Driekwart Westfriezen wil preventief huisartsbezoek ouderen

Het is belangrijk dat alle 70-plussers in onze regio minimaal één keer per jaar bezoek krijgen van een huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige. Dat vindt bijna driekwart van de Westfriezen, zo blijkt uit een enquête van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW). I&O Research heeft het onderzoek in het najaar van 2018 uitgevoerd in opdracht van ZZWW.  

Meer weten? Download het onderzoeksrapport ZZWW-ouderenzorg 2018

 

Problemen voorkomen

Met de preventieve medische huisbezoeken kunnen volgens ZZWW gezondheidsproblemen, eenzaamheid en verkeerd of overmatig medicijngebruik voorkomen worden. Op tijd aandacht en sowieso meer aandacht aan ouderen besteden loont volgens ZZWW. Uiteindelijk kan dat er soms zelfs voor zorgen dat ouderen minder snel in het ziekenhuis terechtkomen.

 

Mantelzorg is (te) zwaar

Uit het onderzoek komen ook zorgwekkende cijfers naar voren over de mantelzorgers volgens ZZWW. Een derde van de mantelzorgers die meededen aan de enquête vindt de zorg nu al zwaar tot zeer zwaar. Daarvan heeft 26 procent behoefte aan ondersteuning bij de mantelzorg en slechts 13 procent ontvangt die zorg op dit moment. Over de toekomst is 27 procent van de Westfriese 55-plussers bezorgd (dus niet alleen de mantelzorgers) en 10 procent vreest zelfs dat ze over vijf jaar de zorg voor hun naaste niet aankunnen.

 

Westfriezen redelijk gezond

Uit de enquête van ZZWW komen overigens ook nog andere zaken naar voren. Over het algemeen zijn Westfriezen best gezond en bewegen ze meer dan het landelijk gemiddelde.

ZZWW heeft de enquête laten uitvoeren door het onderzoeksbureau I&O Research onder inwoners van Westfriesland. De uitgebreide lijst met vragen is ingevuld door 349 mensen, onder wie 277 mensen van 55 jaar en ouder.

 

 

Wat gaat de ZZWW met de resultaten van het ouderenzorgonderzoek doen?

De ZZWW zal uiteraard alle resultaten in ogenschouw nemen en kijken welke verbeterpunten er zijn. De twee opvallendste uitkomsten geven in elk geval aanleiding tot actie:

  1. Altijd preventief huisbezoek

De ZZWW gaat tijdens de besprekingen met de huisartsen zo spoedig mogelijk de preventieve huisbezoeken nadrukkelijk naar voren brengen. In andere regio’s, zoals Den Helder, vinden de preventieve huisbezoeken al bij wijze van proef plaats. De ZZWW wil dat dit als standaard gaat gelden in de regio Westfriesland en Wieringermeer.

 

  1. Aandacht voor mantelzorgers

Naar aanleiding van het onderzoek maakt de ZZWW zich ook zorgen over de mantelzorgers. De ZZWW wil de komende tijd kijken hoe mantelzorgers nog meer ondersteund kunnen worden en hoe voorkomen kan worden dat zij de zorg te zwaar gaan vinden.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief