Specialisten moeten contact opnemen met uw huisarts als ze medicijnen voorschrijven