ZZWW genoemd in Tweede Kamer

Motie Joba van den Berg over burgerinitiatieven krijgt bijval van minister en kamerleden

Foto: kamerlid Joba van den Berg (CDA)

 

Minister Tamara van Ark van Medische Zorg vindt de burgerparticipatie bij het opstellen van regionale zorgvisies onvoldoende. “De stem van de inwoners wordt nog onvoldoende meegenomen bij het opstellen van de plannen”, aldus van Ark. Zij beloofde er werk van te maken om dit te verbeteren. De minister reageerde afgelopen week tijdens een kamerdebat op kritische vragen van kamerlid Joba van den Berg (CDA), die het burgerinitiatief Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) als voorbeeld noemde van hoe burgers bij het bepalen van de regionale zorgbehoefte betrokken kunnen worden.

 

Joba van den Berg diende een motie in, waarin de regering wordt gevraagd te borgen dat inwoners actief worden betrokken bij het opstellen van de regiovisies. De motie werd kamerbreed ondersteund.

Minister van Ark deed de toezegging de uitvoering van de motie snel ter hand te nemen.

Foto: Tamara van Ark, Minister voor Medische Zorg en Sport van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (credit: Arenda Oomen)

 

Inmiddels heeft het persbericht van ZZWW ook diverse media bereikt. Zo heeft Joyce Haakmat van Rodi Media het onder andere in het Hoorns Nieuwsblad opgenomen. Lees hier

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


ZZWW praat mee bij regiozorgvisie

Standpunten ZZWW krijgen bijval tijdens online overleg regiozorgvisie 28 juni

Diverse deelnemers aan het online-overleg over de regiozorgvisie hebben 28 juni net als Stichting Zorg Zoals de Westfries benadrukt dat de stem van de burger belangrijk is voor deze toekomstvisie voor de zorg in de regio Westfriesland. Daarnaast kaartten ook anderen het punt van de seniorenhuisvesting aan, net als ZZWW.

ZZWW vindt dat dit onderwerp nu en in de komende jaren hoog op de agenda moet staan. “Goede huisvesting met – indien nodig – goede zorg kan ziekenhuisopnames voorkomen en het welzijn van ouderen verbeteren.” Een van de andere sprekers bracht 28 juni in dat dorpshuizen uitgebreid moeten worden met zorgsteunpunten. “Goed idee”, meent ook ZZWW.

Daarnaast heeft ZZWW de verkeerde bedproblematiek aan de orde gesteld. Dat wil zeggen dat patienten in het ziekenhuis een bed langer bezet houden dan nodig omdat er elders (bv in een verpleeghuis) geen plek voor hen is. Dat leidt tot onnodige hoge zorgkosten.

De regiozorgvisie is opgesteld door VGZ en aangevuld door de gemeente. Nu was de beurt aan diverse partijen uit de samenleving.

ZZWW: “Onze inbreng tijdens de bijeenkomst van 28 juni zal hopelijk verwerkt worden in de uiteindelijke regiozorgvisie, die naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat. Alle zorgvisies uit de verschillende regio’s in Nederland zullen de basis vormen voor een Contourennota, dus voor het toekomstige beleid voor de volksgezondheid en voor het beleid van gemeenten in brede zin.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Nieuwe ergo-praktijk voor kankerpatiënten

Esther Sijm (ergotherapeute voor oncologiepatiënten) gaat 1 juli van start

Foto: Esther Sijm is de laatste weken druk bezig geweest met het schilderen van haar nieuwe praktijkruimte in Hoogkarspel

 

Tot groot genoegen van Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) is het Esther Sijm gelukt om per 1 juli een ergotherapiepraktijk voor kankerpatiënten op te zetten. “Dit is al een eerste stap in de goede richting”, vindt ZZWW. De nieuwe praktijk heet Doorzorg Ergotherapie en zit in het Fysiocentrum van Hoogkarspel aan de Noordervoert 55.

Wat doe je als je door de chemo zo moe bent?

“Oncologiepatiënten kunnen bij mij terecht als ze bijvoorbeeld door de chemotherapie heel erg moe zijn. We kijken dan samen hoe ze hun energie het beste kunnen gebruiken.” Esther analyseert waar de knelpunten zitten en geeft ergotherapeutisch en praktisch advies. Dit wordt vergoed door elke zorgverzekeraar, want het zit in de basisverzekering.

Extra hulp aan oncologiepatiënten

Het is Esthers bedoeling om in de toekomst nog meer voor oncologiepatiënten te betekenen: als zorgmanager wil zij de ondersteuning voor kankerpatiënten coördineren. “In de praktijk betekent dit: kijken welke hulp of zorg iemand met kanker voor, tijdens en na de behandeling nog meer nodig heeft, buiten de begeleiding die oncologiepatiënten al van het ziekenhuis krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door een diëtist, fysiotherapeut, arbeidsdeskundige of anderen in te schakelen.”

Esther kent de weg

“Natuurlijk kan iedereen dat ook zelf doen, maar juist als je ziek bent of nog aan het herstellen bent kost dat regelwerk jezelf of je partner eigenlijk te veel energie om het erbij te doen. Ik ken de weg veel beter en vraag door om erachter te komen wat je echt nodig hebt en op welk moment.” Binnen de ergotherapiepraktijk die ze nu start is dit casemanagement nog niet mogelijk omdat de financiële vergoeding nog niet is geregeld.

Veel samenwerkingspartijen

Wel zijn er al veel partijen die met haar willen samenwerken. “Ik ben daarom bezig om een lijst op te stellen met paramedici buiten het ziekenhuis speciaal voor mensen met kanker. De bedoeling is dat verwijzers en patiënten ons kunnen vinden. In dit oncologisch netwerk zitten sowieso al negen fysiotherapeuten in Westfriesland die hebben aangegeven dat ze willen meedoen”, vertelt Esther.

“Daarnaast ben ik in overleg met de overkoepelende organisatie van de huisartsen in Westfriesland. Dankzij de poll van ZZWW, de artikelen die ZZWW heeft uitgestuurd en mijn eigen enquêteresultaten staan ze nu open voor gesprekken en kijken we samen hoe we de zorg kunnen verbeteren.”

Naar aanleiding van de berichten van ZZWW heeft de apothekersvereniging van Westfriesland Esther eveneens benaderd om te kijken hoe er samengewerkt kan worden.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


ZZWW benadert kabinetsinformateur

‘Mariëtte Hamer, geef burgers meer inspraak over de zorg in hun regio!’

Wij als Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil vinden dat het volgende kabinet zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten moet stimuleren om meer rekening te houden met de wensen van burgers. Daarom hebben we deze brief naar Mariëtte Hamer gestuurd:

Geachte mevrouw Hamer,

U wordt overstelpt met lange brieven en uitvoerige documenten voor de kabinetsformatie. Wij zullen ons echter beperken.

Wij willen een lans breken voor meer betrokkenheid en inspraak van inwoners bij het zorgbeleid. De huidige zorgverzekeringswet biedt daartoe onvoldoende mogelijkheden.

Op initiatief van het ministerie van VWS worden in het hele land op dit moment zgn. regionale zorgvisies op papier gezet. Wij missen daarin de directe stem van de inwoners. Het is allemaal nogal top down. Bij de bepaling van de zorgbehoefte is die inbreng van essentieel belang.

Ook ter beteugeling van de stijgende zorgkosten is draagvlak voor het zorgbeleid bij de inwoners noodzakelijk. De dominante rol van zorgverzekeraars en zorgprofessionals moet worden verminderd ten faveure van de inbreng van de zorggebruikers. De balans moet worden herstel.

In onze regio zijn wij daarom gestart met het burgerinitiatief Zorg Zoals de Westfries het Wil.

Wij vragen uw aandacht voor deze ontwikkeling en verwijzen u graag naar onze website  www.zzww.nl

U kunt dan ook lezen dat met goed beleid rondom medicatie veel geld bespaard kan worden, zonder dat de kwaliteit van de gezondheidszorg wordt aangetast.

De kabinetsinformateur heeft de brief gelezen en zal dit meenemen in haar overwegingen, zo heeft ze in haar antwoord aan ZZWW geschreven.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Overweldigende uitslag ZZWW-poll

99% voor externe zorgcoördinator kankerpatiënten volgens ZZWW-opiniepeiling

Een coördinator die de zorg voor (ex)kankerpatiënten voor, tijdens en na hun behandeling buiten het ziekenhuis regelt, is een uitstekend idee. Dat blijkt uit een enquête onder de bezoekers van de site www.zzww.nl van Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW).

Op dit moment krijgen kankerpatiënten wel ondersteuning vanuit het ziekenhuis, maar vaak zien ze thuis door de bomen het bos niet meer als ze bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, mediciatieafstemming, dieetadviezen, praktische hulp of andere zaken nodig hebben.

Prettig en handig

“Ze zijn vaak erg moe en dan komt al dat regelwerk er ook nog bij. Het is prettig, handig en veel efficiënter als een expert die de weg kent het coördineren van de ondersteuning op zich neemt. Het verlicht vrij eenvoudig de moeilijke periode die kankerpatiënten en hun mantelzorgers moeten doorstaan”, licht ZZWW toe.

Daarom pleit ZZWW al een jaar voor een speciale zorgcoördinator oftewel casemanager. Nu blijkt uit de poll dat hiervoor ook veel draagvlak is en dat verheugt ZZWW. Maar liefst 99 procent van de stemmers is voor. De poll wordt ingevuld zonder dat ZZWW hierop invloed heeft, dus de opiniepeiling is redelijk objectief.

Doorzorg

Er staat trouwens al iemand in de startblokken om de ondersteuning te regelen, Bureau Doorzorg van Esther Sijm. Bij het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis heeft ze hiermee jarenlang ervaring opgedaan.

Zij loopt echter tegen de bureaucratie in de zorg op: tot nog toe is bijna onmogelijk om voor elkaar te krijgen dat verzekeringen of de gemeenten in West-Friesland de externe coördinatiezorg voor kankerpatiënten vergoeden. ZZWW hoopt dat de overweldigende uitslag van deze poll het opzetten van een dergelijk bureau vooruit kan helpen.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Westfriese huisartsen gaan nu ook prikken

ZZWW: ‘Goed dat huisartsen gaan vaccineren, al zijn er ook uitdagingen’

De Westfriese huisartsen starten deze week nog met het vaccineren van 60- tot 64-jarigen met AstraZeneca. ZZWW hoopte daar al een paar maanden geleden op, omdat dan meer mensen snel ingeent kunnen worden. Tot nog toe was er echter geen geschikt vaccin beschikbaar voor de huisartsen.

ZZWW: “We zijn blij dat de huisartsen ook van start kunnen gaan met de vaccinaties. Al realiseren we ons natuurlijk dat het voor sommige huisartsenpraktijken ingewikkeld is dat mensen een kwartier na de prik nog even moeten blijven zitten. Daar is niet bij alle praktijken plek voor. We hopen dat de huisartsenpraktijken hier een goede oplossing voor hebben gevonden.”

Bijwerkingen AstraZeneca

Daarnaast volgt ZZWW de ontwikkelingen rondom de bijwerkingen rondom AstraZeneca bij mensen die jonger zijn dan 55 uiteraard op de voet.

GGD-priklocatie

Overigens is er inmiddels ook een grote priklocatie van de GGD in Hoorn in de ijsbaan gekomen en dat verheugt ZZWW. “Mensen die van de GGD hun vaccinatie krijgen hoeven nu niet meer naar Middenmeer of Purmerend te reizen en dat maakt het hopelijk voor velen een stuk makkelijker.”

Het maken van een afspraak is bij de GGD in elk geval goed geregeld volgens ZZWW. “Het kan zelfs heel makkelijk online en dan krijg je direct een smsje ter bevestiging. Maar wie dit niet handig vindt, kan gelukkig ook altijd nog bellen met de GGD.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


ZZWW blij met vernieuwing ambulanceposten

'Investeren in gebouwen van de ambulances in Wognum en Hoogkarspel is hard nodig'

Het verheugt Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) dat de verouderde ambulancepost in Hoogkarspel  plaatsmaakt voor een hypermodern gebouw en dat het gebouw van Wognum wordt uitgebreid.

ZZWW: “Het is hard nodig en het is fijn dat de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord geld wil investeren, zodat de ambulances veilig en op tijd ter plaatse kunnen zijn.”

Eerst verbouwing in Wognum

De verbouwing van de ambulancepost in Wognum aan de A7 begint nog dit jaar. Daar is het probleem nu dat diverse ambulances buiten moeten staan en dat er te weinig ruimte is voor het personeel om zich om te kleden. Het gebouw wordt verbouwd, zodat deze knelpunten opgelost worden.

Ambulancepost Hoogkarspel: sloop en nieuwbouw

In Hoogkarspel moet het oude gebouw aan de Sluisweg eerst gesloopt worden. Dat gaat waarschijnlijk eind dit jaar plaatsvinden. In 2022 is de oplevering van de nieuwe ambulancepost gepland.

Hopelijk snel geregeld

“We zijn zeer tevreden dat de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord deze verbouwingsplannen in Westfriesland laat uitvoeren en hopen dat alle werkzaamheden voorspoedig verlopen”, aldus ZZWW.

Overigens wordt er ook in Den Helder, Heiloo en op Texel geïnvesteerd in de ambulanceposten. Texel krijgt er zelfs een tweede post bij.

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


ZZWW: Maak prikken en testen beter mogelijk

Alleenstaanden zonder vervoer moeten dicht bij huis kunnen testen en vaccineren

Er klinken inmiddels diverse verontruste geluiden uit de samenleving over het vervoer naar testlocaties en vaccinatieplekken. Vooral voor ouderen en alleenstaanden die geen auto hebben kan dit een serieus probleem zijn. Dat signaleert ook Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW).

Zo mailde bijvoorbeeld Nancy Visser (79) uit Hoorn naar ZZWW toen zij zich op corona wilde laten testen en niet naar de teststraat kon. “Bij mij is het uiteindelijk opgelost, maar het gaat me niet om mezelf. Ik denk dat heel veel anderen tegen hetzelfde probleem aanlopen en het dan maar onveilig oplossen of zich niet laten testen of vaccineren. Waar ik me vooral aan stoor is het gemak waarmee ons probleem door de instanties in Westfriesland wordt weggewuifd.”

Wat was het geval bij mevrouw Visser?

“Ik heb geen auto en durf na een ongeluk niet meer te fietsen. Valys en de Regiotaxi wilden me niet brengen naar de teststraat. Het was natuurlijk niet verantwoord om mijn buren te vragen of ze me met de auto wilden vervoeren, want dan zou ik hen kunnen besmetten. Ik moest niet voor niets naar de teststraat. De GGD stelde voor dat ik een taxi uit Alkmaar liet komen. Om me notabene van mijn huis in Hoorn naar de testlocatie bij Zwaag te vervoeren. Toen werd ik woedend!”, zegt zij.

Bewoners aanleunwoningen ook testen/prikken

“Bij een van de woonzorgaanbieders heb ik ook nog navraag gedaan, maar nul op rekest gekregen. Zij testen alleen interne bewoners. Zelfs niet eens bewoners van aanleunwoningen, laat staan mensen die alleen maar in de buurt wonen. Ik heb mijn huisarts gebeld en gevraagd of hij me kon helpen.” De praktijk van haar huisarts was ongeschikt om haar te testen, maar uiteindelijk regelde haar huisarts dat ze bij een collega terecht kon. Overigens heeft ZZWW inmiddels vernomen dat huisartsen in Westfriesland eigenlijk in principe niet testen.

ZZWW pleit voor pragmatische oplossingen

ZZWW constateert dat weliswaar de behoefte aan testen bij ouderen afneemt door de vaccinaties, maar dat het testen vooralsnog wel nodig is. Daarom stelt ZZWW voor dat woonzorglocaties voortaan ook bewoners van aanleunwoningen testen. Andere ouderen die zelfstandig wonen en geen vervoer hebben moeten bij de huisarts terecht kunnen. Als de huisarts niet zelf kan testen, dan hoort hij of zij te regelen dat een collega test of dat er een lijst met testende huisartsen bij de doktersassistente klaarligt.

Priklocatie te ver weg

Het vervoersprobleem speelt eveneens bij het vaccineren en ook daarvoor moet snel een oplossing gevonden worden volgens ZZWW. Sommige alleenstaande ouderen komen in de problemen als ze naar de priklocatie in Purmerend, Alkmaar of (vanaf maart) Middenmeer moeten. Ze willen niet het risico lopen om in de auto met iemand anders of in het OV besmet te raken. Of ze kunnen er überhaupt niet met het OV komen. In diverse dorpen rijdt de buurtbus bijvoorbeeld niet meer vanwege de corona.

Net als bij de griepprik

ZZWW vindt daarom dat er zo snel mogelijk meer priklocaties moeten komen, zodat met name alleenstaande ouderen zonder vervoer die makkelijker kunnen bereiken. ZZWW stelt voor dat de huisartsen, net als bij de griepprik, op korte termijn worden ingezet om ook te prikken.

“Bij de griepprik was het uitstekend geregeld. In huisartsenpraktijken, dorpshuizen, sporthallen etc. kon je hiervoor terecht. Dat moet voor de vaccinaties ook spoedig geregeld worden, zodra dit mogelijk is met de beschikbare vaccins. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat ouderen lang buiten in de kou moeten wachten.”

Veilig en vertrouwd

“Daarnaast vinden we dat bewoners van aanleunwoningen bij de zorglocaties gevaccineerd moeten kunnen worden. Dat is dichtbij, veilig en vertrouwd. Het gaat immers vaak om mensen die bewust in de buurt van een woonzorglocatie zijn gaan wonen om gebruik te kunnen maken van deze faciliteiten. Dit is een kwetsbare groep”, aldus ZZWW.

Teleurgesteld

ZZWW heeft bij diverse Westfriese zorgaanbieders gevraagd om de vervoersproblemen op korte termijn goed op te lossen. Geen van de instanties wil hier inhoudelijk op reageren. ZZWW is hierover teleurgesteld. Tevens betreurt ZZWW het dat zelfs de regionale GGD, een belangrijke schakel in de uitvoering, niet heeft geantwoord op herhaalde vragen.

ZZWW hoopt dat de diverse instanties snel hun verantwoordelijkheid nemen en met goede, veilige en pragmatische oplossingen komen.

 

 

 

 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Marjolein Zwaan (huisarts en medisch manager Zorgkoepel Westfriesland)

‘Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe sneller we weer terug kunnen naar een normaal leven’

FOTO: Marjolein Zwaan

De vaccinaties beginnen op zeer korte termijn. Er is net bekend geworden dat de huisartsen ook bij de eerste groep horen. Maar hoe staat het ervoor met de vaccinatievoorbereidingen bij de huisartsen in Westfriesland voor patiënten? En is het – tot de vaccinaties effect  hebben – wel veilig om naar de huisarts te gaan? Volgens huisarts Marjolein Zwaan van de Zorgkoepel Westfriesland is vaccinatie een goede zaak en is vrees om naar de dokter te gaan sowieso niet nodig.

“Geweldig dat de huisartsen ook bij de eerste groep zitten. Hopelijk geldt dat eveneens voor de medewerkers van de huisartsenpraktijken”, zegt ze. Tot iedereen een prik heeft gehad is het sowieso veilig, benadrukt ze. “De huisarts is en blijft altijd bereikbaar – ook tijdens deze lockdown. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen die nodig zijn en het is hier veilig om te komen. Dus blijf nooit thuis uit angst om besmet te raken en bel als er iets aan de hand is.

 

Nauwelijks risico op corona

“In sommige gevallen is een consult via de telefoon of de iPad of laptop ook prima, maar soms is het beter om langs te komen. Dat blijkt vanzelf tijdens het telefoongesprek met de praktijk. Sowieso is het altijd verstandig om voor het bellen eerst op de betrouwbare site www.thuisarts.nl te kijken. Daarop staat veel informatie over de meest voorkomende klachten. Ga niet googlen op symptoom, want dan komen de meest enge ziektes bovendrijven”, waarschuwt Zwaan.

Geen personeelstekort

De huisartspraktijken in Westfriesland kunnen het vooralsnog ook qua bemensing nog prima redden. “Ik hoor gelukkig op dat vlak weinig problemen rondzingen momenteel. Een waarnemer inhuren of een dienst van een collega overnemen, zo lossen de meeste huisartspraktijken het op. En als een huisarts in quarantaine moet en geen symptomen of niet al te heftige symptomen heeft, kan hij wel administratieve klussen of telefonische consulten en E-consulten doen.”

Vaccinaties

Er speelt natuurlijk nog een ander actueel onderwerp onder huisartsen. Vlak voor de lockdown werd bekend dat volgend jaar al gevaccineerd gaat worden. De eerste groep – medewerkers en bewoners van zorginstellingen voor ouderen en gehandicapten – krijgt de vaccinaties niet van de huisarts. Voor de tweede groep geldt dat wel. Zwaan: “De Ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging heeft toegezegd aan het OMT onderdeel te willen zijn van dit vaccinatieproces. Met andere woorden: zodra de zestigplussers en mensen met een medische indicatie aan de beurt zijn, komen wij wel in beeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om patiënten met COPD of mensen die een chemokuur krijgen. Dit is ongeveer de groep die ook de oproep voor een griepprik heeft ontvangen. Precieze indicaties verwachten we nog. Mantelzorgers vallen er vooralsnog niet onder, tenzij ze een medische indicatie hebben. Of die ook prioriteit moeten krijgen? Ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen. Die lastige keuze is aan het kabinet.”

Snel van start met prikken

Volgens Zwaan kunnen de Westfriese huisartsen in ongeveer een maand tijd het vaccinatieprogramma voor patiënten opzetten. “Normaal doen we er vier maanden over, maar onder druk wordt alles vloeibaar. Het voordeel is dat we bij de afgelopen griepprik al voldoende ervaring hebben opgedaan met beschermende kleding, looproutes, afstand bewaren, een alternatieve locatie regelen of onderling vaccins uitwisselen als er een tekort of overschot was.”

Voorwaarden

Wel zijn er een paar voorwaarden verbonden aan deze relatief korte voorbereidingstijd: de software van het computersysteem van de huisartsenpraktijken moet erop aangepast zijn. Zwaan: “De vinkjes, namen en termen moeten op de juiste plek staan, zeg maar. Dat moet de ICT-leverancier op tijd regelen.” Daarnaast kunnen de huisartsen alleen vaccineren met een vaccin dat zij in hun eigen medische koelkast kunnen bewaren, zoals het vaccin van Moderna. Het vaccin van Pfizer is daarvoor niet geschikt.

Uitdaging

Een goede registratie opzetten voor een volgsysteem van gevaccineerden, liefst in samenwerking met de GGD, is nog wel een uitdaging volgens Zwaan. “Dat is niet eenvoudig. Maar goed, neem nou de corona-uitslagen. Die krijgen we voortaan binnenkort ook digitaal binnen. Dus wie weet…”

Verplichte vaccinatie?

“Ik spreek me noch voor noch tegen een verplichte vaccinatie uit”, zegt ze diplomatiek. “We hebben in Nederland een cultuur zonder verplichting en het ligt daarom voor de hand dat dit zo blijft. Maar ondanks die vrijwilligheid is de vaccinatiegraad over het algemeen ontzettend hoog. Ik hoop dat de meeste mensen ook nu inzien hoe belangrijk vaccineren tegen corona is. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe sneller we met zijn allen weer terug kunnen naar een normaal leven.”

Veilig vaccin

“De tegenstanders roepen weleens dat de vaccins nog niet goed zijn getest. Maar dat zijn ze wel, alleen is alles nu sneller gegaan doordat – ik gaf het al aan – onder druk andere mechanismen gaan spelen. Dan bijvoorbeeld blijkt een groot deel van de bureaucratie opeens niet meer nodig. Natuurlijk loop je een kans op een bijwerking: een dikke of stijve arm bijvoorbeeld, maar de ernstige bijwerkingen zijn heel zeldzaam. Tja, en elk medicijn heeft bijwerkingen, hoor. Weleens ibuprofen of paracetamol geslikt? Lees dan maar eens wat er in de bijsluiter over de bijwerkingen staat… En twee gouden tips: ontspan je arm tijdens de prik en beweeg ’m flink daarna. Dat scheelt echt.”

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


ZZWW ondersteunt protest apothekers

“Voor hulpmiddelen moet iedereen gewoon bij de lokale apotheek in Westfriesland terecht kunnen”

FOTO: Zilveren Kruis valt onder Achmea

Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil keurt het af dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis vanaf 1 januari hulpmiddelen (zoals verband) via de apotheek niet meer wil vergoeden. Als het aan Zilveren Kruis ligt, moeten patiënten en zorgverleners daarvoor voortaan bij één centraal punt deze spullen kopen.

Slecht plan van Zilveren Kruis

“Zeer onwenselijk”, aldus het bestuur van ZZWW. “Goede zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Alle Westfriese patiënten, wijkverpleegkundigen en huisartsen moeten dus niet alleen voor medicijnen, maar ook voor hulpmiddelen bij hun lokale apotheek terecht kunnen. Net als nu. Het is van belang dat zij hun vrije keus houden en dat een zorgverzekeraar niet gaat bepalen waar de hulpmiddelen gehaald moeten worden.” Het gaat bijvoorbeeld om materialen voor incontinentie en wondzorg, katheters en test-strips voor diabetespatiënten.

Zorg onder druk

De maatregel van het Zilveren Kruis betekent in de praktijk bovendien dat patiënten, mantelzorgers en wijkverpleegkundigen vanaf 1 januari meer tijd kwijt zijn om uit te zoeken waar het centrale uitgiftepunt is voor de hulpmiddelen en om ze daadwerkelijk verder weg op te gaan halen. Daardoor komt onder andere de terminale zorg en spoedzorg extra onder druk te staan. ZZWW: “Juist in deze gevallen is het zo handig dat er snel geschakeld kan worden tussen de huisarts of wijkverpleegkundige en de apotheek in de buurt. Dat wordt straks lastiger.”

Verwarrend

Daarnaast lijdt het tot verwarring, want Zilveren Kruis is vooralsnog de enige verzekeraar die dit van plan is. “De hulpmiddelen voor de ene patiënt mogen straks wel bij de apotheek worden opgehaald en voor de andere patiënt niet. Wie begrijpt dat nog?”, meent ZZWW. “En voor mensen die niet digitaalvaardig zijn, zoals ouderen, is het ook erg vervelend want die moeten een beroep doen op anderen om het te regelen.”

Brandbrief Westfriese apothekers

De apothekers uit Westfriesland en uit andere regio’s hebben een brandbrief naar Zilveren Kruis gestuurd. ZZWW, de Zorgkoepel en de Westfriese huisartsenorganisatie WFHO hebben direct laten weten het protest van de apothekers te steunen.

 

Tip

Op de website van de landelijke apothekersvereniging www.knmp.nl kunt u meer informatie krijgen over welke apotheekzorg bij de verschillende verzekeraars wordt vergoed.

 

 

 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief