John Kauffeld wordt tijdelijke bestuurder na het vertrek van Iris van Bennekom

Met het recente vertrek Iris van Bennekom is een vacature ontstaan in de Raad van Bestuur van WLGroep. De Raad van Toezicht heeft in overleg met Peter Hoppener, de huidige interim-bestuurder, het managementteam en de ondernemingsraad ervoor gekozen om deze vacature eerst tijdelijk op te vullen. Op deze manier ontstaat er tijd om goed na te denken welke vaste bestuurders nodig zijn voor WLGroep en kan ook het geplande vertrek van Peter Hoppener per 1 april a.s. goed opgevangen worden.

John Kauffeld is een zeer ervaren bestuurder. De afgelopen 13 jaar was hij bestuurder van Espria, een grote zorgorganisatie in Noord- en Midden-Nederland. Daarnaast is hij acht jaar bestuurder geweest van Woonzorg Nederland, een landelijke woningcorporatie voor (kwetsbare) ouderen en mensen met een beperking. Hij heeft een lange loopbaan in de zorg en heeft veel ervaring met fusie-organisaties.

Terug naar zorg varia