ZZWW tegen inperking van vrije artsenkeuze

“Laat Westfriezen zelf hun arts of fysiotherapeut kiezen”

Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) heeft met verontrusting kennis genomen van de plannen van het kabinet om de vrije artsenkeuze in te perken. “Wij roepen inwoners van Westfriesland op deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten te houden en bij hun zorgverzekeraar aan de bel te trekken als het die kant opgaat.”

In het concept-zorgakkoord dat vroegtijdig is uitgelekt stelt het kabinet voor om de keuzevrijheid van patiënten te beperken. Zij worden verplicht naar een zorgverlener te gaan met wie hun zorgverzekeraar een contract heeft. Volgens ZZWW wordt de toch al grote invloed van de zorgverzekeraars door deze ontwikkeling nog versterkt, zonder dat de burger, als premiebetaler hier iets over te zeggen heeft. “De directe invloed van de premiebetaler is sowieso al gering, maar wordt hierdoor nog minder.”

Dit plan is bedoeld om de stijgende uitgaven in de gezondheidszorg te beteugelen. “Wij begrijpen dat het noodzakelijk is om kritisch naar de uitgaven te kijken. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om dit probleem aan te pakken. Zoals het aantal onnodige geneesmiddelen bij patiënten verminderen. Uit eigen onderzoek van ZZWW samen met de Apotheek Stede Broec blijkt dat op dit punt veel winst valt te behalen zonder dat de kwaliteit van de gezondheidszorg wordt aangetast. Helaas vond de door ons benaderde zorgverzekeraar, VGZ, het niet nodig om ons beperkte onderzoek uit te rollen over heel Westfriesland. Een gemiste kans, maar het kan natuurlijk alsnog”, aldus ZZWW.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Achterban in beeld

Margareth Sijm: ‘Pas huizen aan zodat ze levensbestendig worden’

 

 

 

Margareth Sijm is particulier ambulant-begeleider van ouderen in Noord-Holland en een van de bezoekers van de discussiebijeenkomst van ZZWW in mei. “Wat een goed idee dat ZZWW dit georganiseerd heeft en de afgelopen tijd het debat over samenwerking om onder andere de woningnood op te lossen heeft aangezwengeld.”

 

“Als kleine zorgaanbieder zie ik vooral in de praktijk waar de knelpunten zitten. Zo zijn sommige huizen op dit moment eigenlijk niet geschikt voor ouderen. Bijvoorbeeld omdat de douche boven zit of veel te klein is. Of omdat de kamers en de keuken te hokkerig zijn. Met een rollator kun je er eigenlijk niet uit de voeten en dan wordt de kans dat een bewoner valt heel groot. Hun huis moet aangepast worden, maar daar hebben ze geen geld voor en door de gemeente worden aanvragen niet zo snel goedgekeurd”, zegt ze.

“Dus ik zou zeggen: woningcorporaties, doe hier ook wat aan! Maak meer woningen levensbestendig en bouw daarnaast ook meer seniorenwoningen of woonzorgwoningen.”

Het opsplitsen van boerderijen vindt ze bovendien een goed plan. “Daarvan zijn er in de dorpen meer dan genoeg. Er is zeker behoefte aan.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Achterban in beeld

Karen Houwen: ‘Zorgverzekeraars financier welzijnsprojecten, want preventie betaalt zich uit’

 

 

 

Als directeur van ONS Stedebroec was het voor Karen Houwen slechts een kwestie het openen van de deur van haar werkkamer om de bijeenkomst van ZZWW in mei te bezoeken. De welzijnsorganisatie zit namelijk in het gebouw waar het ZZWW-debat werd gehouden. De roep om samenwerking sprak haar erg aan. “Kijk over je eigen schutting heen, dan kom je met zijn allen verder, is mijn stellige overtuiging.”

 

“Ik zie gelukkig wat samenwerking betreft al wat positieve ontwikkelingen in onze regio, hoor. Onder andere binnen mijn eigen werkgebied. Zo werken we samen met Omring, de Woonschakel en de huisartsen in Stedebroec. Met de huisartsen hebben we zelfs het project ‘Welzijn op recept’ opgetuigd. Samen proberen we te achterhalen wat iemand nu echt nodig heeft en daar op in te spelen. Zo stellen wij bijvoorbeeld een welzijnscoach voor die persoon aan”, vertelt ze.

“Het probleem is echter dat de financiering van ‘Welzijn op recept’ op een gegeven moment ophoudt als de gemeentepot leeg is. Ik hoop dat VGZ of een andere partij dan daarop wil inspringen. Want uiteindelijk hou je mensen uit de zorg als je hun welzijn verbetert. Preventie is enorm belangrijk. Dus de zorgverzekeraar vaart er financieel wel bij als iemand in de informele sfeer wordt geholpen.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Achterban in beeld

Hans Boelen: ‘Politici, neem ouderen nu eindelijk eens wél serieus!”

 

 

 

Twee zaken vielen Hans Boelen (voorzitter van de Cliëntenraad van het Dijklander Ziekenhuis) het meeste op tijdens de bijeenkomst van ZZWW in mei: het gebrek aan urgentie bij de Westfriese politici om ouderenzaken, zoals zorg, welzijn en huisvesting, prioriteit te geven. En het voorstel om een consultatiebureau voor ouderen op te richten. Dat juicht hij van harte toe.

“Dat de gemeenten nog altijd niet hun handtekening hebben gezet onder de intentieverklaring voor de regiegroep Woonzorgpact, verbaast mij zeer. Ouderenzorg en vergrijzing komen zelfs niet eens voor in het Pact voor Westfriesland, het toekomstplan voor de regio. Dat is toch merkwaardig in een regio die sneller vergrijst dan andere regio’s?”

Ouderen moet je serieus nemen, vindt hij. “Het is de grootste groep inwoners van Westfriesland binnenkort. Maar voor de politici in Westfriesland bestaan ouderen niet, zo lijkt het wel. Het uitstekende rapport dat ZZWW vorig jaar over ouderenzorg heeft laten opstellen is nota bene inmiddels weer in een la verdwenen. Dat vind ik respectloos.” Hij hoopt dan ook dat de belofte van de burgemeester van Opmeer om ouderenzorg in het Pact voor Westfriesland nu wel op te nemen een vervolg krijgt. En dat er inderdaad wat gedaan wordt met alle ideeën die naar voren werden gebracht.

“Er kwamen namelijk diverse interessante suggesties bovendrijven. Zoals het idee om boerderijen makkelijker te splitsen zodat er een paar oudere stellen kunnen wonen die gezamenlijk thuiszorg kunnen inhuren. Nieuwe woonvormen ontwikkelen voor ouderen is van groot belang.”

Vanuit zijn rol als voorzitter van de Cliëntenraad van het ziekenhuis ziet hij namelijk hoeveel ziekenhuiszorg, ouderenzorg, huisartsenzorg én huisvesting met elkaar te maken hebben. “Het draait allemaal om de kwaliteit van leven en dat is het beste als alle radertjes goed in elkaar grijpen.”

Een consultatiebureau voor ouderen vindt hij daarom een grote toevoeging. “Als het tenminste breder is dan alleen een medisch consultatiebureau. Het is belangrijk dat je daar bijvoorbeeld ook terecht kunt met vragen over huisvesting. Dus het moet wat mij betreft een soort ouderenloket worden. Hopelijk is de politieke en ambtelijke wil er om dit te realiseren.”

“Terugkijkend”, zegt hij, “was het een mooie bijeenkomst van ZZWW, met goede sprekers en interessante onderwerpen, ideeën en uitspraken.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


ZZWW ondersteunt actie huisartsen

‘Huisartsenzorg in Westfriesland mag niet langer in de knel komen’

 

 

 

Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil vindt het terecht dat ook de huisartsen uit Westfriesland vrijdag 1 juli meedoen aan de landelijke manifestatie op het Malieveld. “Onze huisartsen krijgen momenteel te veel op hun bord en dat gaat zo niet langer. Daarom is het goed dat ze aan de bel trekken”, aldus ZZWW.

Wat heeft ZZWW namens de inwoners in West Friesland gedaan om de huisartsenzorg te waarborgen?

“Regelmatig overleggen we met de huisartsen in West Friesland, die zijn verenigd in de Zorgkoepel in West Friesland en met zorgverzekeraar VGZ. Mede dankzij dat overleg zijn meerdere proefprojecten in Westfriesland gestart in het kader van ‘Meer tijd voor de patient’.

Ook hebben we gesproken over het feit dat huisartsenposten gebruikt moeten worden voor niet-uitstelbare zorg in de avonduren en weekenden. Nog te veel komen patiënten met klachten die ook de volgende dag door de huisarts kunnen worden behandeld.”

Dat is ook een van de zaken waar de huisartsen mee worstelen volgens Marjolein Zwaan (Zorgkoepel Westfriesland, namens de huisartsen). “We richten onze smeekbedes daarom niet alleen aan minister Kuipers, maar ook aan ziekenhuizen, gemeenten, GGD’s, zorgverzekeraars én de patiënten zelf.”

Dit is wat de huisartsen vragen:

 1. Minister Kuipers moet zorgen dat de toegenomen administratieve last omlaag gaat die ontstaan is door de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (WTZA). Zwaan: “Om een voorbeeld te geven: een huisarts moet niet alleen – net als vroeger – elk jaar een financiële jaarrekening maken en van elke patiënt een dossier bijhouden, maar tegenwoordig dankzij de WTZA ook een vragenlijst van ruim 25 pagina’s invullen om zich te verantwoorden. Alle tijd – en geld – die het kost om zo’n lijst in te vullen, kunnen we beter besteden aan zorg. Datzelfde geldt voor het administratieve gedoe rondom het bestellen van hulpmiddelen voor patiënten, zoals incontinentiemateriaal of ene katheter. Schaf dat allemaal zo snel mogelijk weer af voor huisartsen.”
 2. Zorg dat huisartsen niet langer het redmiddel zijn om problemen op te lossen die niet hun ‘pakkie an’ zijn. Zwaan: “Zo sturen ziekenhuizen vanwege hun wachtlijsten patiënten terug naar ons. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We sturen hen niet voor niets door. Daarnaast zien we steeds meer patiënten die hulp van ons vragen omdat ze in financiële problemen zitten, in de war zijn of een huisvestingsprobleem hebben. Gemeenten, GGD en woningcorporaties moeten dit oplossen. Daar is de huisarts niet voor.”
 3. Patiënten moeten alleen voor échte spoedzaken ’s avonds of ’s nachts een beroep doen op de huisartsenpost. Zwaan: “Te veel mensen bellen met een klacht die eigenlijk niet levensbedreigend is en waarvoor ook overdag gebeld zou kunnen worden. Soms is er in Westfriesland daardoor wel een wachtrij van een uur voordat je de huisartsenpost ’s avonds aan de lijn krijgt. De echte spoedgevallen raken daardoor in de knel. Daarnaast is het zo dat bij de huisartsenpost huisartsen moeten zitten, want het is de verantwoordelijkheid van de huisarts. Die avond- en nachtdiensten breken de huisartsen op. Ze kunnen wel mensen inhuren, maar dat kost extra geld en het lastige is dat waarnemers soms afzeggen als ze ziek zijn en dan moeten huisartsen er toch zelf gaan zitten na een intensieve dag. Dat is bijna niet vol te houden.”
 4. Zorgverzekeraars moeten de financiering verbeteren, zodat huisartsen voldoende tijd per consult voor een patiënt hebben. Zwaan: “Als je als huisarts een consult moet afraffelen is dat voor de patiënt vervelend en voor de zorg ook niet goed. Uiteindelijk zie je een patiënt dan later meestal nog een paar keer terug. Of de patiënt is onnodig doorverwezen, omdat je geen gelegenheid had om goed door te vragen. Dus is het niet efficiënt en zeker niet wenselijk.”
 5. Gemeenten moeten zorgen voor betaalbare huisvesting. Zwaan: “Daarmee maak je het aantrekkelijker voor nieuwe huisartsen om een eigen praktijk te stichten.”

Meer jonge praktijkhouders nodig

Uiteindelijk moeten deze oplossingen er ook toe leiden dat het voor aankomende huisartsen aantrekkelijker wordt om praktijkhouder (eigenaar van de huisartsenpraktijk) te worden. Daar is namelijk een groot tekort aan en jonge huisartsen worden liever waarnemer of gaan in deeltijd werken in dienst van een praktijkhouder, omdat ze geen zin hebben in de administratieve last, de zware verantwoordelijkheden, de hoge financiële lasten en de vermoeiende avond- en nachtdiensten. Er zijn in Westfriesland circa 220.000 patiënten en zo’n 110 praktijkhouders.

Hoe voeren de huisartsen actie?

Op vrijdag 1 juli gaan er vanuit Westfriesland en elders uit Nederland een heleboel huisartsen naar het Malieveld om ’s middags te demonstreren. Dat betekent dat de huisartsenprakijken alleen open zijn voor (echte) spoedzaken. Daarnaast protesteren de huisartsen achter de schermen ook nog. Ze zullen volgens Zwaan vaker ‘nee’ verkopen deze week bij verzoeken van zorgverzekeraars, ziekenhuizen en andere organisaties als ze vinden dat het niet om een noodzakelijke zorgtaak gaat.

De acties zijn op sociale media te volgen via #iedereeneenhuisarts

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Noodkreet krijgt gehoor op ZZWW-bijeenkomst

Burgemeester Van den Hengel zegt toe ouderenzorg toch op te nemen in Pact WF

 

 

 

De hartenkreet ‘kom nou eindelijk in actie, politici’ klonk van alle kanten vanuit het publiek afgelopen vrijdag op de goed bezochte discussiebijeenkomst ‘Onbezorgd oud worden in Westfriesland’ van Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW). Inderdaad nam panellid burgemeester Gerard van den Hengel van Opmeer nam in Het Postkantoor in Bovenkarspel publiekelijk de handschoen op. ZZWW-voorzitter Hans Schipper is blij met deze toezegging.

 

Kon u niet bij de bijeenkomst zijn? De livestream is opgenomen. Klik hier om de bijeenkomst te bekijken.

 

Oplossing voor de woningnood

Op de bijeenkomst kwamen diverse onderwerpen aan bod, zoals het gebrek aan woningen voor senioren. Een oplossing hiervoor was volgens Win Bijman (wethouder van Koggenland) dat de gemeente soepeler omgaat met het splitsen van grote woningen. “Er zijn nogal wat grote boerderijen en als je daar nou meer mensen kunt laten wonen… Maar als je met meerderen een voordeur deelt moet je tweehonderd euro inleveren op je AOW. Door het huis te splitsen in twee of meerdere adressen is dat opgelost. Mensen kunnen dan naar elkaar omkijken. Dus dat is een heel goed idee, naast het bouwen van de bekende Knarrenhofjes. Echter, de gemeentelijke regels zijn heel strikt en dus lukt splitsen vaak niet.”

Personeelstekort in de zorg

Ook zei iemand in het publiek dat ze zich zorgen maakte dat haar vader zomaar van de ene kamer naar de andere verhuist omdat er personeelsgebrek in het verpleeghuis is. Frido Kraanen (bestuurder van Omring) beaamde dat het personeelstekort hem ook grote zorgen baart.

Consultatiebureau voor ouderen

Oud-verpleegkundige Annette Bijlenga stelde een consultatiebureau voor ouderen voor, zoals er ook een consultatiebureau voor kleuters is. Dat viel in goede aarde bij onder andere CDA-kamerlid Lucille Werner. Zij heeft nog meer ideeën (en daarover leest u binnenkort meer op onze site).

 

Druk op de politiek

Het meest werd tijdens de bijeenkomst echter gekeken naar de houding van de gemeenten, die de vergrijzing nauwelijks serieus lijken te nemen. En er wel over praten of in elke gemeente een nieuw rapport laten maken (terwijl ZZWW dat rapport allang heeft opgesteld en verspreid), maar niet in actie komen.

Burgemeester Van den Hengel trok het zich aan. Hij beloofde zich dan ook op korte termijn hard te maken bij zijn collega’s om nu eindelijk in de toekomstvisie Pact van Westfriesland ook aandacht te besteden aan het opvangen van de vergrijzingsproblemen, met name het grote tekort aan seniorenwoningen.

Hij heeft toegezegd om bij het eerstkomende overleg van de burgemeesters van de zeven Westfriese gemeenten het onderwerp aan te kaarten. Van den Hengel wil zelfs een ‘doe-coalitie’ oprichten die de vergrijzingsproblematiek moet aanpakken. Dat was een concreet voorstel van een ander panellid, Michel van Schaik (directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland). De Rabobank wil daar graag in meedenken, ook wat betreft het financieren van projecten voor seniorenwoningen.

Regiegroep staat klaar

Panellid Frido Kraanen haalde aan dat het oprichten van een nieuwe club eigenlijk niet nodig is: “Er ligt al een intentieverklaring om een regiegroep op te richten, waarin wij zitten maar ook de gemeenten, woningcorporaties en ZZWW die de stem van de burger vertegenwoordigt. Ik hoop dat de burgemeester dit ook aankaart.”

Kraanen: “Op 2 december afgelopen jaar waren alle wethouders in de regio het namelijk al eens met deze regiegroep, die we als tegenhanger van het Pact van Westfriesland het Woonzorgpact hebben genoemd. En toen werd het opeens stil. De intentieverklaring ligt nu in een la bij de ambtenaren en wacht alleen nog maar op een handtekening van de zeven gemeenten. Als de colleges de intentieverklaring ondertekenen en ambtelijke ondersteuning toezeggen, dan kunnen we direct aan de slag gaan en concrete plannen gaan maken.”

“Het is al 5 over 12”

Dat is ontzettend hard nodig, meenden Kraanen, ZZWW en veel van de negentig aanwezige burgers, politici en mensen uit de zorg. Kraanen heeft eerder gezegd dat het twee voor twaalf is, maar meerdere mensen in de zaal gaven aan dat het al vijf over twaalf is. Kraanen: “Daar ben ik het volledig mee eens. Ik ben een Rotterdammer van oorsprong en hou niet van woorden, maar van daden.”

Ook Ab Gieling (directeur van de Woonschakel en vertegenwoordiger van de woningcorporaties in Westfriesland) betoogde met klem dat hij het gepraat en het uitstelgedrag van gemeenten zat is. “Er moet schot in komen! Inderdaad, geen woorden maar daden. En ik geef het goede voorbeeld. Ik wil hier terplekke toezeggen dat ik in de regiegroep – zodra die er is – concrete investeringsafspraken wil maken voor het realiseren van meer seniorenwoningen.”

Namens de landelijke CDA-fractie was kamerlid Lucille Werner aanwezig. Zij beloofde dat ze de vergrijzing ook in Den Haag op de agenda wilde gaan zetten. “En ik nodig de Westfriezen uit om me te mailen wat hun top 3 is wat het eerst aangepakt moet worden door de landelijke overheid. Is dat bijvoorbeeld ‘zorgtekort oplossen’ of ‘meer seniorenwoningen’ of ‘de verzorgingshuizen laten terugkomen’?”

Politieke wil

Tijdens de nazit gaven ook diverse raadsleden en ondersteunende medewerkers van raadsleden toe dat zij meer aandacht aan de gevolgen van de vergrijzing willen gaan besteden. Onder andere kwam ter sprake dat het onderwerp opgenomen moet worden in alle collegeakkoorden waarin de coalitiepartijen afspreken welke richting ze de komende vier jaar uitgaan in hun gemeente. Zij beloofden dit aan de bestuursleden van ZZWW.

Freek Jans (Het Enkhuizer Alternatief) gaat bovendien aan het college van B en W vragen waarom de intentieverklaring voor de regiegroep nog niet is getekend. Sharon Hak (VVD-commissielid in Hoorn) heeft de voorzitter van ZZWW, Hans Schipper, tijdens de nazit uitgenodigd om binnenkort de vergrijzingsproblemen in Westfriesland toe te lichten op een regiobijeenkomst van de VVD.

Tevreden

“Dat is een mooie uitnodiging en ik kom graag”, reageerde voorzitter Schipper. Hij kijkt sowieso tevreden terug op de bijeenkomst. “Ik ben blij dat er van meerdere kanten concrete toezeggingen zijn gedaan. Maar we zullen ook alert blijven of er iets van terechtkomt. Dat zijn we verplicht aan de burgers van Westfriesland en al helemaal aan de vele mensen die naar de bijeenkomst zijn gekomen afgelopen vrijdag.”

Schipper: “Diverse mensen, gewone burgers zoals u en ik, brachten vrijdag belangrijke punten in en dat waarderen we zeer. Via onze site www.zzww.nl zal er aan individuele opmerkingen van burgers over vergrijzing, ouderenzorg en seniorenwoningen de komende tijd dan ook diverse keren aandacht worden besteed. Dus hou onze site in de gaten!”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Wat doet ZZWW? - kort filmpje

Mevrouw Beets, Hans Schipper en Jan Burger leggen uit wat ZZWW voor de zorg doet

 

 

Mevrouw Beets is in het ziekenhuis beland… Eigenlijk wil ze nog blijven, maar ja, dat kan niet. Mevrouw Beets vindt het allemaal behoorlijk spannend waar ze terechtkomt. Hans Schipper en Jan Burger van Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil vertellen waarom ZZWW juist daarom zo’n belangrijke rol in dit soort kwesties en in de samenleving speelt.

Afgelopen vrijdag 20 mei was de première van dit filmpje al te zien op de discussiebijeenkomst. En nu via onze site!

Bekijk het filmpje, klik hier.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Bijeenkomst 20 mei digitaal volgen

De link om digitaal de bijeenkomst van 20 mei te volgen vindt u hier

 

 

Wilt u de livestream openen?

Klik dan vrijdag om 14.00 uur op deze link: https://vimeo.com/708154432 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


20 mei discussiebijeenkomst ZZWW

Lucille Werner (CDA) ook panellid bij discussiebijeenkomst van ZZWW over 'Onbezorgd ouder worden' op 20 mei

 

 

Op 20 mei organiseren we in Het Postkantoor, Hoofdstraat 17 in Bovenkarspel een openbare discussiebijeenkomst met vijf experts. Het thema is: Onbezorgd oud worden in Westfriesland. Tijdens de bijeenkomst kunt u als belangstellende inwoner, zorgverlener, beleidsmaker of bestuurder meepraten over een aantal stellingen over zorg en wonen. De stellingen vindt u in dit artikel.

De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Vanaf 13.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie/thee. Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via info@zzww.nl.

Panelleden 20 mei ZZWW-bijeenkomst

De vijf panelleden die we hebben uitgenodigd zijn:

 • Lucille Werner (CDA Tweedekamerlid)
 • Gerard van den Hengel (burgemeester Opmeer)
 • Frido Kraanen (bestuurder zorgorganisatie Omring)
 • Ab Gieling (directeur van de Woonschakel en vertegenwoordiger van de woningcorporaties in Westfriesland)
 • Michel van Schaik (directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland)

Stellingen 20 mei ZZWW-bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst kunt u als belangstellende inwoner, zorgverlener, beleidsmaker of bestuurder onder leiding van Hans Verschoor meepraten over een aantal interessante stellingen. Zoals:

 • Geef een bonus aan ouderen die kleiner willen gaan wonen.
 • Bouwen van woningen voor ouderen (met zorg in de buurt) is noodzakelijk om de druk op de verpleeghuiszorg te verminderen.
 • Bouwen van woningen voor ouderen (met zorg in de buurt) draagt bij aan doorstroming van de woningmarkt.
 • Meer samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen is essentieel om ‘Onbezorgd oud worden in Westfriesland’ in goede banen te leiden. Maak daarom snel een einde aan versnipperd beleid!
 • Knelpunten los je niet op met mooie woorden, visies en goede bedoelingen. Welke actie gaat u ondernemen om de problemen in de zorg/woningbouw op te lossen? ZZWW houdt de beleidsmakers scherp aan hun beloften.
 • Digitale zorg is onontkoombaar, maar is de oudere daar voldoende op voorbereid?
 • Grijs is goud! Benut de kennis en ervaring van ouderen bij het oplossen van knelpunten.
 • Welke problemen ervaart u door tegenstrijdige regelgeving en hoe pakt u dat aan?
 • Mantelzorg is een steun, maar lost het probleem niet op!

De aanleiding voor deze bijeenkomst is dat de vergrijzing in Westfriesland nog harder toeneemt dan elders. We hebben als ZZWW een rapport en een manifest opgesteld waarin we aangeven welke gevolgen dit heeft en welke trends er qua ouderenzorg en woningnood er zijn. Benieuwd?

Het rapport en het manifest ‘Onbezorgd oud worden in Westfriesland’ kunt u downloaden via deze link.

Heeft u weinig voorbereidingstijd dan kunt u ook een korte presentatie van nog geen twee minuten bekijken via You Tube. Klik dan hier

Digitaal de bijeenkomst bijwonen kan ook!

Klik dan vrijdag om 14.00 uur op deze link: https://vimeo.com/708154432 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Stellingen 20 mei discussiebijeenkomst ZZWW

Praat op 20 mei mee over deze interessante stellingen met ons panel

 

 

Tijdens onze bijeenkomst op 20 mei 2022 kunt u als belangstellende inwoner, zorgverlener, beleidsmaker of bestuurder onder leiding van Hans Verschoor meepraten over een aantal interessante stellingen. Zoals:

 • Geef een bonus aan ouderen die kleiner willen gaan wonen.
 • Bouwen van woningen voor ouderen (met zorg in de buurt) is noodzakelijk om de druk op de verpleeghuiszorg te verminderen.
 • Bouwen van woningen voor ouderen (met zorg in de buurt) draagt bij aan doorstroming van de woningmarkt.
 • Meer samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen is essentieel om ‘Onbezorgd oud worden in Westfriesland’ in goede banen te leiden. Maak daarom snel een einde aan versnipperd beleid!
 • Knelpunten los je niet op met mooie woorden, visies en goede bedoelingen. Welke actie gaat u ondernemen om de problemen in de zorg/woningbouw op te lossen? ZZWW houdt de beleidsmakers scherp aan hun beloften.
 • Digitale zorg is onontkoombaar, maar is de oudere daar voldoende op voorbereid?
 • Grijs is goud! Benut de kennis en ervaring van ouderen bij het oplossen van knelpunten.
 • Welke problemen ervaart u door tegenstrijdige regelgeving en hoe pakt u dat aan?
 • Mantelzorg is een steun, maar lost het probleem niet op!

Aanmelden via info@zzww.nl

Deelname is gratis!

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 uur tot 17.00 uur in Het Postkantoor in Bovenkarspel. Inloop vanaf 13.30 uur.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief