Jan Knijn (71): ‘Aandacht voor preventie is in Westfriesland minstens net zo belangrijk als goede zorg’ 

ZZWW peilt regelmatig de mening van de Westfriese burgers. Wat vinden zij van de zorg in onze regio? Wat kan er beter? Jan Knijn (71) is onder andere actief bij de Seniorenvereniging Zwaag en de LeekerweideGroep (gehandicapten) en hij vindt: “Onze gezondheidszorg in Westfriesland is op papier heel goed. De praktijk is weerbarstiger en er zijn dus wel wat verbeterpunten. Maar mijn belangrijkste motto: begin bij de basis, dus bij preventie.” 

 

Leefstijl

“Voorkomen is beter dan genezen. Dus blijf bewegen, want dat is goed voor jezelf en de kans is dan kleiner dat je een beroep hoeft te doen op de gezondheidszorg.” Jan fietst met zijn vrouw, wandelt flinke afstanden, zwemt meerdere keren per week, houdt van langlaufen en heeft zowel een moestuin als een siertuin. “In principe neem ik de fiets als ik ergens naartoe ga, dus het zit helemaal in mijn leven gebakken. Niet om mezelf op de borst te kloppen, maar dit gezonde levenspatroon helpt me wel en ik heb geen noemenswaardige klachten. In deze coronatijd probeer ik mijn conditie op peil te houden door niet in de bebouwde kom, waar het al druk op straat is, maar op een polderdijkje te gaan wandelen.”

Slag om de arm

“Natuurlijk merk ik ook dat ik ouder word en neem ik wat vaker een pauze. En ik hou uiteraard een slag om de arm: een ernstige ziekte kan bij iedereen roet in het eten gooien. Maar een gezonde levensstijl helpt altijd én het houdt op de lange duur de gezondheidskosten laag.”

Kosten

De kosten spelen namelijk een grote rol volgens Jan wat betreft de pijnpunten in de gezondheidszorg van Westfriesland. “Om een voorbeeld te noemen: als je naar de huisartsenpost of de doktersassistente belt is – ook buiten coronatijd – vaak de reactie dat je het nog even moet aankijken. Het is goedkoper als je niet komt. Maar ik ken ook gevallen waarbij mensen uiteindelijk in een ziekenhuisbed kwamen, terwijl dat niet had gehoeven als er eerder medische zorg was verleend. Het spreekt overigens voor zich dat medici en verpleegkundigen in deze coronatijd gewoon over voldoende medische mondkapjes en beschermende kleding moeten beschikken en ze ook gebruiken. Al kost dat veel geld.”

Minder pillen

Geld besparen kan volgens Jan door bijvoorbeeld eens te kijken naar het medicijngebruik, iets wat ZZWW ook al geruime tijd bepleit en daarom vorig jaar (met succes) aan Apotheek Stede Broec vroeg om bij patiënten thuis de pillendoos onder de loep te nemen. Jan: “Waarom kunnen specialisten niet beter met elkaar samenwerken en kijken naar een lichaam als geheel in plaats ieder naar één onderdeel? En ondertussen drijven farmaceutische bedrijven de prijzen maar op. VGZ en andere verzekeraars zouden de farmaceutische industrie onder druk moeten zetten.”

Stimulansen voor zorgberoep

Een ander knelpunt is dat er niet genoeg handen aan het bed zijn. Jan pleit er dan ook voor dat zorgmedewerkers op de vloer een goed salaris krijgen, om gemotiveerd te blijven. “Het hogere kader krijgt meer dan genoeg.” Daarnaast helpt het om jeugd al vroeg te stimuleren om een zorgberoep te kiezen. “Daarom is het zo jammer dat de maatschappelijke stages en snuffelstages afgeschaft zijn. Tenminste, die indruk heb ik. Een paar jaar geleden zag ik regelmatig bij Leekerweide jongeren die meededen en dat was echt fantastisch. Zo maakten ze kennis met het zorgberoep en ze zagen ook nog eens wat er bij mensen met een beperking speelde. Dat zou weer terug moeten komen.”

Jongeren in actie

Jans hartenkreet is dat jongeren sowieso meer vrijwilligerswerk gaan doen voor ouderen of mensen met een beperking. Als ze (coronaproof) klusjes doen of hen mee uit wandelen nemen in plaats van te gaan zitten gamen thuis, dan kan dat volgens hem soms eenzaamheidsgevoelens verdrijven. “Zeker nu het verenigingsleven stil ligt. Mantelzorgers en de thuiszorg kunnen bovendien niet alles opvangen, dus hiermee kunnen ze ontlast worden.”

Maatschappelijke discussie

Tot slot vindt hij dat er een maatschappelijke discussie in Westfriesland moet komen over hoe ver men moet gaan met het behandelen van doodzieke mensen. “Kijken we voldoende naar de kwaliteit van leven? Zou je nog een chemokuur moeten doen als je 89 bent of niet? Wie moet dat bepalen? De arts, de patiënt of samen? Hoe bepaal je het moment waarop je niet meer behandeld wil worden? Moeten de kosten een rol spelen? Het is goed om alle aspecten daarvan eens te belichten.”

Wat doet ZZWW met de mening van Jan Knijn?

Het bestuur van ZZWW, een organisatie die Jan trouwens van harte toejuicht, neemt de punten vanuit de achterban altijd serieus. Daarom zal ZZWW Jans opmerkingen bespreken en proberen mee te nemen bij acties, initiatieven of het behartigen van de belangen van de Westfriese burger tijdens overleg met zorgverleners, gemeentes, politieke partijen en anderen.

Heeft u ook een mening over de zorg? Is er iets wat beter of anders moet in onze regio? Kan ZZWW daarin een rol spelen? Laat het weten! De afkorting ZZWW staat niet voor niets voor Zorg Zoals de Westfries het Wil.

Mail naar info@zzww.nl 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief