamers wonen 1200 hoofdhuurders met een gemiddelde leeftijd van 74,7 jaar.
 • In de 1000 seniorenwoningen is de gemiddelde leeftijd van de hoofdhuurder 78,6 jaar.
 • De Woonschakel heeft 7 woonzorgcomplexen/seniorenwoningen met zorg dichtbij voor ouderen in de regio en is bezig om Knarrenhofjes in de regio te bouwen (waarbij senioren voor elkaar zorgen).

Doorstromingsprobleem

Als je constateert dat 1000 mensen in een gehuurde eengezinswoning wonen terwijl ze boven de 65 zijn, dan zie je dat de doorstroming op de huurmarkt stokt. Komt dat omdat er te weinig woonzorgcomplexen en huurwoningen voor zelfstandig wonende ouderen zijn (zoals aanleunwoningen)? “Ja, dat is zeker een oorzaak, al hebben we helaas geen goed inzicht in de wachtlijsten. Maar er is zeker veel behoefte aan, dat weten we wel.”

De Woonschakel kan toch meer bouwen…?

Waarom bouwt De Woonschakel dan niet meer seniorenwoningen of woonzorgcomplexen? Bijvoorbeeld in Hoorn en Stede Broec? “Daar zijn verschillende redenen voor. Op de eerste plaats werkt de marktwerking tegen ons. Grote zorgaanbieders willen geen langlopende contracten van 20 jaar meer aangaan. Ze zijn bang dat ze een aanbesteding verliezen bij een gemeente voor de thuiszorg die ze aan zelfstandig wonende ouderen bieden. Contracten met ziektekostenverzekeraars voor de intensieve zorg in woonzorgcomplexen zijn ook kortlopend. Ik heb dan ook veel begrip voor de zorgaanbieders die geen langlopende contracten willen, hoor. Maar wij moeten miljoenen investeren, dus we willen ook zekerheid”, verzucht Gieling.

“Een ander aspect is dat de gedachten over hoe je zorg geeft, veranderen in de loop der jaren. Van grootschalige instellingen, zoals de vroegere verzorgingshuizen, naar kleinschalige woongroepen voor mensen met dementie bijvoorbeeld. Niet elk gebouw kan die veranderingen aan. Daarom willen zorgaanbieders het contract soms niet verlengen.” Het derde punt volgens Gieling is dat zorgaanbieders de 24-uurszorg wegens personeelsgebrek in kleine woningcomplexen niet kunnen garanderen. Daarvoor willen ze dan juist grotere woonzorgcomplexen.

“Als die later dan weer te groot blijken en een woonzorgcomplex leeg komt te staan, kunnen we ze wel ombouwen voor starters maar ja, dat kost geld. En we moeten dan ook vaak de huren verlagen.”

Verder speelt volgens Gieling bij het bouwen van seniorenwoningen waarin mensen zelfstandig wonen dat gemeentes soms wat huiverig zijn. “Ze zijn bang dat nog meer senioren dan een beroep doen op de gemeente voor vervoer of huishoudelijke hulp.”

Knarrenhofjes

Er gloort toch ook wel enige hoop, er zijn toch drie Knarrenhofjes in de regio de maak? “Jazeker”, beaamt Gieling. “Goed idee. Die woningen zijn weliswaar bestemd voor mensen die hun huis hebben verkocht – en dus levert het geen doorstroming op de huurmarkt op – maar ik moet nog wel even zien hoe die Knarrenhofjes over tien jaar functioneren. De pioniers trekken erin met veel enthousiasme en die worden op een gegeven moment zo oud, dat het de vraag is of het zorgen voor elkaar, wat de bedoeling is van een Knarrenhofje, nog steeds lukt.”

Kortom, nieuwe huurwoningen voor senioren (met of zonder zorg) bouwen is vrij ingewikkeld, wil Gieling maar zeggen.

Hulp voor de tuin

Overigens er niet alleen behoefte aan nieuwe woningen. Veel mensen blijven graag in hun huis wonen. “Vaak wordt op een gegeven moment voor onze oudere huurders de tuin een probleem. We proberen daar nu een oplossing voor te vinden door tuinonderhoud aan te bieden. Daarbij zetten we mensen in die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zodat het mes aan twee kanten snijdt.”

“Dat betekent wel dat we creatief moeten zijn om dit te regelen, want wij hebben vanuit de overheid een opdracht gekregen om huisvesting te bieden en daar past strikt genomen tuinonderhoud niet in. En dat is dus precies wat ik juist zo belangrijk vind: dat je als organisatie kijkt naar hoe je iets wel kunt realiseren en niet bij elke beer op de weg meteen roept ‘dat kan niet, hoor’. Of: ‘We doen het al jaren zo, dus blijven we het zo doen’.”

‘Denk in oplossingen en niet in problemen!’

Dat zoeken naar creatieve oplossingen is ook zijn hoop voor het project ‘Langer gezond thuis’ in Stede Broec. Bij dit project zitten de gemeente, Omring en de seniorenraad bij elkaar om oplossingen te bedenken. “Een van de zaken die naar voren is gekomen is dat er eigenlijk een plek binnen ‘schuifelafstand’ zou moeten zijn waar buurtgenoten – jong en oud – elkaar kunnen ontmoeten. Om samen te eten of andere activiteiten te ondernemen, zeker nu veel buurthuizen gesloten zijn. Als wij als woningcorporatie gevraagd worden om een dergelijke ruimte beschikbaar te stellen, dan willen we daar zeker aan meewerken.” Gieling hoopt dat andere gemeenten een vergelijkbaar project als in Stede Broec oppakken.

Om gemeentes zelf wat te prikkelen, vraagt De Woonschakel trouwens ook weleens naar de actuele woonzorgvisie bij gemeenteambtenaren of wethouders. “Die hebben ze niet of hij is verouderd of is te beperkt. Daarom wil ik gemeentes oproepen om in elk geval minimaal een woonzorgvisie te ontwikkelen en telkens te actualiseren. En die kan dan mooi als basis dienen voor het prestatieconvenant.”

Afspraken van bestuurders vastleggen

Hij pleit er namelijk voor dat bestuurders van gemeenten, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en woningcorporaties jaarlijks gezamenlijk in een prestatieconvenant concreet afspreken wat ze gaan doen om de ouderenhuisvesting en ouderenproblematiek de komende jaren op te lossen.

“Dus niet alleen een betere overlegstructuur optuigen, zoals ZZWW voorstelt. Daar ben ik ook zeer voor hoor, want dat ontbreekt nu. Maar met zo’n prestatieconvenant gaan we nog een stap verder. Want na een jaar moeten we afvinken wat er wel en niet is gebeurd en waarom. En dat gaat vooral heel goed werken als iedereen bereid is om creatief mee te werken.”

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


ZZWW overhandigt manifest en rapport aan wethouders Hoorn

ZZWW: ‘Snel meer regie nodig om goede zorg en woningen voor ouderen te regelen’

 

Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) bepleit in het manifest en rapport ‘Onbezorgd oud worden in Westfriesland’ voor het opzetten van een slagvaardige regiegroep, die de problemen binnen de ouderenzorg en ouderenhuisvesting gaat oplossen.  ZZWW heeft het manifest en rapport ‘Onbezorgd oud worden in Westfriesland’ op 18 november aan de Hoornse wethouders Marjon van der Ven en Simon Broersma aangeboden in aanwezigheid van diverse lokale en regionale media.

 

Download het manifest van ZZWW Onbezorgd oud worden in Westfriesland

Download het rapport  over ouderenzorg en huisvesting in Westfriesland, met trends en ontwikkelingen

Regiegroep kan al op korte termijn starten

ZZWW wil dat er een regiegroep komt die binnen twee jaar concrete resultaten boekt. Het is de bedoeling dat de stakeholders binnenkort al bij elkaar komen.

Volgens ZZWW moeten in de regiegroep zetelen: vertegenwoordigers van de zorginstellingen, gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en bedrijven, zoals bijvoorbeeld de banken. En daarnaast ook ZZWW, om de stem van de burger te vertolken.

Steunbetuigingen

Frido Kraanen en Jolanda Buwalda (beiden van zorgorganisatie Omring) en Ab Gieling (woningcorporatie De Woonschakel uit Medemblik) hebben al toegezegd dat zij de regiegroep en het manifest van ZZWW van harte ondersteunen.

Efficiënter

“Met een breed gedragen regiegroep kan er veel beter, sneller en slagvaardiger worden samengewerkt”, aldus het ZZWW-bestuur. “Dan hoeft niet telkens het wiel opnieuw worden uitgevonden en kunnen initiatieven veel beter op elkaar afgestemd worden.”

Het voorkomt onder andere dat er dubbel werk wordt gedaan. “Om een voorbeeld te noemen:  momenteel zijn er drie bureaus bezig met een onderzoek, eentje voor de gemeente Stede Broec en twee voor de gemeente Hoorn. Ze nemen grotendeels hetzelfde onderwerp onder de loep. En dan ligt er ook nog eens ons rapport. Dat lijkt toch zonde?”

Het ZZWW-rapport gaat uitgebreid in op landelijke, lokale en regionale cijfers, trends en ontwikkelingen binnen de zorg en de huisvesting voor ouderen – twee zaken die volgens ZZWW nauw met elkaar verbonden zijn.

Meersporenbeleid

De conclusie van dit degelijke ZZWW-onderzoek is dat er snel een meersporenbeleid moet komen, dat uit zes punten bestaat:

 1. Een woonzorgvisie, waarin ook de zorg voor ouderen met dementie opgenomen is, want die is behoorlijk urgent.
 2. Investeren in levensbestendige woonvormen.
 3. Meer inzet van technologie om effectievere zorg te leveren en het personeelstekort in de zorg gedeeltelijk op te vangen.
 4. Investeren in de (om)scholing van zorgpersoneel (eveneens om personeelsproblemen op te lossen).
 5. Werken in zorgnetwerken en met zorgcoöperaties om zorg op maat te leveren.
 6. Aandacht besteden aan welzijn van ouderen en een sociaal netwerk voor ouderen om problemen te voorkomen.

Waarom?

ZZWW: “Het is hard nodig dat er wat gaat gebeuren op korte termijn, want de ontwikkelingen gaan snel. Terwijl het aantal ouderen sterk toeneemt, zijn er in verhouding steeds minder professionals en mantelzorgers beschikbaar om hierin te voorzien. Het aantal ouderen met dementie neemt echter toe. Bovendien stijgen de zorgkosten, mede door de vergrijzing. En het leveren van betaalbare en kwalitatief goede zorg komt steeds meer onder druk te staan. Het gebrek aan levensbestendige woningen voor ouderen vergroot deze druk. Tevens heeft deze ontwikkeling een stagnerende invloed op de Nederlandse woningmarkt en op het langer zelfstandig kunnen wonen.”

Pact schiet tekort

Daarnaast constateert ZZWW dat in het actieprogramma Pact van Westfriesland ouderen en zorg nauwelijks genoemd worden. “Hieruit blijkt dat er dus nodig een tandje bijgezet moet worden. Zeker als Westfriesland de ambitie wil waarmaken om een van de tien meest aantrekkelijke regio’s van Nederland te worden.”

 

Klik hier om naar het bericht van Rodi Media over de overhandiging te gaan

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief