Hervorming van de zorgfinanciering is inderdaad heel hard nodig volgens ZZWW

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut hebben de noodklok geluid: als de zorg niet anders wordt bekostigd en georganiseerd, dan ontstaan er grote problemen. Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil is het daar roerend mee eens. Met name ontschotting is van groot belang voor de inwoners van Westfriesland, zo betoogt ZZWW al sinds haar oprichting in 2016.

 

Bredere financiering

“Nu is het zo dat je dossier in het ziekenhuis financieel afgesloten wordt zodra je daar niet meer onder behandeling bent”, zegt het ZZWW-bestuur. “Maar soms heb je bijvoorbeeld aanvullende zorg erbij nodig, zoals fysiotherapie. Dat valt niet in je basisverzekering en moet je zelf betalen of het wordt – meestal een aantal keren – vergoed via je aanvullende verzekering. Voor andere extra zorg geldt hetzelfde.”

Verkeerde prikkel

Een ander nadeel van het huidige financieringssysteem is dat artsen een verkeerde prikkel krijgen: als ze meer onderzoeken doen krijgen ze meer geld. Dat werkt, zo signaleren de NZa en het Zorginstituut, verspilling in de hand. “Aan deze zorgwekkende situatie moet snel een eind komen”, meent ZZWW.

Meer samenwerking nodig

Blijkt niet zo duidelijk waar je klachten vandaan komen, dan moet je terug naar je huisarts voor een nieuwe verwijzing en wordt er een nieuw dossier geopend (oftewel een zogeheten DBC). ZZWW: “Het zou logischer zijn als specialisten van verschillende disciplines er meteen onderling samen over zouden overleggen als de klachten wat moeilijker te herleiden zijn naar een aanwijsbare oorzaak. Bijvoorbeeld als je last van je buik hebt, vaak moe bent of erge hoofdpijn hebt. Overleg tussen artsen gebeurt nu alleen bij zeer ernstige aandoeningen. Een van de redenen is de huidige financiering. Dus ontschotting wordt zo juist ontmoedigd.”

Geef nieuwe initiatieven een kans

Ook een kritiekpunt van ZZWW is dat nieuwe zorg die juist wél uitgaat van een multidisciplinaire aanpak zo moeilijk te realiseren is, zoals bijvoorbeeld een bredere begeleiding en ondersteuning van kankerpatiënten. Dit probeert Esther Sijm uit Andijk voor elkaar te krijgen. Maar zij ondervindt veel problemen om het op te zetten, omdat de financiering binnen het huidige stelsel zo lastig is. “Dat is toch een heel rare zaak? Dat iets waar zoveel kankerpatiënten in Westfriesland baat bij kunnen hebben zo moeilijk van de grond krijgt omdat de financiering een probleem vormt?”

Drie soorten financiering

ZZWW pleit daarom net als de NZa en het Zorginstituut voor hervorming van het zorgstelsel. De NZa en het Zorginstituut willen de acute zorg, planbare zorg en chronische zorg op verschillende manieren bekostigen, die beter bij elk van deze zorgvormen passen. ZZWW: “Ook wij denken dat dit veel beter is dan de huidige manier van financiering en dat het in Westfriesland voor burgers een vooruitgang kan betekenen.”

Meer preventie

Daarnaast willen de twee organisaties dat er meer aandacht komt voor preventie en het geld dat vrijkomt door een beter zorgstelsel daaraan besteden. Daar is ZZWW het ook mee eens. “Ook preventie is van groot belang. Dat is dan ook al vier jaar een van onze speerpunten.”

Hoop op regionale bijval

ZZWW hoopt dat het rapport met de aanbevelingen zowel landelijk als regionaal omarmd worden, onder andere door zorgverzekeraar VGZ/Univé die in Westfriesland de grootste is.

Foto (pre-corona): Het ZZWW-bestuur bestaat uit Wim van Hilten, Hans Schipper, Jan Burger, Han Fasten en Anita Wakelkamp

 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief