Huisbezoek doeltreffend middel tegen verkeerd en onnodig medicijngebruik

Uit een onderzoek onder kwetsbare ouderen in Stede Broec blijkt dat huisbezoek een doeltreffend middel is om verkeerd en onnodig medicijngebruik op te sporen. Zo zijn tijdens de huisbezoeken vier ziekenhuisopnames voorkomen. Het onderzoek in opdracht van de stichting Zorg, Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) is uitgevoerd door Apotheek Stede Broec.

 

Onderzoek downloaden: (download hier)

 

Er zijn in totaal 26 huisbezoeken afgelegd bij mensen die ontslagen zijn uit het ziekenhuis. Daarbij ging het om ouderen met wijzigingen in het medicatiegebruik. De apotheker ging op huisbezoek en heeft letterlijk in de medicijnkast gekeken en het medicatiegebruik doorgenomen met de patiënt.

Uit de resultaten blijkt dat bijna 60 % van de bezochte ouderen tegen problemen aanloopt bij het gebruik van de medicatie, 54 % geeft aan moeite te hebben met het uit elkaar houden van de medicatie, 42% stopt zelf wel eens met een medicijn, 50% geeft aan geen goede uitleg te hebben gehad in het ziekenhuis over de wijzigingen in de medicatie en 46% vergeet wel eens een medicijn in te nemen. Er zijn ook diverse geneesmiddelen gestopt, die dubbel werden ingenomen voor een totale waarde van ruim 2000 euro.

Dat de overgang naar de thuissituatie vanuit het ziekenhuis beter gaat met een huisbezoek blijkt ook uit de resultaten. Er komt heel veel op mensen af bij een ziekenhuisopname. Wim van Hilten (ZZWW): “Dat zorgt ervoor dat niet alle informatie die gegeven wordt, ook bijblijft. En met een huisbezoek zijn de patiënten beter te begeleiden, zodat zij na alle wijzigingen hun medicatie op de juiste manier innemen. Dan zijn ze in hun eigen omgeving en wordt meteen de voorraad medicatie die in huis is bekeken. Zowel door de bezochte ouderen als de apotheek zijn daarom de huisbezoeken als zeer nuttig ervaren.”

Alarmerend

Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) vindt dat de resultaten zo alarmerend zijn dat er aanleiding is het onderzoek te verbreden tot de hele regio West-Friesland. “Ons al eerder ingenomen standpunt, dat een professioneel huisbezoek bijdraagt aan veiliger en minder medicijngebruik is bevestigd”, zegt bestuurslid Wim van Hilten. “Met alleen een kopje koffie drinken en een gezellig praatje kom je er niet. Wij zijn ervan overtuigd, dat met dit type huisbezoeken een belangrijke gezondheidswinst geboekt kan worden. Onnodig of verkeerd medicijngebruik is in niemands belang.”

ZZWW bespreekt de resultaten van het onderzoek met zorgverzekeraar VGZ en er volgt ook een brief naar minister Bruins, die medicatieveiligheid hoog in zijn vaandel heeft staan . Zowel aan VGZ als aan de minister met een verzoek om een financiële bijdrage voor een vervolgonderzoek.

Nadere info: W. van Hilten     ZZWW           0613861599

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief