Bijeenkomst 31 mei: De huisarts verdwijnt niet, de huidige werkwijze wel

Heeft u straks nog een huisarts? Het antwoord is eensluidend: Ja, mits we de huisarts zoals we die van oudsher kennen, loslaten. De huisarts zal niet verdwijnen, de huidige werkwijze wel. Op woensdag 31 mei bood Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) een podium aan zo’n 100 mensen om deze kwestie onder de loep te nemen. Van verschillende kanten werden de verwachtingen van zowel huisartsen, (potentieel) patiënten,  zorgverzekeraar en gemeenten belicht. Zowel de problemen als de oplossingen zijn divers; het vraagt om een nieuwe kijk. Omdenken richting toekomst. Maar hoe dan?

Anders werken is noodzakelijk

Annet Wind, huisarts en voorzitter van de coöperatie Huisartsen Westfriesland (HWF), schetst de belangrijkste oorzaken:

  • Toename van de zorgvraag, o.a. door vergrijzing, betere overleving bij ziekte, groei van sociale en psychische problematiek en slechte zelfzorg.
  • Verschuiving van de zorg; van ziekenhuis en GGZ naar huisarts
  • Maatschappelijke ontwikkelingen

Ook benadrukt zij het gebrek aan praktijkruimte en nieuwe aanwas van praktijkhouders. Daarnaast verduidelijkt zij de regionale situatie en de rollen van de HWF en andere spelers waaronder ook de burgers. Haar devies: anders werken is noodzakelijk.

Bekijk hier de presentatie van Annet Wind

De rol van de zorgverzekeraar

Bas Vreugdenhil, VGZ geeft ons een inkijkje in de werkwijze van de zorgverzekeraar. Nee, dat gaat niet alleen over geld. Veel meer spelen efficiënte werkwijzen en passende zorgkaders een rol. Geen eenvoudige materie, maar Bas maakt inzichtelijk hoe de gestelde zorgkaders als moreel kompas dienen om passende zorg te creëren. Zowel het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) scheppen kaders waarbinnen ruimte is voor aanpassingen richting toekomst. En die ruimte moeten we samen invullen.

Patiënten/cliënten willen zorg die past bij hun persoonlijke situatie, maar dienen zich tegelijkertijd ook te verhouden tot de gezamenlijke opgaven en beseffen dat zorg niet alles kan oplossen. Zij beslissen mee over de zorg die ze krijgen en willen op de hoogte zijn van de voor- en nadelen van de verschillende opties. Zij verwachten dat zorgverleners goed samenwerken en informatie delen. Zij willen, voor zover dat nog mogelijk is, gezond zijn en mee kunnen doen. Soms helpt zorg daarbij, soms passen andere antwoorden uit de samenleving beter. Gestelde normen (zie presentatie) vragen om burgerinitiatief. Daarin ligt een taak voor ons allemaal. En ja, dat gaat ook over geld want niemand zit te wachten op hogere premies.

Bekijk hier de presentatie van Bas Vreugdenhil

Help mee om te voorkomen dat u straks geen huisarts meer heeft

Ilona Bolhuis, huisarts, schets de mogelijke oplossingen. Een quick fix is er niet, wel een langzaam maar zekere omwenteling van het beroep van huisarts en de manier waarop patiënten kijken naar de rol van de huisarts. Wat kunt u doen om te helpen? Waar Meer Tijd voor de Patiënt (van 10 naar 15 minuten per consult) haaks lijkt te staan op de problematiek, liggen daar ook kansen. Het kan ertoe bijdragen dat de zorgvraag van de patiënt sneller duidelijk is en efficiënter wordt aangepakt. Daarbij is het begrenzen van het aanbod essentieel. Het vraagt om bewustwording bij de burgers over waar de huisarts wel en niet voor is en wanneer je welke hulp inschakelt. Dat mag veel inzichtelijker worden gemaakt.

Hoe kunt u ons helpen? Samengevat noemt zij het volgende:

  • Huisartsenpost alleen bellen bij echte spoed
  • Meer zelfzorg en zelfredzaamheid
  • Meer digitale hulp, bijv. via huisarts.nl en moetiknaardedokter.nl
    Met als directe oproep: ga niet Googelen!
  • Bel huisartsen niet met vragen die elders thuishoren

Bekijk hier de presentatie van Ilona Bolhuis

Huisvesting en vestigingsklimaat essentieel

Yannick Nijsingh, wethouder Gemeente Medemblik sloot de reeks met een reflectie op de presentaties. Welke rol kunnen de 7 Westfriese gemeenten vervullen om het behoud van goede huisartsen te waarborgen? Met name het vraagstuk rondom huisvesting vraagt de aandacht. Bij de bouw van nieuwe wijken moet al in vroeg stadium worden bekeken of en waar een nieuwe huisartsenpraktijk gevestigd kan worden. Meer inwoners betekent een groter zorgvraag. Ook bestaande praktijken vragen om extra ruimte. De gemeente zou betaalbare panden moeten faciliteren. Ook het vestigingsklimaat voor zowel huisartsen in spe als hun partners is een belangrijk aandachtspunt; waarom zouden hoogopgeleide jonge mensen kiezen voor Westfriesland?

Al het voornoemde vraagt om duidelijke communicatie richting burgers en daarin valt nog heel wat te winnen. Het roept nieuwe vragen op. Is dit de taak van de huisartsen, overkoepelende organisatie en/of de gemeenten? Hoe bereiken zij de burger en hoe nemen zij hen mee in de beoogde veranderingen. Daarover is nog veel onduidelijk zo blijkt uit de inbreng uit de zaal. Mensen zijn welwillend, samenwerking is vereist.

Wordt vervolgd

Al met al blikken we terug op een zeer geslaagde bijeenkomst. Een eerste aanzet tot meer samenwerking tussen de diverse partijen én de burger. ZZWW voorzitter Hans Schipper concludeert dat drie punten eruit springen: een actievere opstelling van gemeenten bij huisvestingsvraag van huisartsen, hoe kunnen we praktijkhouderschap van huisartsen ondersteunen en hoe zorgen we ervoor dat Westfriesland een aantrekkelijke vestigingsregio is voor huisartsen. Al de dag erna zat ZZWW om tafel met Zorgkoepel West-Friesland om dit nader te bespreken.

Hans: “Als vrijwilligers van ZZWW kunnen we dit probleem natuurlijk niet oplossen. Ons belangrijkste doel om het onderwerp op de regionale bestuurlijke agenda’s te krijgen is met deze bijeenkomst en de publiciteit erom heen meer dan geslaagd. Het is nu aan de gemeenten, huisartsen en zorgverzekeraar om oplossingen te realiseren. Waarbij ze weten dat kritische Westfriezen over hun schouders meekijken”.

Wordt dus vervolgd.

> Lees hier het interview met huisarts René Kant uit Andijk: “Huisartsenpraktijken staan op omvallen”

> Lees hier het interview met kersverse huisarts Madhvi Nazir: “Het beroep van huisarts transformeert”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief