Standpunten ZZWW krijgen bijval tijdens online overleg regiozorgvisie 28 juni

Diverse deelnemers aan het online-overleg over de regiozorgvisie hebben 28 juni net als Stichting Zorg Zoals de Westfries benadrukt dat de stem van de burger belangrijk is voor deze toekomstvisie voor de zorg in de regio Westfriesland. Daarnaast kaartten ook anderen het punt van de seniorenhuisvesting aan, net als ZZWW.

ZZWW vindt dat dit onderwerp nu en in de komende jaren hoog op de agenda moet staan. “Goede huisvesting met – indien nodig – goede zorg kan ziekenhuisopnames voorkomen en het welzijn van ouderen verbeteren.” Een van de andere sprekers bracht 28 juni in dat dorpshuizen uitgebreid moeten worden met zorgsteunpunten. “Goed idee”, meent ook ZZWW.

Daarnaast heeft ZZWW de verkeerde bedproblematiek aan de orde gesteld. Dat wil zeggen dat patienten in het ziekenhuis een bed langer bezet houden dan nodig omdat er elders (bv in een verpleeghuis) geen plek voor hen is. Dat leidt tot onnodige hoge zorgkosten.

De regiozorgvisie is opgesteld door VGZ en aangevuld door de gemeente. Nu was de beurt aan diverse partijen uit de samenleving.

ZZWW: “Onze inbreng tijdens de bijeenkomst van 28 juni zal hopelijk verwerkt worden in de uiteindelijke regiozorgvisie, die naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat. Alle zorgvisies uit de verschillende regio’s in Nederland zullen de basis vormen voor een Contourennota, dus voor het toekomstige beleid voor de volksgezondheid en voor het beleid van gemeenten in brede zin.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief