Annette Fijn van Draat en Renata Fideli nieuwe bestuurders WilgaerdenLeekerweideGroep

De Raad van Toezicht van WLGroep heeft Annete Fijn van Draat en Renate Fideli benoemd tot de nieuwe Raad van Bestuur. Zij starten respectievelijk per 1 juni en 1 juli 2022.
Ze volgen daarbij John Kauffeld op, die WLGroep tijdelijk met Peter Hoppener heeft bestuurd.

Annette Fijn van Draat werkte als lid van Raad van Bestuur bij het Flevoziekenhuis. Eerder bekleedde zij verschillende managementfuncties bij onder andere het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Renata Fideli werkt op dit moment als directeur-bestuurder bij MeerWaarde in Haarlemmermeer. Eerder werkte ze onder meer als directeur binnen de maatschappelijke dienstverlening en als regiodirecteur bij Bureau Jeugdzorg.
Gedurende de inwerkperiode blijft John Kauffeld aan als interim bestuurder.

Terug naar zorg varia