(Ex-)kankerpatiënten zijn gebaat bij hulp van een zorgcoördinator (buiten het ziekenhuis)