Zorg Zoals de Westfries het Wil blij met nieuw bestuurslid Kitty Steltenpool-Visser

 

 

In het bestuur van Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil hebben een paar wisselingen plaatsgevonden. Anita Wakelkamp heeft afscheid genomen, omdat ze een baan heeft gekregen die niet met haar werkzaamheden voor ZZWW te combineren zijn. Kitty Steltenpool-Visser is begin februari 2022 toegetreden tot het bestuur van ZZWW.

 

Deze 76-jarige actieve Westfriezin is geboren in Wervershoof. Ze heeft haar sporen in de politiek en het maatschappelijk leven verdiend. Daardoor heeft ze een breed netwerk en veel bestuurservaring. Bovendien heeft ze veel affiniteit met zorg.

Vanaf 1986-1998 was ze gemeenteraadslid en fractievoorzitter van het CDA in haar geboorteplaats. De laatste vier jaar was ze lid van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsorgaan West-Friesland, met als portefeuille Milieu en Technische zaken. Tijdens deze periode en lang daarna bleef ze landelijk, provinciaal, regionaal, politiek en maatschappelijk actief.

Kitty Steltenpool was vanaf 2005 tot begin 2021 lid van de Cliëntenraad Thuiszorg en lid van het Dagelijks Bestuur van de Centrale Cliëntenraad van Omring. Vanuit deze functies was ze ook lid van het Landelijk  Netwerk Cliëntenraden. Gerelateerd aan deze functies was ze vanaf de start van ZZWW nauw betrokken en zeer belangstellend  bij de acties en initiatieven van onze stichting.

Haar netwerkcontacten van haar bestuurswerk bij Omring heeft ze na 2021 vastgehouden, onder andere met de Landelijke Organisatie Cliëntenraden en het ministerie van VWS. Via het ministerie was ze betrokken bij de Dialoognota Ouder worden 2020-2040. Ook heeft ze meegewerkt in de projectgroep bij het opstellen van de Kernvisie 2020-2030 voor Wervershoof met als extra aandachtspunt:  wonen en het realiseren van ideale woonvormen voor ouderen.

Kitty Steltenpool: “94% van de ouderen in West-Friesland woont thuis en de meeste ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dit betekent dat woningen goed uitgerust moeten zijn om een goede kwaliteit van leven mogelijk te maken. Door de toekomstige vergrijzing zal de vraag naar acute zorg toenemen en de opdracht om goede zorg thuis te blijven bieden, wordt een grote opgave. Mantelzorgers verdienen in de discussie extra aandacht, zij zijn een vitaal onderdeel van kwaliteit van leven. Een combinatie van goede medische zorg, preventie en steun vanuit de samenleving zijn pijlers voor een solide basiszorg op maat in de regio. Concreet  betekent dit de realisering van een hechte samenwerking en een brede maatschappelijke discussie met alle instanties ter versterking van de positie van alle inwoners in de regio in het ‘doolhof’ van het zorglandschap. Mijn doel bij het aantreden bij ZZWW is een steentje bijdragen aan de zoektocht in het vinden van knelpunten, mogelijkheden en oplossingen.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief