Wat wil Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) bereiken?

Betere zorg in Oostelijk Westfriesland! Dat is wat het burgerinitiatief Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) probeert te bereiken. Concreet betekent het dat we ons vooral richten op zes speerpunten. In ons beleidsplan vindt u al onze wensen en plannen.

Beleidsplan lezen

Speerpunt 1: Goede toegankelijkheid van de zorg

Zorg moet voor iedereen toegankelijk en makkelijk bereikbaar zijn in de eigen regio.

Het is van groot belang dat alle inwoners van Westfriesland de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben in hun eigen regio. Daarom beijvert ZZWW zich ervoor dat u naar het ziekenhuis in Hoorn kunt en niet voor een behandeling naar elders moet reizen. Daarnaast willen we dat de zorg beter toegankelijk wordt. Zoals bijvoorbeeld als u een afspraak met een arts wilt maken of thuiszorg wilt regelen.

ZZWW moet ook aandacht besteden aan…

Speerpunt 2: Spoedzorg beter geregeld

In geval van nood moet u snel de juiste zorg kunnen krijgen.

ZZWW vindt dat spoedzorg altijd en overal goed geregeld moet zijn. Of u nu naast het ziekenhuis woont of in een van de dorpen. ZZWW vindt dat de spoedpost in Hoorn en de huisartsenpost onder één dak moeten komen. Dan bent u meteen op de goede plek en hoeft er bovendien geen ambulance te komen om u een paar honderd meter te vervoeren. Dat is prettiger voor u als patiënt en het bespaart kosten.

ZZWW moet ook aandacht besteden aan…

Speerpunt 3: Goede ouderenzorg

Als oudere moet u de zorg kunnen krijgen die u nodig heeft op het moment dat u deze zorg nodig heeft.

De trend is dat mensen steeds langer thuis blijven wonen. Dat is echter alleen mogelijk als de ouderenzorg goed geregeld is. ZZWW zet zich daarom in voor verbetering van de ouderenzorg. In de praktijk is het soms lastig voor mantelzorgers, huisartsen of het ziekenhuis om te regelen dat iemand snel opgenomen wordt in een revalidatiecentrum of een woonzorglocatie. Ook passende thuiszorg regelen of voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, valt niet altijd mee. ZZWW pleit daarom voor ontschotting, voldoende passende huisvesting voor ouderen in de regio en een goede ondersteuning als men blijft wonen in de eigen vertrouwde omgeving.

ZZWW moet ook aandacht besteden aan…

Speerpunt 4: Altijd zelf uw zorgaanbieder kiezen

Iedereen moet zijn eigen arts, fysio of ziekenhuis kunnen kiezen.

Op dit moment hangt het van uw zorgverzekering af of u zelf uw arts, fysiotherapeut, ziekenhuis, etc. kunt kiezen. Bij goedkopere polissen bent u meestal gebonden aan de zorgaanbieder die een contract met uw verzekering heeft. Over het algemeen proberen verzekeraars met zo veel mogelijk zorgaanbieders een contract af te sluiten, maar soms zijn die contracten zelfs op 1 januari nog niet eens rond. Dan heeft u dus een zorgverzekering terwijl u niet weet of het ziekenhuis of uw huisarts wel een contract heeft met uw verzekeraar. De ZZWW vindt dit merkwaardig en bovendien maakt het de zorg onnodig duurder (want het afsluiten van al die contracten is een omvangrijk administratief circus).

ZZWW moet ook aandacht besteden aan…

Speerpunt 5: Voorkomen is beter dan genezen

ZZWW zet zich in voor preventie, zodat er minder zorg nodig is.

ZZWW is een groot voorstander van preventiebeleid. Daarom zet ZZWW zich in voor onder andere: langere consulten bij de huisarts, gezond voedsel en het stimuleren van beweging. Daar heeft iedereen baat bij en het verlaagt tevens de zorgkosten.

ZZWW moet ook aandacht besteden aan…

Speerpunt 6: Technologische ontwikkelingen in de zorg stimuleren

ZZWW wil innovatie in de zorg aanjagen.

Technologische ontwikkelingen kunnen de zorg verbeteren. Daarom is ZZWW onder andere een voorstander van e-health en online afspraken maken met de (huis)arts. Met enquêtes en bijeenkomsten draagt ZZWW zijn steentje bij om zowel de zorgwereld als inwoners te voorzien van informatie hierover. Dat kan tevens het draagvlak voor innovatie vergroten.

ZZWW moet ook aandacht besteden aan…

Meld u aan voor de nieuwsbrief