Zorg Zoals de Westfries het Wil vindt forse verhoging zorgpremies een slechte zaak

De basiszorgverzekering wordt weer flink hoger komend jaar. De premie stijgt gemiddeld met 10 euro per maand, dus zo’n 120 euro per jaar. Dat komt mede door het afschaffen van de collectieve korting. De boodschappen zijn duur, de energiekosten hoog, de benzineprijzen schrikbarend en nu gaan ook de zorgkosten nog omhoog. Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) vreest dat sommige Westfriezen (nog meer) in de problemen komen.

 

Blijf de premies niet jaarlijks verhogen, maar kijk hoe je de zorg doelmatiger, efficiënter en effectiever kunt maken, vindt ZZWW. “Er valt beslist te besparen zonder dat Westfriezen slechtere zorg krijgen. Een van de beste voorbeelden daarvan is zorgvuldiger medicijnen voorschrijven en beter controleren of patiënten de juiste medicijnen op de juiste manier gebruiken.”

Uit een onderzoek van ZZWW bleek dat patiënten bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname extra medicijnen voorgeschreven kregen, terwijl niet gekeken werd of die dubbelden of tegenstrijdig waren met hun oude medicijnen. Sommige mensen weten bovendien niet precies hoeveel en wanneer ze de medicijnen moeten innemen, waardoor ze minder effectief zijn of meer medicijnen gebruiken dan nodig is. ZZWW heeft al meerdere keren aangedrongen om het onderzoek, dat in Stede Broec is gehouden, uit te breiden naar de rest van Westfriesland. Het onderzoek bestond namelijk uit een medicijncheck door de apotheek. ZZWW vindt dat iedere Westfries regelmatig een medicijncheck zou moeten krijgen. Inmiddels wordt het onderzoek gelukkig inderdaad uitgebreid.

 

Lees meer over het onderzoek naar medicijngebruik van ZZWW en Stede Broec Apotheken

 

Daarnaast zegt ZZWW over de premieverhoging: “Er komt op een gegeven moment vast ook een eind aan de loyaliteit van mensen als de premie alsmaar wordt verhoogd zonder dat zij zelf iets te zeggen hebben over de zorg. Wij vinden dat burgers meer zeggenschap moeten krijgen over welke zorg er in Westfriesland is en hoe de zorgwereld is ingericht. Sterker nog, dit is de reden dat we ZZWW in 2016 hebben opgericht.”

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief