Esther Sijm (ergotherapeute voor oncologiepatiënten) gaat 1 juli van start

Foto: Esther Sijm is de laatste weken druk bezig geweest met het schilderen van haar nieuwe praktijkruimte in Hoogkarspel

 

Tot groot genoegen van Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) is het Esther Sijm gelukt om per 1 juli een ergotherapiepraktijk voor kankerpatiënten op te zetten. “Dit is al een eerste stap in de goede richting”, vindt ZZWW. De nieuwe praktijk heet Doorzorg Ergotherapie en zit in het Fysiocentrum van Hoogkarspel aan de Noordervoert 55.

Wat doe je als je door de chemo zo moe bent?

“Oncologiepatiënten kunnen bij mij terecht als ze bijvoorbeeld door de chemotherapie heel erg moe zijn. We kijken dan samen hoe ze hun energie het beste kunnen gebruiken.” Esther analyseert waar de knelpunten zitten en geeft ergotherapeutisch en praktisch advies. Dit wordt vergoed door elke zorgverzekeraar, want het zit in de basisverzekering.

Extra hulp aan oncologiepatiënten

Het is Esthers bedoeling om in de toekomst nog meer voor oncologiepatiënten te betekenen: als zorgmanager wil zij de ondersteuning voor kankerpatiënten coördineren. “In de praktijk betekent dit: kijken welke hulp of zorg iemand met kanker voor, tijdens en na de behandeling nog meer nodig heeft, buiten de begeleiding die oncologiepatiënten al van het ziekenhuis krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door een diëtist, fysiotherapeut, arbeidsdeskundige of anderen in te schakelen.”

Esther kent de weg

“Natuurlijk kan iedereen dat ook zelf doen, maar juist als je ziek bent of nog aan het herstellen bent kost dat regelwerk jezelf of je partner eigenlijk te veel energie om het erbij te doen. Ik ken de weg veel beter en vraag door om erachter te komen wat je echt nodig hebt en op welk moment.” Binnen de ergotherapiepraktijk die ze nu start is dit casemanagement nog niet mogelijk omdat de financiële vergoeding nog niet is geregeld.

Veel samenwerkingspartijen

Wel zijn er al veel partijen die met haar willen samenwerken. “Ik ben daarom bezig om een lijst op te stellen met paramedici buiten het ziekenhuis speciaal voor mensen met kanker. De bedoeling is dat verwijzers en patiënten ons kunnen vinden. In dit oncologisch netwerk zitten sowieso al negen fysiotherapeuten in Westfriesland die hebben aangegeven dat ze willen meedoen”, vertelt Esther.

“Daarnaast ben ik in overleg met de overkoepelende organisatie van de huisartsen in Westfriesland. Dankzij de poll van ZZWW, de artikelen die ZZWW heeft uitgestuurd en mijn eigen enquêteresultaten staan ze nu open voor gesprekken en kijken we samen hoe we de zorg kunnen verbeteren.”

Naar aanleiding van de berichten van ZZWW heeft de apothekersvereniging van Westfriesland Esther eveneens benaderd om te kijken hoe er samengewerkt kan worden.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief