Conclusie ZZWW-bijeenkomst: E-health werkt, maar niet voor iedereen

ZZWW organiseert symposium over digitalisering in de zorg

“De digitalisering in de zorg brengt veel goeds, maar we moeten ook oog blijven houden voor mensen die hier niet aan mee kunnen doen.” Zo vat Hans Schipper (voorzitter van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil) de reacties samen van de circa 60 deelnemers aan het eHealth-symposium in het Rabobankgebouw in Zwaagdijk-Oost op 14 mei 2019.

Onder leiding van dagvoorzitter Hans Verschoor gaven drie sprekers een presentatie.

Meer weten? Klik op de sprekers:

* Joris Arts (Gezondheidscentrum Kersenboogerd)

* Mirjam Kops (Dijklander Ziekenhuis)

* René Rook en Loen van Gulick (zorgorganisatie LeekerweideGroep)

Wat vindt de achterban van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil?

‘Op zich groen licht voor meer digitalisering in de zorg, maar ook zorgen over toegankelijkheid’

Opvallend was dat alle aanwezigen aan het begin van de bijeenkomst bijna unaniem voor digitalisering stemden. Diverse mensen uit de achterban van ZZWW merkten echter tijdens de middag wel op dat de nieuwe ontwikkelingen niet voor iedereen te volgen zijn. Het levert serieuze problemen op voor mensen met Alzheimer, ouderen zonder computer, mensen die in hun werk nooit met de computer hebben gewerkt, etc.

Ans Sijm (71) nuanceerde dit in de pauze: “De angst is dat er straks geen zorgverlener meer langs komt. Maar anderzijds, als ik bijvoorbeeld die presentatie over beeldzorg zie dan denk ik: nou ja, het is ook prettig dat je op iemand kunt terugvallen via de iPad als je kinderen ver weg wonen en je ze bovendien niet midden in de nacht wilt lastig vallen. Zelf heb ik wel wat moeite met computers en hield ik in mijn werkzame leven meer van de fax. Maar ja, het is ook zo dat je de nieuwe ontwikkelingen maar beter kunt omarmen, want je kunt er niet meer omheen.”

Haar vriendin Thea Schoenmaker (68) heeft juist veel met de computer gewerkt toen zij nog nog ambtenaar was. “Daardoor kon ik sommige dingen in een half uur doen waar ik vroeger een halve dag over deed.”

Marga Beerenpoot deed ook een oproep aan de zorgprofessionals: “Je kunt de digitalisering niet tegenhouden en ik heb er ook vertrouwen in dat dit voor veel mensen heel veel voordelen heeft. Maar denk ook als zorgwereld aan de groep voor wie het allemaal te snel gaat.” Daarnaast merkte zij op dat de kosten van menig ICT-project de pan uit rijzen.

Wat vindt ZZWW?

Het bestuur van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) wil zowel wat betreft de kosten als de toegankelijkheid beslist een vinger aan de pols houden.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


ZZWW blij met langer huisartsconsult

Proef met 15 minuten consult goed idee volgens ZZWW

De Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) juicht het project ‘Meer tijd voor de patiënt’ van harte toe. Bij wijze van proef mogen diverse huisartsen in de regio Westfriesland voortaan consulten van een kwartier houden als dat nodig is. Ze hebben geld gekregen om extra huisartsen in te zetten. Bovendien wordt gekeken naar een andere verdeling van taken binnen de dokterspraktijken.

Welke huisartsenpraktijken doen mee?

De proef gaat lopen bij huisartsenpraktijken in Spierdijk, De Goorn, Wognum, De Grote Waal (Hoorn) en het Gezondheidscentrum Kersenboogerd (Hoorn).

Huisartsen kunnen meer doorvragen

Lizzy van der Kooij (Zorgkoepel West-Friesland) licht toe: “Als huisartsen meer tijd hebben voor een gesprek dan kunnen ze meer doorvragen. Soms betekent het bijvoorbeeld dat iemand een bloedonderzoek wil omdat hij of zij zich niet lekker voelt, maar dat er eigenlijk wat anders aan de hand is. Ook hebben veel patiënten op internet al informatie opgezocht en daardoor is de huisarts tijdens het consult soms extra tijd kwijt. De huisarts heeft met een langer consult de kans om uitgebreider de keuzemogelijkheden te bespreken, waardoor de huisarts en de patiënt na een goede afweging een keuze kunnen maken voor een bepaalde behandeling.”

Andere taak voor doktersassistenten

De taak van de doktersassistenten verandert eveneens. “Zij mogen bepaalde kleine ingrepen zelf uitvoeren, zoals oren uitspuiten of een wond controleren. Daardoor houdt de huisarts meer tijd over voor de consulten. Behalve dat de langere consulten prettig zijn voor patiënten, blijkt uit ervaringen in Gorinchem dat de zorgkosten op den duur dalen en dat huisartsen meer werkplezier krijgen”, aldus Van der Kooij.

Reactie ZZWW

De proef is net gestart en duurt in elk geval tot en met eind 2019. Hans Schipper (voorzitter ZZWW) is benieuwd naar de resultaten over een jaar. “We houden een vinger aan de pols. Maar in elk geval zijn we blij dat dit project tot stand is gekomen, want goede huisartsenzorg staat hoog op onze agenda.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Huisarts: 'Preventief huisartsbezoek niet nodig'

Huisarts Annet Wind nuanceert noodzaak tot preventief huisartsbezoek

Uit de ZZWW-enquête over ouderenzorg blijkt dat 75 procent voor een preventief huisbezoek aan 70-plussers is. Dit huisbezoek zou uitgevoerd kunnen worden door een huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige. Annet Wind (huisarts in Hoorn en kaderarts ouderengeneeskunde) is er geen voorstander van dat huisartsen alle 70-plussers zelf gaan bezoeken.

Huisbezoek door arts niet voor iedereen nodig

“Het is namelijk helemaal niet noodzakelijk dat alle 70-plussers worden bezocht. Het zou ons heel veel tijd kosten en dat gaat ten koste van de aandacht voor anderen. Er zijn immers ook genoeg vitale 70-jarigen. En de chronisch zieke ouderen zien we sowieso regelmatig”, meent de huisarts en kaderarts ouderengeneeskunde.

Wel onder de radar

Maar er is een groep die onder de radar blijft, erkent ook Wind. “Bijvoorbeeld mensen die sociaal kwetsbaar zijn of schulden hebben, maar zelden bij de huisarts komen. Ik pleit voor een actieve rol van de gemeente om ons – met toestemming van de betrokkene en indien nodig – op de hoogte te houden. Ook is het goed om nauw contact te houden met de thuiszorgteams, die ook veel signaleren”, zegt ze.

Preventief bezoek door praktijkondersteuners

Wind: “Veel praktijkondersteuners houden bepaalde kwetsbare mensen al in de gaten middels preventieve bezoeken. Dit wordt gefinancierd door VGZ en de helft van de huisartsenpraktijken doet er aan mee. Het doel daarvan is om te voorkomen dat er grote problemen ontstaan door kleine voorvallen. Concreet: de praktijkondersteuners komen langs en kijken bijvoorbeeld of deze patiënten voldoende spierkracht hebben, zodat ze minder snel vallen. Een val kan namelijk grote consequenties voor mensen hebben. Kortom, het preventief huisbezoek vindt in sommige gevallen eigenlijk al plaats en ik ben er vooral een voorstander van om dit bij kwetsbare ouderen te laten doen door praktijkondersteuners en niet zonder meer bij iedere 70-plusser door de huisarts.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


ZZWW-onderzoek: driekwart Westfriezen wil preventief huisartsbezoek

Driekwart Westfriezen wil preventief huisartsbezoek ouderen

Het is belangrijk dat alle 70-plussers in onze regio minimaal één keer per jaar bezoek krijgen van een huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige. Dat vindt bijna driekwart van de Westfriezen, zo blijkt uit een enquête van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW). I&O Research heeft het onderzoek in het najaar van 2018 uitgevoerd in opdracht van ZZWW.  

Meer weten? Download het onderzoeksrapport ZZWW-ouderenzorg 2018

 

Problemen voorkomen

Met de preventieve medische huisbezoeken kunnen volgens ZZWW gezondheidsproblemen, eenzaamheid en verkeerd of overmatig medicijngebruik voorkomen worden. Op tijd aandacht en sowieso meer aandacht aan ouderen besteden loont volgens ZZWW. Uiteindelijk kan dat er soms zelfs voor zorgen dat ouderen minder snel in het ziekenhuis terechtkomen.

 

Mantelzorg is (te) zwaar

Uit het onderzoek komen ook zorgwekkende cijfers naar voren over de mantelzorgers volgens ZZWW. Een derde van de mantelzorgers die meededen aan de enquête vindt de zorg nu al zwaar tot zeer zwaar. Daarvan heeft 26 procent behoefte aan ondersteuning bij de mantelzorg en slechts 13 procent ontvangt die zorg op dit moment. Over de toekomst is 27 procent van de Westfriese 55-plussers bezorgd (dus niet alleen de mantelzorgers) en 10 procent vreest zelfs dat ze over vijf jaar de zorg voor hun naaste niet aankunnen.

 

Westfriezen redelijk gezond

Uit de enquête van ZZWW komen overigens ook nog andere zaken naar voren. Over het algemeen zijn Westfriezen best gezond en bewegen ze meer dan het landelijk gemiddelde.

ZZWW heeft de enquête laten uitvoeren door het onderzoeksbureau I&O Research onder inwoners van Westfriesland. De uitgebreide lijst met vragen is ingevuld door 349 mensen, onder wie 277 mensen van 55 jaar en ouder.

 

 

Wat gaat de ZZWW met de resultaten van het ouderenzorgonderzoek doen?

De ZZWW zal uiteraard alle resultaten in ogenschouw nemen en kijken welke verbeterpunten er zijn. De twee opvallendste uitkomsten geven in elk geval aanleiding tot actie:

  1. Altijd preventief huisbezoek

De ZZWW gaat tijdens de besprekingen met de huisartsen zo spoedig mogelijk de preventieve huisbezoeken nadrukkelijk naar voren brengen. In andere regio’s, zoals Den Helder, vinden de preventieve huisbezoeken al bij wijze van proef plaats. De ZZWW wil dat dit als standaard gaat gelden in de regio Westfriesland en Wieringermeer.

 

  1. Aandacht voor mantelzorgers

Naar aanleiding van het onderzoek maakt de ZZWW zich ook zorgen over de mantelzorgers. De ZZWW wil de komende tijd kijken hoe mantelzorgers nog meer ondersteund kunnen worden en hoe voorkomen kan worden dat zij de zorg te zwaar gaan vinden.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Ouderenzorgsymposium goed bezocht

Ouderenzorg leeft in Westfriesland

Zo’n honderd mensen hebben op 13 november 2018 de bijeenkomst over ouderenzorg van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) bezocht. Het bestuur van de ZZWW is erg blij met deze opkomst. “Fijn dat ouderenzorg zo leeft in Westfriesland en de Wieringermeer”, aldus het bestuur na afloop. “Dat geeft ons de indruk dat de ZZWW bestaansrecht heeft, want goede ouderenzorg is een van onze speerpunten.”

Vier sprekers

Vier sprekers uit de zorgwereld gaven elk een eigen toelichting tijdens de bijeenkomst over ouderenzorg van de ZZWW.

Wendy van den Berg

Wendy van den Berg (manager Zorgkoepel Westfriesland) vertelde welke zorg er op dit moment voor ouderen is en hoe de ouderenzorg in grote lijnen is georganiseerd in onze regio. Download presentatie Wendy van den Berg

Annet Wind

Annet Wind is huisarts in Hoorn en kaderhuisarts ouderengeneeskunde in Westfriesland. Huisartsen besteden volgens haar veel aandacht aan ouderen. Ze legde uit hoe ze dat doen en illustreerde dit aan de hand van een concreet voorbeeld. Download presentatie Annet Wind

Wijkverpleegkundige van Omring

Ook een wijkverpleegkundige van zorgorganisatie Omring gaf een blik achter de schermen. Een van haar cliënten is een man die bijna geheel verlamd is geraakt doordat hij een ongeluk kreeg terwijl hij bezig was met snoeiwerk op de tennisbaan. Omring ondersteunt deze cliënt en zijn vrouw, die ondanks alles toch positief in het leven blijven staan. Meer weten? Neem contact op met Omring.

Dirk Kuipers

Tot slot lichtte Dirk Kuipers (wethouder ouderenwelzijn in Medemblik) het ouderenbeleid in zijn gemeente toe. Hij liet ook zien dat bepaalde gemeenten de komende jaren erg zullen vergrijzen. Stedebroec is daarbij koploper. Download presentatie Dirk Kuipers.

Discussie

Bij de discussieronde sprong eruit dat diverse mensen de bereikbaarheid van huisartsen erg belangrijk vinden. Huisbezoeken aan ouderen worden ook gewaardeerd, maar dat hoeft niet per se door huisartsen.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Herstellen in een tijdelijke ziekenhuiskamer

Herstellen in een tijdelijke ziekenhuiskamer

Henri van Raam en Hans Legel hebben een geweldig idee: ze willen dat er diverse demontabele zorgunits komen om mensen na een operatie te laten herstellen.

 

Nu blijven mensen soms langer in het ziekenhuis dan nodig is, bijvoorbeeld omdat ze niet naar huis kunnen of omdat er geen plek voor hen is in een woonzorgcomplex. In een tijdelijke zorgkamer kunnen ze wel net zo lang blijven als nodig is. Zijn de units niet meer nodig, dan kunnen ze snel worden afgebroken.

 

De ZZWW lobbyt mee

De twee Abbekerkers hebben hun plan al een tijd geleden voorgelegd aan een wethouder in hun gemeente, maar daar is verder niets meer mee gedaan. Het bestuur van de ZZWW juicht hun initiatief toe en gaat daarom contact opnemen met diverse zorgverzekeraars, zorgorganisaties en gemeenten.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Werknemers eten straks gezonder dankzij ZZWW

Werknemers eten straks gezonder dankzij ZZWW

De ZZWW is druk bezig een proefproject op te zetten waarbij een supermarktketen werknemers van bepaalde bedrijven korting geeft op gezonde voedingsmiddelen. Zo zouden zij bijvoorbeeld korting kunnen krijgen op sla, tomaten, fruit of volkoren pasta.

Het idee is ontstaan na een gesprek met de Westfriese Bedrijvengroep. “In West-Friesland ligt het ziekteverzuim al erg laag en dat willen we zo houden”, aldus het bestuur van de ZZWW.

Inmiddels zijn ook Univé en een bekende supermarktketen erbij betrokken. Zo doet Univé onderzoek naar de haalbaarheid van het project. In eerste instantie wordt gedacht aan zo’n vijftien bedrijven in één gemeente. Als het een succes wordt, kan het project zich uitbreiden naar andere plaatsen.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Startbijeenkomst ZZWW levert steun op bij burger en politiek

Startbijeenkomst ZZWW goed bezocht

Alle Westfriese gemeenten steunen ZZWW

Wethouder Elly Deutekom van Opmeer heeft op 30 januari  tijdens de startbijeenkomst samen met  ZZWW-voorzitter Hans Schipper een intentieverklaring ondertekend.  De zeven Westfriese gemeenten ondersteunen hiermee de initiatieven van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil. Zo’n 165 belangstellenden waren hier getuige van in de Witte Valk in Zwaag.

Met deze intentieverklaring spreken de gemeenten uit dat ze net als de ZZWW graag willen dat de zorgverleners in West-Friesland nog beter op één lijn komen. Zorg kan beter gecoordineerd worden en zorgverleners kunnen nog beter samenwerken. Daarvoor pleiten zowel de gemeenten als de ZZWW. Dat komt uiteindelijk de zorgsector, maar vooral ook de inwoners van West-Friesland ten goede.

‘ZZWW is een soort ANWB’

Tijdens de startbijeenkomst kwamen ook diverse sprekers aan het woord. De mooiste metafoor voor de rol van de ZZWW kwam van Stefan Koomen van de Zorgkoepel in West-Friesland. Hij vergeleek het menselijk lichaam met een auto: de zorgverleners verzorgen in de garage de onderdelen en de ZZWW tracht net als de ANWB alles bij elkaar te brengen.

Ab Klink (VGZ): “Wat werkt wel en wat niet?”

Interessant was ook de bijdrage van gastspreker Ab Klink van zorgverzekeraar VGZ, die erg actief is in Noord-Holland (veel Westfriezen zijn namelijk verzekerd bij Univé, een dochtermaatschappij van VGZ). Zijn verhaal spitste zich toe op een aantal onderzoeken en hij liet zien welke resultaten bepaalde projecten in de zorg hebben gehad.

Hans Huibers: “Ondernemers maken zich druk over zorg”

Als werknemers sneller weer aan de slag kunnen, dan heeft dat ook voordelen voor werkgevers. Met andere woorden, het is beter voor het bedrijfsleven en dus beter voor Westfriezen. Dat betoogde Hans Huibers namens de ondernemers van West-Friesland.

Ook ruimte voor reacties uit het publiek

Omdat de naam van de stichting ZZWW voluit niet voor niets luidt ‘Zorg Zoals de Westfries dat Wil’ was er tijdens de startbijeenkomst uiteraard ook voldoende ruimte voor de belangstellenden in de zaal om vragen te stellen. Onder leiding van dagvoorzitter Frido Kraanen gaven zij hun mening of wilden ze allerlei zaken weten van het panel. Dat panel bestond uit Ab Klink (VGZ), Arno Timmermans (Westfries Gasthuis), Ilona Bolhuis (Westfriese huisartsen) en Stefan Koomen (Zorgkoepel). En wat wordt er met de reacties gedaan? “We hebben goed geluisterd en zijn erg blij met alle reacties, want daar kunnen we op voortborduren”, aldus een tevreden ZZWW-voorzitter Hans Schipper na afloop. “Het komend jaar zullen we regelmatig laten weten waar we mee bezig zijn.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief