Stefan Koomen: ‘Zorgverzekeraars komen te weinig op voor burgers’

Voormalig bestuurder Zorgkoepel signaleert knelpunten in de zorg

Stefan Koomen is bijna vijf jaar bestuurder van de Zorgkoepel in Westfriesland geweest. Per 1 oktober 2019 is hij begonnen als bestuurder bij de Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland, verbonden aan het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp. Hoe kijkt hij aan tegen de zorg in Westfriesland?

 Betere afstemming is hard nodig!

De hamvraag is uiteraard: welke verbeteringen zijn er binnen de zorg noodzakelijk in Westfriesland? “Nou dat zijn er best wel een paar”, zegt hij. “Het is van belang dat de afstemming intensiveert tussen zorgaanbieders, zoals artsen, apothekers, het ziekenhuis en thuiszorgorganisaties. De zorg sluit niet altijd even goed op elkaar aan. Daardoor krijgen mensen soms niet de zorg die ze nodig hebben of het duurt lang voordat het is geregeld. Voor patiënten of mantelzorgers is het ook nog eens heel moeilijk om de weg precies te kennen. Op dat vlak valt er dus genoeg te verbeteren.”

Meer geld ook…

Hij vindt dat er meer in de zorg in Westfriesland geïnvesteerd moet worden, bijvoorbeeld door de spoedpost toch te bouwen. “Al is de zorg in Westfriesland relatief goedkoop en zijn er niet al te grote problemen, dat betekent niet dat er geen geld meer naartoe moet want anders gaan die problemen wel ontstaan. Ik vind ook dat je regionaal moet kijken en niet – zoals zorgverzekeraars nu doen – louter landelijk beleid moet voeren. Alles zit in een standaard gegoten die overal geldt. Maar de zorg is in elke regio anders georganiseerd. Dat merk ik nu al, terwijl ik nog maar net in Kennemerland werk. Een opgelegde standaard werkt daarnaast contraproductief en demotiverend.”

Beter luisteren

De beperkte invloed van burgers baart hem ook veel zorgen. “Terwijl het toch over hen gaat. Zorgaanbieders en verzekeraars doen allerlei aannames en denken dat burgers bepaalde dingen willen, maar de Westfriezen zelf hebben veel te vertellen al zijn ze bescheiden. Ze verdienen het gehoord worden!”

Verzekeraars negeren burgers

Komen zorgverzekeraars dan niet op voor de belangen van burgers? “Zij zouden dat wel moeten doen, maar daar zijn ze helemaal niet mee bezig. Ze innen premies van burgers en ik vind dat ze daar dan ook de consequentie van moeten aanvaarden. Legitimeer jezelf! Het Dijklander ziekenhuis heeft een cliëntenraad, zorgorganisaties als Omring en Wilgaerden ook. Maar wie vertegenwoordigt de bijvoorbeeld de jonge generatie voor wie onze keuzes nu van invloed zijn op hun toekomst?”

Blij met ZZWW

“Zorg Zoals de Westfries het Wil kan burgers wel een stem geven en dat doet ZZWW gelukkig ook. De zorgverzekeraars in deze regio zouden dan ook burgerinitiatieven zoals ZZWW financieel moeten ondersteunen. Uiteindelijk wordt de zorg goedkoper als die wordt verbeterd, dus die rol van ZZWW als luis in de pels kan zorgverzekeraars veel opleveren.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


ZZWW bezorgd over schrappen operaties Dijklander

ZZWW bezorgd over schrappen operaties Dijklander Ziekenhuis Hoorn

Met verontrusting heeft het bestuur van Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW)  kennis genomen van de aankondiging in de regionale pers, dat het Dijklander ziekenhuis op de locaties Hoorn en Purmerend in de zomermaanden (vanaf de maand juli) 20 procent van de operaties gaat schrappen.

Al eerder zijn er berichten verschenen over tijdelijke sluiting van operatiekamers, maar nu heeft dat dus ook praktische consequenties en betekent het dat 20 procent van de operaties deze zomer wordt geschrapt.

Het ZZWW-bestuur: “Uit de berichtgeving maken wij op, dat het groeiende personeelstekort de hoofdoorzaak is van de beslissing. Dat maakt het probleem des te ernstiger. Toch hopen wij, dat de Raad van Bestuur erin slaagt te voorkomen, dat sluiting van operatiekamers en het schrappen van operaties in de toekomst vaker noodzakelijk is.”

Stichting ZZWW komt op voor de belangen van Westfriese burgers en maakt zich sterk voor betere zorg in onze regio. Daarom reageert het ZZWW-bestuur op deze situatie en spreekt zijn zorg uit.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Westfriezen bezoeken Goeree-Overflakkee

Westfriezen leren van collega's op Goeree Overflakkee

Met een bus vol afgevaardigden van Westfriese gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en inwoners is het bestuur van Zorg Zoals de Westfries het Wil onlangs afgereisd naar Goeree-Overflakkee. De Westfriezen brachten onder begeleiding van Lizzy van der Kooij van ZonH een bezoek aan Paulina.nu. 

Leerzaam en nuttig

Dit Zuid-Hollandse samenwerkingsverband maakt zich net als de Stichting ZZWW hard voor betere zorg in de eigen regio. “Het werkbezoek was heel erg leerzaam en nuttig”, was een veelgehoorde reactie na afloop. In het Westfriese gezelschap bevonden zich onder andere de wethouders Simon Broersma (Hoorn), Robert Tesselaar (Opmeer), Dirk Kuipers (Medemblik) en vertegenwoordigers van de Zorgkoepel, Omring, Wilgaerden en de Adviesraad Sociaal Domein.

De situatie op Goeree Overflakkee

Gedurende een ‘kopje koffie’ realiseerden diverse ondernemers op Goeree-Overflakkee zich dat de zorg op het eiland een belangrijke rol speelt in de regio: het geeft een gevoel van veiligheid om het ziekenhuis op het eiland te hebben én het is een grote werkgever. Ook werd de groei naar zorg binnen een beperkt zorgbudget zichtbaar. Gemeente, zorgaanbieders en lokale ondernemers sloegen de handen ineen om de zorg dichtbij te houden; betaalbaar en kwalitatief, met behoud van het ziekenhuis en de vele banen in de regio. Uit deze samenwerking werd Paulina.nu opgericht om de zorg in de regio te verbeteren en een vitale levensstijl te stimuleren.

Leerpunten voor elkaar

Paulina.nu valt inmiddels niet meer weg te denken van het eiland en dat honoreert de lokale overheid. Paulina.nu krijgt structureel jaarlijks een financiële bijdrage. Het ZZWW-bestuur was blij dat de aanwezige wethouders uit Westfriesland dit hoorden en hoopt dat de Westfriese gemeenten ook een structurele subsidie willen gaan verstrekken. De Westfriese wethouders hebben beloofd dit te bespreken binnen hun gemeenten en met hun collega’s.

Uiteraard luisterden de Zuid-Hollanders ook met interesse naar de ervaringen van ZZWW-voorzitter Hans Schipper. Na afloop concludeerde Jan Burger, eveneens van het ZZWW-bestuur: “Opvallend was dat wij in Westfriesland verder zijn met burgerparticipatie dan op Goeree Overflakkee. De mensen van Paulina.nu reageerden heel enthousiast op onze activiteiten om de inwoners van Westfriesland meer stem te geven en om bijeenkomsten voor hen te organiseren. Daar kunnen zij wat mee. Wij willen juist meer doen met de lokale ondernemers en dat hebben zij al voor elkaar. Zo kunnen we elkaar voeden met kennis en ervaring. Daarnaast willen we gezamenlijk gaan optrekken om in Den Haag aandacht te vragen voor de financiering van burgerinitiatieven.”

Discussies

Tijdens het werkbezoek waren er ook drie thematafels met een gemengde samenstelling. Er werd twee keer gerouleerd. De groep Zorg en Welzijn boog zich over het thema ontschotting en kanteling. De groep Zorg Dichtbij besprak in hoeverre zorg dichtbij kostendekkend geboden kan worden en hoe marktwerking de zorg uitpakt. De derde groep ging in op het thema innovatie in de zorg.

De levendige discussies zorgden onder andere voor het inzicht dat het goed zou zijn als de zorg niet per sector of soort zorg wordt gefinancierd – zoals nu – maar per regio. Lizzy: “Dan kun je als zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars bekijken wat burgers binnen een regio precies nodig hebben, want dat kan per regio sterk verschillen. Bijvoorbeeld: als een streek vergrijst, heb je andere zorg nodig dan wanneer er veel jonge gezinnen bijkomen.”

De meerwaarde van de stem van burgers kwam ook op meerdere tafels naar voren. Evenals het belang van technologische ontwikkelingen en een ICT-infrastructuur die vanuit verschillende organisaties en professionals benut kan worden. Lizzy: “Zorg van de toekomst vraagt een andere manier van organiseren en financieren. Het vraagt samenwerking en verbinding, over de grenzen van je organisatie heen. Het denken in termen van schaarste in plaats van overvloed en het perspectief van de patiënt helpt hierbij en is hard nodig.”

Tevreden na afloop

“Er zijn allerlei verschillen en overeenkomsten en juist daarom kunnen we veel van elkaar blijven leren”, vonden de meeste deelnemers na afloop in de bus terug naar Westfriesland. Organisator Lizzy keek eveneens tevreden terug op het werkbezoek en vatte de dag mooi samen: “Er is een zaadje geplant voor verdere samenwerking.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Conclusie ZZWW-bijeenkomst: E-health werkt, maar niet voor iedereen

ZZWW organiseert symposium over digitalisering in de zorg

“De digitalisering in de zorg brengt veel goeds, maar we moeten ook oog blijven houden voor mensen die hier niet aan mee kunnen doen.” Zo vat Hans Schipper (voorzitter van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil) de reacties samen van de circa 60 deelnemers aan het eHealth-symposium in het Rabobankgebouw in Zwaagdijk-Oost op 14 mei 2019.

Onder leiding van dagvoorzitter Hans Verschoor gaven drie sprekers een presentatie.

Meer weten? Klik op de sprekers:

* Joris Arts (Gezondheidscentrum Kersenboogerd)

* Mirjam Kops (Dijklander Ziekenhuis)

* René Rook en Loen van Gulick (zorgorganisatie LeekerweideGroep)

Wat vindt de achterban van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil?

‘Op zich groen licht voor meer digitalisering in de zorg, maar ook zorgen over toegankelijkheid’

Opvallend was dat alle aanwezigen aan het begin van de bijeenkomst bijna unaniem voor digitalisering stemden. Diverse mensen uit de achterban van ZZWW merkten echter tijdens de middag wel op dat de nieuwe ontwikkelingen niet voor iedereen te volgen zijn. Het levert serieuze problemen op voor mensen met Alzheimer, ouderen zonder computer, mensen die in hun werk nooit met de computer hebben gewerkt, etc.

Ans Sijm (71) nuanceerde dit in de pauze: “De angst is dat er straks geen zorgverlener meer langs komt. Maar anderzijds, als ik bijvoorbeeld die presentatie over beeldzorg zie dan denk ik: nou ja, het is ook prettig dat je op iemand kunt terugvallen via de iPad als je kinderen ver weg wonen en je ze bovendien niet midden in de nacht wilt lastig vallen. Zelf heb ik wel wat moeite met computers en hield ik in mijn werkzame leven meer van de fax. Maar ja, het is ook zo dat je de nieuwe ontwikkelingen maar beter kunt omarmen, want je kunt er niet meer omheen.”

Haar vriendin Thea Schoenmaker (68) heeft juist veel met de computer gewerkt toen zij nog nog ambtenaar was. “Daardoor kon ik sommige dingen in een half uur doen waar ik vroeger een halve dag over deed.”

Marga Beerenpoot deed ook een oproep aan de zorgprofessionals: “Je kunt de digitalisering niet tegenhouden en ik heb er ook vertrouwen in dat dit voor veel mensen heel veel voordelen heeft. Maar denk ook als zorgwereld aan de groep voor wie het allemaal te snel gaat.” Daarnaast merkte zij op dat de kosten van menig ICT-project de pan uit rijzen.

Wat vindt ZZWW?

Het bestuur van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) wil zowel wat betreft de kosten als de toegankelijkheid beslist een vinger aan de pols houden.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


ZZWW blij met langer huisartsconsult

Proef met 15 minuten consult goed idee volgens ZZWW

De Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) juicht het project ‘Meer tijd voor de patiënt’ van harte toe. Bij wijze van proef mogen diverse huisartsen in de regio Westfriesland voortaan consulten van een kwartier houden als dat nodig is. Ze hebben geld gekregen om extra huisartsen in te zetten. Bovendien wordt gekeken naar een andere verdeling van taken binnen de dokterspraktijken.

Welke huisartsenpraktijken doen mee?

De proef gaat lopen bij huisartsenpraktijken in Spierdijk, De Goorn, Wognum, De Grote Waal (Hoorn) en het Gezondheidscentrum Kersenboogerd (Hoorn).

Huisartsen kunnen meer doorvragen

Lizzy van der Kooij (Zorgkoepel West-Friesland) licht toe: “Als huisartsen meer tijd hebben voor een gesprek dan kunnen ze meer doorvragen. Soms betekent het bijvoorbeeld dat iemand een bloedonderzoek wil omdat hij of zij zich niet lekker voelt, maar dat er eigenlijk wat anders aan de hand is. Ook hebben veel patiënten op internet al informatie opgezocht en daardoor is de huisarts tijdens het consult soms extra tijd kwijt. De huisarts heeft met een langer consult de kans om uitgebreider de keuzemogelijkheden te bespreken, waardoor de huisarts en de patiënt na een goede afweging een keuze kunnen maken voor een bepaalde behandeling.”

Andere taak voor doktersassistenten

De taak van de doktersassistenten verandert eveneens. “Zij mogen bepaalde kleine ingrepen zelf uitvoeren, zoals oren uitspuiten of een wond controleren. Daardoor houdt de huisarts meer tijd over voor de consulten. Behalve dat de langere consulten prettig zijn voor patiënten, blijkt uit ervaringen in Gorinchem dat de zorgkosten op den duur dalen en dat huisartsen meer werkplezier krijgen”, aldus Van der Kooij.

Reactie ZZWW

De proef is net gestart en duurt in elk geval tot en met eind 2019. Hans Schipper (voorzitter ZZWW) is benieuwd naar de resultaten over een jaar. “We houden een vinger aan de pols. Maar in elk geval zijn we blij dat dit project tot stand is gekomen, want goede huisartsenzorg staat hoog op onze agenda.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Huisarts: 'Preventief huisartsbezoek niet nodig'

Huisarts Annet Wind nuanceert noodzaak tot preventief huisartsbezoek

Uit de ZZWW-enquête over ouderenzorg blijkt dat 75 procent voor een preventief huisbezoek aan 70-plussers is. Dit huisbezoek zou uitgevoerd kunnen worden door een huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige. Annet Wind (huisarts in Hoorn en kaderarts ouderengeneeskunde) is er geen voorstander van dat huisartsen alle 70-plussers zelf gaan bezoeken.

Huisbezoek door arts niet voor iedereen nodig

“Het is namelijk helemaal niet noodzakelijk dat alle 70-plussers worden bezocht. Het zou ons heel veel tijd kosten en dat gaat ten koste van de aandacht voor anderen. Er zijn immers ook genoeg vitale 70-jarigen. En de chronisch zieke ouderen zien we sowieso regelmatig”, meent de huisarts en kaderarts ouderengeneeskunde.

Wel onder de radar

Maar er is een groep die onder de radar blijft, erkent ook Wind. “Bijvoorbeeld mensen die sociaal kwetsbaar zijn of schulden hebben, maar zelden bij de huisarts komen. Ik pleit voor een actieve rol van de gemeente om ons – met toestemming van de betrokkene en indien nodig – op de hoogte te houden. Ook is het goed om nauw contact te houden met de thuiszorgteams, die ook veel signaleren”, zegt ze.

Preventief bezoek door praktijkondersteuners

Wind: “Veel praktijkondersteuners houden bepaalde kwetsbare mensen al in de gaten middels preventieve bezoeken. Dit wordt gefinancierd door VGZ en de helft van de huisartsenpraktijken doet er aan mee. Het doel daarvan is om te voorkomen dat er grote problemen ontstaan door kleine voorvallen. Concreet: de praktijkondersteuners komen langs en kijken bijvoorbeeld of deze patiënten voldoende spierkracht hebben, zodat ze minder snel vallen. Een val kan namelijk grote consequenties voor mensen hebben. Kortom, het preventief huisbezoek vindt in sommige gevallen eigenlijk al plaats en ik ben er vooral een voorstander van om dit bij kwetsbare ouderen te laten doen door praktijkondersteuners en niet zonder meer bij iedere 70-plusser door de huisarts.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


ZZWW-onderzoek: driekwart Westfriezen wil preventief huisartsbezoek

Driekwart Westfriezen wil preventief huisartsbezoek ouderen

Het is belangrijk dat alle 70-plussers in onze regio minimaal één keer per jaar bezoek krijgen van een huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige. Dat vindt bijna driekwart van de Westfriezen, zo blijkt uit een enquête van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW). I&O Research heeft het onderzoek in het najaar van 2018 uitgevoerd in opdracht van ZZWW.  

Meer weten? Download het onderzoeksrapport ZZWW-ouderenzorg 2018

 

Problemen voorkomen

Met de preventieve medische huisbezoeken kunnen volgens ZZWW gezondheidsproblemen, eenzaamheid en verkeerd of overmatig medicijngebruik voorkomen worden. Op tijd aandacht en sowieso meer aandacht aan ouderen besteden loont volgens ZZWW. Uiteindelijk kan dat er soms zelfs voor zorgen dat ouderen minder snel in het ziekenhuis terechtkomen.

 

Mantelzorg is (te) zwaar

Uit het onderzoek komen ook zorgwekkende cijfers naar voren over de mantelzorgers volgens ZZWW. Een derde van de mantelzorgers die meededen aan de enquête vindt de zorg nu al zwaar tot zeer zwaar. Daarvan heeft 26 procent behoefte aan ondersteuning bij de mantelzorg en slechts 13 procent ontvangt die zorg op dit moment. Over de toekomst is 27 procent van de Westfriese 55-plussers bezorgd (dus niet alleen de mantelzorgers) en 10 procent vreest zelfs dat ze over vijf jaar de zorg voor hun naaste niet aankunnen.

 

Westfriezen redelijk gezond

Uit de enquête van ZZWW komen overigens ook nog andere zaken naar voren. Over het algemeen zijn Westfriezen best gezond en bewegen ze meer dan het landelijk gemiddelde.

ZZWW heeft de enquête laten uitvoeren door het onderzoeksbureau I&O Research onder inwoners van Westfriesland. De uitgebreide lijst met vragen is ingevuld door 349 mensen, onder wie 277 mensen van 55 jaar en ouder.

 

 

Wat gaat de ZZWW met de resultaten van het ouderenzorgonderzoek doen?

De ZZWW zal uiteraard alle resultaten in ogenschouw nemen en kijken welke verbeterpunten er zijn. De twee opvallendste uitkomsten geven in elk geval aanleiding tot actie:

  1. Altijd preventief huisbezoek

De ZZWW gaat tijdens de besprekingen met de huisartsen zo spoedig mogelijk de preventieve huisbezoeken nadrukkelijk naar voren brengen. In andere regio’s, zoals Den Helder, vinden de preventieve huisbezoeken al bij wijze van proef plaats. De ZZWW wil dat dit als standaard gaat gelden in de regio Westfriesland en Wieringermeer.

 

  1. Aandacht voor mantelzorgers

Naar aanleiding van het onderzoek maakt de ZZWW zich ook zorgen over de mantelzorgers. De ZZWW wil de komende tijd kijken hoe mantelzorgers nog meer ondersteund kunnen worden en hoe voorkomen kan worden dat zij de zorg te zwaar gaan vinden.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Ouderenzorgsymposium goed bezocht

Ouderenzorg leeft in Westfriesland

Zo’n honderd mensen hebben op 13 november 2018 de bijeenkomst over ouderenzorg van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) bezocht. Het bestuur van de ZZWW is erg blij met deze opkomst. “Fijn dat ouderenzorg zo leeft in Westfriesland en de Wieringermeer”, aldus het bestuur na afloop. “Dat geeft ons de indruk dat de ZZWW bestaansrecht heeft, want goede ouderenzorg is een van onze speerpunten.”

Vier sprekers

Vier sprekers uit de zorgwereld gaven elk een eigen toelichting tijdens de bijeenkomst over ouderenzorg van de ZZWW.

Wendy van den Berg

Wendy van den Berg (manager Zorgkoepel Westfriesland) vertelde welke zorg er op dit moment voor ouderen is en hoe de ouderenzorg in grote lijnen is georganiseerd in onze regio. Download presentatie Wendy van den Berg

Annet Wind

Annet Wind is huisarts in Hoorn en kaderhuisarts ouderengeneeskunde in Westfriesland. Huisartsen besteden volgens haar veel aandacht aan ouderen. Ze legde uit hoe ze dat doen en illustreerde dit aan de hand van een concreet voorbeeld. Download presentatie Annet Wind

Wijkverpleegkundige van Omring

Ook een wijkverpleegkundige van zorgorganisatie Omring gaf een blik achter de schermen. Een van haar cliënten is een man die bijna geheel verlamd is geraakt doordat hij een ongeluk kreeg terwijl hij bezig was met snoeiwerk op de tennisbaan. Omring ondersteunt deze cliënt en zijn vrouw, die ondanks alles toch positief in het leven blijven staan. Meer weten? Neem contact op met Omring.

Dirk Kuipers

Tot slot lichtte Dirk Kuipers (wethouder ouderenwelzijn in Medemblik) het ouderenbeleid in zijn gemeente toe. Hij liet ook zien dat bepaalde gemeenten de komende jaren erg zullen vergrijzen. Stedebroec is daarbij koploper. Download presentatie Dirk Kuipers.

Discussie

Bij de discussieronde sprong eruit dat diverse mensen de bereikbaarheid van huisartsen erg belangrijk vinden. Huisbezoeken aan ouderen worden ook gewaardeerd, maar dat hoeft niet per se door huisartsen.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Herstellen in een tijdelijke ziekenhuiskamer

Herstellen in een tijdelijke ziekenhuiskamer

Henri van Raam en Hans Legel hebben een geweldig idee: ze willen dat er diverse demontabele zorgunits komen om mensen na een operatie te laten herstellen.

 

Nu blijven mensen soms langer in het ziekenhuis dan nodig is, bijvoorbeeld omdat ze niet naar huis kunnen of omdat er geen plek voor hen is in een woonzorgcomplex. In een tijdelijke zorgkamer kunnen ze wel net zo lang blijven als nodig is. Zijn de units niet meer nodig, dan kunnen ze snel worden afgebroken.

 

De ZZWW lobbyt mee

De twee Abbekerkers hebben hun plan al een tijd geleden voorgelegd aan een wethouder in hun gemeente, maar daar is verder niets meer mee gedaan. Het bestuur van de ZZWW juicht hun initiatief toe en gaat daarom contact opnemen met diverse zorgverzekeraars, zorgorganisaties en gemeenten.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Werknemers eten straks gezonder dankzij ZZWW

Werknemers eten straks gezonder dankzij ZZWW

De ZZWW is druk bezig een proefproject op te zetten waarbij een supermarktketen werknemers van bepaalde bedrijven korting geeft op gezonde voedingsmiddelen. Zo zouden zij bijvoorbeeld korting kunnen krijgen op sla, tomaten, fruit of volkoren pasta.

Het idee is ontstaan na een gesprek met de Westfriese Bedrijvengroep. “In West-Friesland ligt het ziekteverzuim al erg laag en dat willen we zo houden”, aldus het bestuur van de ZZWW.

Inmiddels zijn ook Univé en een bekende supermarktketen erbij betrokken. Zo doet Univé onderzoek naar de haalbaarheid van het project. In eerste instantie wordt gedacht aan zo’n vijftien bedrijven in één gemeente. Als het een succes wordt, kan het project zich uitbreiden naar andere plaatsen.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief