ZZWW: ‘Snel meer regie nodig om goede zorg en woningen voor ouderen te regelen’ 

Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) bepleit in het manifest en rapport ‘Onbezorgd oud worden in Westfriesland’ voor het opzetten van een slagvaardige regiegroep, die de problemen binnen de ouderenzorg en ouderenhuisvesting gaat oplossen.  ZZWW heeft het manifest en rapport ‘Onbezorgd oud worden in Westfriesland’ op 18 november aan de Hoornse wethouders Marjon van der Ven en Simon Broersma aangeboden in aanwezigheid van diverse lokale en regionale media.

 

Download het manifest van ZZWW Onbezorgd oud worden in Westfriesland

Download het rapport  over ouderenzorg en huisvesting in Westfriesland, met trends en ontwikkelingen

Regiegroep kan al op korte termijn starten

ZZWW wil dat er een regiegroep komt die binnen twee jaar concrete resultaten boekt. Het is de bedoeling dat de stakeholders binnenkort al bij elkaar komen.

Volgens ZZWW moeten in de regiegroep zetelen: vertegenwoordigers van de zorginstellingen, gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en bedrijven, zoals bijvoorbeeld de banken. En daarnaast ook ZZWW, om de stem van de burger te vertolken.

Steunbetuigingen

Frido Kraanen en Jolanda Buwalda (beiden van zorgorganisatie Omring) en Ab Gieling (woningcorporatie De Woonschakel uit Medemblik) hebben al toegezegd dat zij de regiegroep en het manifest van ZZWW van harte ondersteunen.

Efficiënter

“Met een breed gedragen regiegroep kan er veel beter, sneller en slagvaardiger worden samengewerkt”, aldus het ZZWW-bestuur. “Dan hoeft niet telkens het wiel opnieuw worden uitgevonden en kunnen initiatieven veel beter op elkaar afgestemd worden.”

Het voorkomt onder andere dat er dubbel werk wordt gedaan. “Om een voorbeeld te noemen:  momenteel zijn er drie bureaus bezig met een onderzoek, eentje voor de gemeente Stede Broec en twee voor de gemeente Hoorn. Ze nemen grotendeels hetzelfde onderwerp onder de loep. En dan ligt er ook nog eens ons rapport. Dat lijkt toch zonde?”

Het ZZWW-rapport gaat uitgebreid in op landelijke, lokale en regionale cijfers, trends en ontwikkelingen binnen de zorg en de huisvesting voor ouderen – twee zaken die volgens ZZWW nauw met elkaar verbonden zijn.

Meersporenbeleid

De conclusie van dit degelijke ZZWW-onderzoek is dat er snel een meersporenbeleid moet komen, dat uit zes punten bestaat:

  1. Een woonzorgvisie, waarin ook de zorg voor ouderen met dementie opgenomen is, want die is behoorlijk urgent.
  2. Investeren in levensbestendige woonvormen.
  3. Meer inzet van technologie om effectievere zorg te leveren en het personeelstekort in de zorg gedeeltelijk op te vangen.
  4. Investeren in de (om)scholing van zorgpersoneel (eveneens om personeelsproblemen op te lossen).
  5. Werken in zorgnetwerken en met zorgcoöperaties om zorg op maat te leveren.
  6. Aandacht besteden aan welzijn van ouderen en een sociaal netwerk voor ouderen om problemen te voorkomen.

Waarom?

ZZWW: “Het is hard nodig dat er wat gaat gebeuren op korte termijn, want de ontwikkelingen gaan snel. Terwijl het aantal ouderen sterk toeneemt, zijn er in verhouding steeds minder professionals en mantelzorgers beschikbaar om hierin te voorzien. Het aantal ouderen met dementie neemt echter toe. Bovendien stijgen de zorgkosten, mede door de vergrijzing. En het leveren van betaalbare en kwalitatief goede zorg komt steeds meer onder druk te staan. Het gebrek aan levensbestendige woningen voor ouderen vergroot deze druk. Tevens heeft deze ontwikkeling een stagnerende invloed op de Nederlandse woningmarkt en op het langer zelfstandig kunnen wonen.”

Pact schiet tekort

Daarnaast constateert ZZWW dat in het actieprogramma Pact van Westfriesland ouderen en zorg nauwelijks genoemd worden. “Hieruit blijkt dat er dus nodig een tandje bijgezet moet worden. Zeker als Westfriesland de ambitie wil waarmaken om een van de tien meest aantrekkelijke regio’s van Nederland te worden.”

 

Klik hier om naar het bericht van Rodi Media over de overhandiging te gaan

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief