ZZWW stuurt brief aan Raad van Bestuur Dijklander voor opheldering uitstel spoedpost 

Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) was een van de initiatiefnemers om te komen tot één spoedpost voor huisartsenpost en eerste hulp. Dijklander ziekenhuis en huisartsen werken dan samen op een locatie in plaats van 100 meter van elkaar af. In Purmerend is dit al gerealiseerd, in Hoorn zijn de plannen – opnieuw – uitgesteld. Wij betreuren deze ontwikkeling en stuurden daarom een brief naar de Raad van Bestuur van het Dijklander ziekenhuis waarin wij de gang van zaken uiteen zetten en vragen om opheldering. Hieronder leest u de inhoud van de brief. Wij houden u op de hoogte.  

Geachte Raad van Bestuur,

Ons bereiken berichten, dat uitvoering van de plannen tot samenvoeging van de Huisartsenpost en de Eerste Hulp in een gebouw op het ziekenhuisterrein opnieuw zijn uitgesteld. Dat betreuren wij ten zeerste en wij verzoeken u ons op de hoogte te brengen van wat er nu gaat gebeuren en binnen welke termijn.

Bij de oprichting van Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) hebben wij deze samenvoeging als speerpunt genoemd. Op diverse momenten zijn de plannen aan de orde geweest. Zo is ons tijdens een overleg op 16 november 2020 gemeld dat de ontwerp tekening klaar was maar dat het wachten was op het vrijkomen van het gebouw van de GGZ. In principe was er ook overeenstemming over een financiële bijdrage van zorgverzekeraar VGZ.

Daarna zijn er vorderingen gemaakt. Tijdens een overleg op 23 juli 2021 met de manager van de Huisartsenpost zijn ons bouwtekeningen getoond hoe het spoedplein eruit zou komen te zien, hoe de  indeling van het gebouw eruit zag en hoe ontvangst  van de bezoekers was geregeld. De tekeningen waren dus klaar. Naast de tekeningen werd ons aanvullend een mooie presentatie getoond.

Vanwege de al opgetreden vertraging moest er wel weer overlegd worden met de verzekeraar over de geldmiddelen, maar, zo was de verwachting, zou dat geen struikelblok vormen.

Op 8 december 2021 wilden wij  publicitaire aandacht aan de plannen besteden op onze website, maar door de projectleider werd ons verzocht hiermee te wachten, omdat de afronding van de voorbereidingen langer op zich liet wachten dan verwacht.

In de reguliere vergaderingen,  die wij met het bestuur van de Huisartsenorganisatie hadden, is het spoedplein daarna ook nog meerdere keren aan de orde geweest, waarbij wij de indruk kregen, dat er voortvarend werd gewerkt.

Ons werd wel gemeld, dat het financiële plaatje geen gemakkelijke opgave was. Door het voortdurend uitstel waren de bouwkosten inmiddels behoorlijk opgelopen in relatie tot de start van het project.

De berichten over het opnieuw uitstellen van het project baren ons zorgen.

Op een efficiënt geregelde spoedzorg hebben de inwoners van West Friesland al lang genoeg moeten wachten.  Wij blijven achter ten opzichte van andere regio’s in het land en dat sluit niet aan bij de ambities, die de regio nastreeft.

Vandaar ons verzoek om op de hoogte worden gebracht van de actuele stand van zaken rondom dit project.

Het bestuur van ZZWW

Zie hieronder de strategische werkagenda (ROAZ) omtrent het spoedplein in Hoorn.

 

planning spoedplein Westfriesland

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief