ZZWW organiseert preventief huisbezoek van Apotheek Stede Broec

Bekijk het filmpje van RTV Noord-Holland.

Apothekers moeten meer doen om het medicijngebruik in de gaten te houden. Dat vindt de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW). “Dat is hard nodig, want daarmee kunnen fouten worden voorkomen die soms ernstige medische gevolgen hebben. Daarnaast betekent minder en efficiënter medicijngebruik lagere zorgkosten”, vindt ZZWW. Daarom financiert het onafhankelijke burgerinitiatief ZZWW momenteel een proefproject voor huisbezoeken, uitgevoerd door Apotheek Stede Broec.

Mevrouw C. Dekker, farmaceutisch consulent van Apotheek Stede Broec, bezoekt tot en met eind december dertig patiënten die vier of meer verschillende soorten medicijnen slikken. “Inmiddels zijn er al zeven patiënten bezocht en ik heb begrepen dat het erg nuttige bezoeken zijn. Er komen inderdaad fouten bovendrijven”, vertelt Wim van Hilten namens het ZZWW-bestuur.

Een la vol met pillen

hoeft soms helemaal niet

Daarnaast komt tijdens het huisbezoek aan de orde hoe groot de voorraad is en of er veel pillen overblijven. Van Hilten: “Soms schrijven artsen onnodig veel voor of nemen mensen ze eenvoudigweg niet meer in. Dat kun je er met een huisbezoek goed uitfilteren. Een la vol met pillen hoeft soms helemaal niet!”

Medisch gevaar

De apotheker kijkt of de medicijnen elkaar niet tegenwerken of elkaar juist versterken, want dat kan ernstige medische gevolgen voor patiënten hebben. Daarnaast beoordelen apothekers de medicatie bij ouderen volgens de geldende richtlijnen. Zo’n check wordt gedaan bij mensen die daarvoor in aanmerking komen. In de praktijk geldt het voor een grote groep patiënten en dat maakt het meteen lastig om voor iedereen het medicatiegebruik te beoordelen.

Verder zijn de dossiers van huisarts, apotheek en specialist niet altijd op elkaar afgestemd en daardoor ontbreekt het aan een volledig en actueel medicatieoverzicht. Dit is van belang voor het verbeteren van de medicatieveiligheid. Meer communicatie tussen zorgverleners zou dit kunnen verbeteren volgens ZZWW.

Tijdens het huisbezoek bespreekt de farmaceutisch consulent het actuele gebruik en daarbij de problemen en onduidelijkheden. Indien nodig neemt de apotheek contact op met de huisarts en/of specialist om dit met hen af te stemmen.

“Dus als er zowel een huisbezoek plaatsvindt als meer overleg, dan worden er hopelijk minder fouten gemaakt”, zegt Van Hilten.

Aanleiding

Het idee voor de huisbezoeken van de apotheek is geboren tijdens een bijeenkomst in het voorjaar. Van Hilten: “Daarin stond eigenlijk het preventief huisbezoek van 75-plussers door de huisarts centraal, omdat uit onze enquête bleek dat hier behoefte aan is in West-Friesland. Maar vooral vanuit de huisartsen kwam er veel kritiek op. We horen echter van onze achterban dat medicijngebruik, een van de onderwerpen die tijdens zo’n huisbezoek besproken zou worden, de meeste problemen oplevert. Apotheek Stede Broec opperde dat een medicijnbeoordeling thuis wellicht zou kunnen helpen. En daarom zijn we samen met deze apotheek in zee gegaan. Wij bekostigen het proefproject en de apotheek zorgt voor de uitvoering volgens een farmaceutisch-verantwoorde vragenlijst. De resultaten komen terecht in het Apotheek Informatie Systeem van Apotheek Stede Broec.”

Op 1 januari zal het proefproject afgerond zijn en wordt duidelijk of ZZWW zich ervoor gaat inzetten dat meer apotheken in West-Friesland patiënten thuis gaan bezoeken. “Hou onze site zzww.nl dus in de gaten. Overigens wachten we natuurlijk eerst de conclusies af, maar we hebben nu al het vermoeden dat de huisbezoeken erg effectief zijn”, aldus Van Hilten.

Ingewikkelde dosering

Apotheek Stede Broec onderzoekt onder andere of mensen weten hoe ze hun medicijnen moeten innemen. “Vooral als je als patiënt vanuit het ziekenhuis thuiskomt met veel verschillende en nieuwe medicijnen, ben je vaak vergeten hoe het ook alweer zit”, zegt Dekker.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief