Voormalig bestuurder Zorgkoepel signaleert knelpunten in de zorg

Stefan Koomen is bijna vijf jaar bestuurder van de Zorgkoepel in Westfriesland geweest. Per 1 oktober 2019 is hij begonnen als bestuurder bij de Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland, verbonden aan het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp. Hoe kijkt hij aan tegen de zorg in Westfriesland?

 Betere afstemming is hard nodig!

De hamvraag is uiteraard: welke verbeteringen zijn er binnen de zorg noodzakelijk in Westfriesland? “Nou dat zijn er best wel een paar”, zegt hij. “Het is van belang dat de afstemming intensiveert tussen zorgaanbieders, zoals artsen, apothekers, het ziekenhuis en thuiszorgorganisaties. De zorg sluit niet altijd even goed op elkaar aan. Daardoor krijgen mensen soms niet de zorg die ze nodig hebben of het duurt lang voordat het is geregeld. Voor patiënten of mantelzorgers is het ook nog eens heel moeilijk om de weg precies te kennen. Op dat vlak valt er dus genoeg te verbeteren.”

Meer geld ook…

Hij vindt dat er meer in de zorg in Westfriesland geïnvesteerd moet worden, bijvoorbeeld door de spoedpost toch te bouwen. “Al is de zorg in Westfriesland relatief goedkoop en zijn er niet al te grote problemen, dat betekent niet dat er geen geld meer naartoe moet want anders gaan die problemen wel ontstaan. Ik vind ook dat je regionaal moet kijken en niet – zoals zorgverzekeraars nu doen – louter landelijk beleid moet voeren. Alles zit in een standaard gegoten die overal geldt. Maar de zorg is in elke regio anders georganiseerd. Dat merk ik nu al, terwijl ik nog maar net in Kennemerland werk. Een opgelegde standaard werkt daarnaast contraproductief en demotiverend.”

Beter luisteren

De beperkte invloed van burgers baart hem ook veel zorgen. “Terwijl het toch over hen gaat. Zorgaanbieders en verzekeraars doen allerlei aannames en denken dat burgers bepaalde dingen willen, maar de Westfriezen zelf hebben veel te vertellen al zijn ze bescheiden. Ze verdienen het gehoord worden!”

Verzekeraars negeren burgers

Komen zorgverzekeraars dan niet op voor de belangen van burgers? “Zij zouden dat wel moeten doen, maar daar zijn ze helemaal niet mee bezig. Ze innen premies van burgers en ik vind dat ze daar dan ook de consequentie van moeten aanvaarden. Legitimeer jezelf! Het Dijklander ziekenhuis heeft een cliëntenraad, zorgorganisaties als Omring en Wilgaerden ook. Maar wie vertegenwoordigt de bijvoorbeeld de jonge generatie voor wie onze keuzes nu van invloed zijn op hun toekomst?”

Blij met ZZWW

“Zorg Zoals de Westfries het Wil kan burgers wel een stem geven en dat doet ZZWW gelukkig ook. De zorgverzekeraars in deze regio zouden dan ook burgerinitiatieven zoals ZZWW financieel moeten ondersteunen. Uiteindelijk wordt de zorg goedkoper als die wordt verbeterd, dus die rol van ZZWW als luis in de pels kan zorgverzekeraars veel opleveren.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief