Wat houdt de regiozorgvisie in en waarom is de erkenning van ZZWW daarbij zo belangrijk?

De grenzen van ons huidige zorgstelsel zijn bereikt, zo stellen de overheid en de zorgsector. Daarom wordt er momenteel druk gewerkt aan een plan voor de zorg tot 2030, dat op regionaal niveau tot stand moet komen vanuit de zorgwereld, de gemeenten en de bevolking. Vandaar dat ZZWW het belangrijk vindt dat de burgers ook daadwerkelijk hun stem kunnen laten horen. Daar is ZZWW als burgerinitiatief nu voor erkend.

Het uiteindelijke doel van het nieuwe zorgbeleid is: de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek door de juiste zorgprofessional.

In alle 31 regio’s van de zorgkantoren in Nederland wordt er daarvoor een regiovisie ontwikkeld, die samen de input vormen voor een zogeheten Contourennota, die de Tweede Kamer gaat vaststellen,

Waarom input vanuit de regio?

Dat het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn vanuit de regio input wil om de Contourennota te ontwikkelen, komt voort uit de gedachte dat de afspraken over zorg regionaal en lokaal gemaakt worden. Dus weten regionale zorgaanbieders, de grootste zorgverzekeraar in de regio en de gemeenten het beste wat er speelt, is het idee. Om een voorbeeldje te noemen dat er nog wel wat verbeterd kan worden:

Als een jongere 18 wordt en een behandeling via de GGZ krijgt, kan er een organisatorisch probleem ontstaat. Soms kan hij dan niet meer behandeld worden door dezelfde organisatie, omdat hij opeens onder de volwassenenzorg valt en de gemeenten contracten voor bepaalde met bepaalde zorgaanbieders hebben. Daarover moeten in de regio betere afspraken gemaakt worden.

Daarnaast wil het ministerie zorgprofessionals prikkelen om over hun eigen vakgebied heen te kijken, flexibeler te zijn en creatiever te worden.

Hoe is de stand van zaken landelijk?

Afgelopen zomer heeft adviesbureau Berenschot een inventarisatierapport gepresenteerd van hoe het er nu voor staat. Het blijkt dat er in een aantal regio’s nog druk aan wordt gewerkt. Mede door de coronacrisis is er wat vertraging opgetreden.

Hoe staat het ervoor in Westfriesland?

In Westfriesland is de ontwikkeling van de regiozorgvisie ook in volle gang. Zorgverzekeraar VGZ/Univé trekt als marktleider de kar, samen met de gemeente Hoorn, namens de 17 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord. VGZ/Univé heeft net toegezegd dat ZZWW ook kan bijdragen aan de ontwikkeling van de visie. “Hier zijn we heel blij mee. Het blijkt dat onze inspanningen bij de Raad van Bestuur van VGZ/Univé, die werden ondersteund door een aantal zorgaanbieders, wel degelijk tot succes hebben geleid”, zegt het bestuur van ZZWW.

Hoe zit het met de rol van ZZWW?

ZZWW vertolkt de stem van de bevolking van Westfriesland. Over hen gaat het immers. Het betrekken van burgers bij de visie is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor het ministerie volgens het rapport van Berenschot. Sterker nog, burgerinitiatieven moeten financieel ondersteund worden, zo staat er letterlijk. ZZWW wordt in het rapport van Berenschot zelfs bij name genoemd als een van de burgerinitiatieven die gevraagd heeft om bij de toekomstvisie betrokken te worden. ZZWW is zeer verheugd over deze vermelding.

Hoe kijkt de Tweede Kamer naar ZZWW?

Ook vanuit de politieke partijen klinken er hoopvolle geluiden. “Onze contacten met de fracties van CDA, Christen Unie, Groen Links en PvdA blijken zeer waardevol te zijn. Zij hebben positief gereageerd. Joba van den Berg (CDA) heeft daarnaast aangekondigd tijdens de commissievergadering van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 8 oktober aandacht te vragen voor verdere ondersteuning van ZZWW. Ook Corine Ellemeet (GL) heeft ons gemaild dat zij aandacht voor de positie van ZZWW zal vragen”, aldus het ZZWW-bestuur.

 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief