Startbijeenkomst ZZWW goed bezocht

Alle Westfriese gemeenten steunen ZZWW

Wethouder Elly Deutekom van Opmeer heeft op 30 januari  tijdens de startbijeenkomst samen met  ZZWW-voorzitter Hans Schipper een intentieverklaring ondertekend.  De zeven Westfriese gemeenten ondersteunen hiermee de initiatieven van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil. Zo’n 165 belangstellenden waren hier getuige van in de Witte Valk in Zwaag.

Met deze intentieverklaring spreken de gemeenten uit dat ze net als de ZZWW graag willen dat de zorgverleners in West-Friesland nog beter op één lijn komen. Zorg kan beter gecoordineerd worden en zorgverleners kunnen nog beter samenwerken. Daarvoor pleiten zowel de gemeenten als de ZZWW. Dat komt uiteindelijk de zorgsector, maar vooral ook de inwoners van West-Friesland ten goede.

‘ZZWW is een soort ANWB’

Tijdens de startbijeenkomst kwamen ook diverse sprekers aan het woord. De mooiste metafoor voor de rol van de ZZWW kwam van Stefan Koomen van de Zorgkoepel in West-Friesland. Hij vergeleek het menselijk lichaam met een auto: de zorgverleners verzorgen in de garage de onderdelen en de ZZWW tracht net als de ANWB alles bij elkaar te brengen.

Ab Klink (VGZ): “Wat werkt wel en wat niet?”

Interessant was ook de bijdrage van gastspreker Ab Klink van zorgverzekeraar VGZ, die erg actief is in Noord-Holland (veel Westfriezen zijn namelijk verzekerd bij Univé, een dochtermaatschappij van VGZ). Zijn verhaal spitste zich toe op een aantal onderzoeken en hij liet zien welke resultaten bepaalde projecten in de zorg hebben gehad.

Hans Huibers: “Ondernemers maken zich druk over zorg”

Als werknemers sneller weer aan de slag kunnen, dan heeft dat ook voordelen voor werkgevers. Met andere woorden, het is beter voor het bedrijfsleven en dus beter voor Westfriezen. Dat betoogde Hans Huibers namens de ondernemers van West-Friesland.

Ook ruimte voor reacties uit het publiek

Omdat de naam van de stichting ZZWW voluit niet voor niets luidt ‘Zorg Zoals de Westfries dat Wil’ was er tijdens de startbijeenkomst uiteraard ook voldoende ruimte voor de belangstellenden in de zaal om vragen te stellen. Onder leiding van dagvoorzitter Frido Kraanen gaven zij hun mening of wilden ze allerlei zaken weten van het panel. Dat panel bestond uit Ab Klink (VGZ), Arno Timmermans (Westfries Gasthuis), Ilona Bolhuis (Westfriese huisartsen) en Stefan Koomen (Zorgkoepel). En wat wordt er met de reacties gedaan? “We hebben goed geluisterd en zijn erg blij met alle reacties, want daar kunnen we op voortborduren”, aldus een tevreden ZZWW-voorzitter Hans Schipper na afloop. “Het komend jaar zullen we regelmatig laten weten waar we mee bezig zijn.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief