ZZWW stuurt brief naar burgemeester van Hoorn om Pact Westfriesland uit te breiden

 

FOTO: Jan Nieuwenburg (burgemeester Hoorn)

Burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn wil dat Westfriesland tot de top 10 regio’s van Nederland gaat behoren. In het plan hiervoor, het Pact Westfriesland 7.1, ontbreekt echter aandacht voor de zorg. Dat vindt stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) een omissie. ZZWW heeft daarom een brief naar de burgemeester gestuurd en er is een ingezonden brief in het Dagblad voor Westfriesland verschenen.

 

ZZWW betreurt het dat de gesprekken met Nieuwenburg en zijn collega Nijpels van Opmeer in een eerder stadium er niet toe hebben geleid dat zorg opgenomen is in het Pact 7.1.

Nieuwe initiatieven belemmerd

ZZWW: “Dit is van belang, omdat nu vooral de zorgverzekeraars het voor het zeggen hebben. Goede initiatieven die het voor de burger (en vooral de patiënt) beter zouden kunnen maken, blijven liggen. Dat komt doordat de huidige financiering van de zorg hier niet op ingesteld is. Een goed voorbeeld hiervan is het onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren in samenwerking met de apothekers Stede Broec naar het effect van huisbezoeken op medicijngebruik. Een succesvol onderzoek dat ziekenhuisopnames voorkomen heeft. Maar het verder uitrollen van deze pilot in de regio gaat zeer moeizaam, omdat er discussie is met de zorgverzekeraar over de financiering.”

 Ontschotting nodig

Daarnaast vindt ZZWW dat het Pact onder andere aandacht moet besteden aan ontschotting in de zorg. “Recent meldden de NZa en het Zorginstituut dat ontschotting dringend noodzakelijk is, evenals hervorming van het zorgstelsel”, zegt ZZWW. (zie ook het artikel dat eerder op onze site is verschenen). Ontschotting is daarnaast een groot item in de regiovisie zorg die in Noord Holland Noord wordt ontwikkeld en waaraan ook alle Westfriese gemeenten meewerken. Deze regiovisie, die in alle regio’s van de zorgkantoren in Nederland wordt opgesteld, vormt de basis voor een nieuwe Contourennota over de zorg voor de Tweede Kamer.

Concrete zaken

ZZWW heeft Nieuwenburg opgeroepen om in de regiovisie voor Noord Holland Noord – Westfriesland en de uitvoeringsplannen van het Pact concreet een aantal zaken te behandelen, zoals: hoe gaat de ziekenhuiszorg/spoedpost er in de toekomst uitzien naar aanleiding van de ‘Houtskoolschets acute zorg’, zoals die deze zomer als discussiedocument naar de Tweede Kamer is verzonden en ook de inspraak is ingegaan? Wat gaat Westfriesland doen met het initiatief om een ondersteuningsbureau voor kankerpatiënten op te zetten, (een initiatief dat ZZWW van harte toejuicht)?

De belangrijkste hartenkreet voor de burgemeester, het college van B en W en de gemeenteraad is echter:

Neem ZORG ook op in de uitvoeringsplannen van het Pact Westfriesland 7.1

ZZWW wil dan ook graag bij het opstellen van de uitvoeringsplannen en de regiovisie voor de zorg betrokken worden

U kunt de brief met onderstaande link downloaden:

Brief burgemeester Nieuwenburg

 

 

 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief