ZZWW maakt zich ernstige zorgen over de sluiting van het Diabetes Zorgcentrum

Rond april 2020 sluit het Diabetes Zorgcentrum en nemen de huisartsen de diabeteszorg weer over, omdat zorgverzekeraar VGZ heeft besloten de behandelingen van deze instelling niet meer te vergoeden. Wij als Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) vrezen dat de kwaliteit van de diabeteszorg achteruit gaat door de sluiting. Daarom hebben we de Raad van Toezicht van de Zorgkoepel West-Friesland (waar het diabetescentrum onder valt) een brief gestuurd om opheldering te vragen.

9000 patiënten in de kou

Meerdere inwoners van de regio hebben inmiddels bij onze stichting aangegeven dat ze zich zorgen maken. Wij delen deze zorg. Door de sluiting van het Diabetes Zorgcentrum kunnen zo’n 9000 diabetespatiënten alleen nog maar bij hun huisarts terecht, net als voor de oprichting een jaar of negen geleden. Daardoor raakt de opgebouwde deskundigheid over diabeteszorg versnipperd.

Zelfde onderzoeken en net zoveel tijd?

Bovendien is de vraag of de huisartsen net zoveel tijd voor hun diabetespatiënten kunnen uittrekken als het Diabetes Zorgcentrum, meestal een uur voor de vooronderzoeken en een uur voor de bespreking van de resultaten en het gesprek met de diëtiste. Krijgen de patiënten ook alle onderzoeken, zoals een cardiogram en oogtest?

Minder amputaties

Uit gesprekken met deskundigen is gebleken, dat de diabeteszorg van het Diabetes Zorgcentrum een grote meerwaarde heeft voor patiënten. Er hebben sinds de oprichting aanmerkelijk minder amputaties plaatsgevonden en er worden ook minder mensen doorgestuurd naar het ziekenhuis.

Rol van VGZ

Giel Nijpels, oprichter van het Diabetes Zorgcentrum, heeft meermalen aan VGZ aangeboden om de wetenschappelijke resultaten van onderzoeken van het VU naar de kwaliteit van het diabetescentrum te laten zien, maar dit heeft VGZ afgewezen. Volgens VGZ is de zorg van het Diabetes Zorgcentrum te duur en dat lijkt de belangrijkste drijfveer waarom VGZ de geldkraan dichtdraait. Wellicht waren de kosten wel hoger, maar de kwaliteit van de zorg was ook navenant hoger. Binnenkort hebben we als ZZWW ons periodiek overleg met VGZ en dit zal beslist een belangrijk agendapunt voor ons zijn.

Brandbrief

Wij hebben daarnaast 7 januari de Raad van Toezicht van de Zorgkoepel dus een brief gestuurd. Daarin vragen we hoe de Raad van Toezicht heeft gereageerd op het voornemen van VGZ en of schriftelijk onderbouwd is waarom voortzetting zou moeten plaatsvinden. We willen ook weten of er al gesprekken met WFHO (de overkoepelende huisartsenorganisatie) hebben plaatsgevonden over hoe de huisartsen de diabeteszorg gaan oppakken. Hoe worden de inwoners erbij betrokken? Wij vinden dat de Zorgkoepel een informatiebijeenkomst moet organiseren voor de patiënten.

Een afschrift van de brief is verstuurd aan de bestuurder van de Zorgkoepel West-Friesland, de cliëntenraad van de Zorgkoepel, de voorzitter van WFHO en Giel Nijpels.

Bent u ook ongerust?

Maakt u zich ook zorgen over de sluiting van het Diabetes Zorgcentrum? Laat het ons weten! Stuur een mail naar info@zzww.nl.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief