Burgemeester Van den Hengel zegt toe ouderenzorg toch op te nemen in Pact WF

 

 

 

De hartenkreet ‘kom nou eindelijk in actie, politici’ klonk van alle kanten vanuit het publiek afgelopen vrijdag op de goed bezochte discussiebijeenkomst ‘Onbezorgd oud worden in Westfriesland’ van Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW). Inderdaad nam panellid burgemeester Gerard van den Hengel van Opmeer nam in Het Postkantoor in Bovenkarspel publiekelijk de handschoen op. ZZWW-voorzitter Hans Schipper is blij met deze toezegging.

 

Kon u niet bij de bijeenkomst zijn? De livestream is opgenomen. Klik hier om de bijeenkomst te bekijken.

 

Oplossing voor de woningnood

Op de bijeenkomst kwamen diverse onderwerpen aan bod, zoals het gebrek aan woningen voor senioren. Een oplossing hiervoor was volgens Win Bijman (wethouder van Koggenland) dat de gemeente soepeler omgaat met het splitsen van grote woningen. “Er zijn nogal wat grote boerderijen en als je daar nou meer mensen kunt laten wonen… Maar als je met meerderen een voordeur deelt moet je tweehonderd euro inleveren op je AOW. Door het huis te splitsen in twee of meerdere adressen is dat opgelost. Mensen kunnen dan naar elkaar omkijken. Dus dat is een heel goed idee, naast het bouwen van de bekende Knarrenhofjes. Echter, de gemeentelijke regels zijn heel strikt en dus lukt splitsen vaak niet.”

Personeelstekort in de zorg

Ook zei iemand in het publiek dat ze zich zorgen maakte dat haar vader zomaar van de ene kamer naar de andere verhuist omdat er personeelsgebrek in het verpleeghuis is. Frido Kraanen (bestuurder van Omring) beaamde dat het personeelstekort hem ook grote zorgen baart.

Consultatiebureau voor ouderen

Oud-verpleegkundige Annette Bijlenga stelde een consultatiebureau voor ouderen voor, zoals er ook een consultatiebureau voor kleuters is. Dat viel in goede aarde bij onder andere CDA-kamerlid Lucille Werner. Zij heeft nog meer ideeën (en daarover leest u binnenkort meer op onze site).

 

Druk op de politiek

Het meest werd tijdens de bijeenkomst echter gekeken naar de houding van de gemeenten, die de vergrijzing nauwelijks serieus lijken te nemen. En er wel over praten of in elke gemeente een nieuw rapport laten maken (terwijl ZZWW dat rapport allang heeft opgesteld en verspreid), maar niet in actie komen.

Burgemeester Van den Hengel trok het zich aan. Hij beloofde zich dan ook op korte termijn hard te maken bij zijn collega’s om nu eindelijk in de toekomstvisie Pact van Westfriesland ook aandacht te besteden aan het opvangen van de vergrijzingsproblemen, met name het grote tekort aan seniorenwoningen.

Hij heeft toegezegd om bij het eerstkomende overleg van de burgemeesters van de zeven Westfriese gemeenten het onderwerp aan te kaarten. Van den Hengel wil zelfs een ‘doe-coalitie’ oprichten die de vergrijzingsproblematiek moet aanpakken. Dat was een concreet voorstel van een ander panellid, Michel van Schaik (directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland). De Rabobank wil daar graag in meedenken, ook wat betreft het financieren van projecten voor seniorenwoningen.

Regiegroep staat klaar

Panellid Frido Kraanen haalde aan dat het oprichten van een nieuwe club eigenlijk niet nodig is: “Er ligt al een intentieverklaring om een regiegroep op te richten, waarin wij zitten maar ook de gemeenten, woningcorporaties en ZZWW die de stem van de burger vertegenwoordigt. Ik hoop dat de burgemeester dit ook aankaart.”

Kraanen: “Op 2 december afgelopen jaar waren alle wethouders in de regio het namelijk al eens met deze regiegroep, die we als tegenhanger van het Pact van Westfriesland het Woonzorgpact hebben genoemd. En toen werd het opeens stil. De intentieverklaring ligt nu in een la bij de ambtenaren en wacht alleen nog maar op een handtekening van de zeven gemeenten. Als de colleges de intentieverklaring ondertekenen en ambtelijke ondersteuning toezeggen, dan kunnen we direct aan de slag gaan en concrete plannen gaan maken.”

“Het is al 5 over 12”

Dat is ontzettend hard nodig, meenden Kraanen, ZZWW en veel van de negentig aanwezige burgers, politici en mensen uit de zorg. Kraanen heeft eerder gezegd dat het twee voor twaalf is, maar meerdere mensen in de zaal gaven aan dat het al vijf over twaalf is. Kraanen: “Daar ben ik het volledig mee eens. Ik ben een Rotterdammer van oorsprong en hou niet van woorden, maar van daden.”

Ook Ab Gieling (directeur van de Woonschakel en vertegenwoordiger van de woningcorporaties in Westfriesland) betoogde met klem dat hij het gepraat en het uitstelgedrag van gemeenten zat is. “Er moet schot in komen! Inderdaad, geen woorden maar daden. En ik geef het goede voorbeeld. Ik wil hier terplekke toezeggen dat ik in de regiegroep – zodra die er is – concrete investeringsafspraken wil maken voor het realiseren van meer seniorenwoningen.”

Namens de landelijke CDA-fractie was kamerlid Lucille Werner aanwezig. Zij beloofde dat ze de vergrijzing ook in Den Haag op de agenda wilde gaan zetten. “En ik nodig de Westfriezen uit om me te mailen wat hun top 3 is wat het eerst aangepakt moet worden door de landelijke overheid. Is dat bijvoorbeeld ‘zorgtekort oplossen’ of ‘meer seniorenwoningen’ of ‘de verzorgingshuizen laten terugkomen’?”

Politieke wil

Tijdens de nazit gaven ook diverse raadsleden en ondersteunende medewerkers van raadsleden toe dat zij meer aandacht aan de gevolgen van de vergrijzing willen gaan besteden. Onder andere kwam ter sprake dat het onderwerp opgenomen moet worden in alle collegeakkoorden waarin de coalitiepartijen afspreken welke richting ze de komende vier jaar uitgaan in hun gemeente. Zij beloofden dit aan de bestuursleden van ZZWW.

Freek Jans (Het Enkhuizer Alternatief) gaat bovendien aan het college van B en W vragen waarom de intentieverklaring voor de regiegroep nog niet is getekend. Sharon Hak (VVD-commissielid in Hoorn) heeft de voorzitter van ZZWW, Hans Schipper, tijdens de nazit uitgenodigd om binnenkort de vergrijzingsproblemen in Westfriesland toe te lichten op een regiobijeenkomst van de VVD.

Tevreden

“Dat is een mooie uitnodiging en ik kom graag”, reageerde voorzitter Schipper. Hij kijkt sowieso tevreden terug op de bijeenkomst. “Ik ben blij dat er van meerdere kanten concrete toezeggingen zijn gedaan. Maar we zullen ook alert blijven of er iets van terechtkomt. Dat zijn we verplicht aan de burgers van Westfriesland en al helemaal aan de vele mensen die naar de bijeenkomst zijn gekomen afgelopen vrijdag.”

Schipper: “Diverse mensen, gewone burgers zoals u en ik, brachten vrijdag belangrijke punten in en dat waarderen we zeer. Via onze site www.zzww.nl zal er aan individuele opmerkingen van burgers over vergrijzing, ouderenzorg en seniorenwoningen de komende tijd dan ook diverse keren aandacht worden besteed. Dus hou onze site in de gaten!”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief