‘Meepraten tijdens komende beleidsrondes is voor ZZWW essentieel om de burgerstem te laten horen’

Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) vindt het noodzakelijk dat de inwoners van Westfriesland meer gehoord worden bij het opstellen van de regiovisie voor de zorg in de regio. ZZWW vertegenwoordigt de Westfriese bevolking en vindt daarom dat zij uitgenodigd moet worden om mee te praten over de regiovisie. ZZWW heeft hierover een brief gestuurd aan VGZ, met een afschrift aan alle partijen die hierbij betrokken zijn, zoals het Dijklander Ziekenhuis, Omring, Wilgaerden-Leekerweide Groep, de Zorgkoepel, gemeentebesturen en diverse tweedekamerfracties.

Kwaliteit waarborgen

“Als je de kwaliteit van de zorg wilt waarborgen moet je ook luisteren naar wat de mensen die gebruik maken van de zorg zélf willen. Dan creëer je draagvlak voor het beleid. Wij zijn een burgerinitiatief en komen voort uit de Westfriese bevolking. Daarom zijn we bij uitstek geschikt om de stem van de inwoners te laten horen. Wij vertegenwoordigen álle belangen en niet alleen van een enkele zorgvrager, instelling of zorgketen”, vindt het bestuur van ZZWW.

Verbaasd

Het verbaast ZZWW dat VGZ, de grootste zorgverzekeraar in onze regio, inmiddels regiobeelden voor de zorg heeft samengesteld zonder de input van de inwoners. “Echter, gelukkig is er nog een volgende ronde en daarvoor worden wij ook graag uitgenodigd.”

Gesprekspartner

VGZ gaat komende tijd met gemeenten, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties in gesprek om een plan van aanpak te maken voor verbetering en een samenwerkingsagenda, als onderdeel van de regiovisie voor de zorg in Westfriesland. “Dat is een goede zaak. Wij zouden graag zien dat we onderdeel worden van deze besprekingen. ZZWW is geen cliëntenorganisatie en we worden dus niet ingeperkt doordat we maar over één onderwerp of één zorgaanbieder kunnen praten. We kijken juist over de schotten heen naar de bredere samenhang en de betekenis van veranderingen voor alle inwoners van Westfriesland.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief