Mirjam Kops op ZZWW-symposium (14 mei 2019) over digitalisering in de zorg:

‘Dijklander Ziekenhuis doet al best veel aan digitalisering’

Mirjam Kops (projectleider e-Health Dijklander Ziekenhuis in Hoorn/Purmerend) gaf tijdens de bijeenkomst van de stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil een overzicht van een aantal digitale projecten in het ziekenhuis. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen met hartfalen thuis hun bloeddruk en gewicht meten en deze gegevens dagelijks digitaal doorgeven aan het ziekenhuis, zodat ze gemonitord kunnen worden zonder dat dit al te belastend voor hen is.

Keuzehulp

Mirjam: “Welke behandeling je moet kiezen is vaak lastig, daarom ontwikkelen we keuzehulpen. Stel dat je osteoperose hebt. Je kunt dan via een link die je per mail krijgt naar de keuzehulp en krijgt vragen voorgelegd over in hoeverre je medicijnen wilt slikken of juist liever je leefwijze wilt aanpassen. Het voordeel is dat je beter voorbereid op het spreekuur komt als patiënt.”

Patiëntenportaal

Het meest in het oog springend is het Patiëntenportaal Hoorn volgens Mirjam. “Daar zijn we heel druk mee bezig. Hierop kun je nu alleen nog maar informatie lezen of downloaden, maar in de toekomst is het de bedoeling dat je er ook als patiënt gegevens aan kunt toevoegen. Je vindt er onder andere afspraken, verwijsbrieven van de huisarts en je medische dossier. Je komt alleen op je eigen pagina als je je DigiD en een sms-verificatie gebruikt.”

Reacties

Vanuit diverse kanten kwamen vragen over de beveiliging van de gegevens bij de diverse digitale projecten en het eigendom als het ziekenhuis onverhoopt failliet zou gaan. Volgens Mirjam wordt er veel gekeken naar de beveiliging en zijn er onder andere hack-testen. “Wat betreft het eigendom: de medische gegevens zijn van de patiënt en ziekenhuizen moeten medische dossiers 15 jaar bewaren.”

Daarnaast waren er een paar aanwezigen die zich zorgen maakten dat mensen hun dossier inkijken op het portaal en dan erg schrikken als ze via Google opzoeken wat er met hen aan de hand is. “Daar waren ook mijn collega’s erg bang voor, ze vreesden zelfs extra telefoontjes. Die telefoontjes hebben we niet gekregen. We waarschuwen mensen wel voor de zekerheid op het portaal dat het dossier heftige emoties kan losmaken en dat gegevens soms nog

presentatie Mirjam Kops downloaden

Meld u aan voor de nieuwsbrief