Lokale apotheek moet blijven

ZZWW ondersteunt actie Westfriese apotheken om in de dorpen en steden te blijven bestaan

De apotheek in uw eigen dorp of stad mag niet verdwijnen! Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil is het dan volledig eens met de actie van de Coöperatieve Apothekersvereniging Westfriesland (waarbij 16 apotheken aangesloten zijn). Deze vereniging heeft flyers gemaakt om patiënten erop te wijzen dat zij zich niet moeten laten verleiden om online hun medicijnen te bestellen. Want de lokale apotheek heeft alles te bieden wat de online apotheek ook heeft en zelfs meer.

Sommige zorgverzekeraars sturen namelijk mails en nieuwsbrieven naar hun cliënten om ze te vertellen dat online bestellen goedkoper is. “Maar”, werpt Famke Vriezen van de Coöperatieve Apothekersvereniging Westfriesland tegen, “dat zorgt ervoor dat op den duur apotheken gaan sluiten. Terwijl je bij de apotheek in je eigen buurt makkelijk binnenloopt om een vraag te stellen of te overleggen welke medicatie het beste is. Je eigen huisarts en eigen apotheek werken nauw met elkaar samen. Zo kunnen we zorg en medicatie op maat bieden. En je hebt je medicijnen ook vaak veel sneller dan wanneer ze vanuit het andere deel van Nederland opgestuurd worden. Verder is het ook onhandig als de gegevens over de online-medicatie niet meer bij ons belanden.”

Op dit moment zijn er nog geen apotheken gesloten in Westfriesland vanwege de online-apotheken, maar in de toekomst kan dit wel gebeuren als de onlinetrend doorzet, vrezen zowel Famke Vriezen als ZZWW.

De Coöperatieve Apothekersvereniging Westfriesland voert de actie trouwens met de zustervereniging in Alkmaar.

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Nu pas commotie?

ZZWW: ‘Ons onderzoek naar medicijngebruik uit 2019 heeft al laten zien dat 70 procent van de patiënten problemen heeft'

Stichting Zorg Zoals de Westfries (ZZWW) vraagt zich af waarom er nu pas in de landelijke media commotie ontstaat over de vele medicijnen die mensen onnodig lang slikken. In 2019 heeft ZZWW namelijk met Apotheek Stede Broec al een rapport hierover uitgebracht, waaruit bleek wat er behoorlijk veel mis gaat met het medicijngebruik van Westfriezen. Met dat rapport is blijkbaar niets gedaan.

 

Patiëntenfederatie Nederland zei 1 maart in het Dagblad voor West-Friesland en De Telegraaf dat patiënten hun pillen maar blijven doorslikken, omdat specialisten, huisartsen of apothekers zelden bekijken welke medicijnen er wel of niet nodig zijn. Daarover is nu landelijk veel ophef ontstaan.

“Het is beschamend! We hebben destijds zowel het ministerie als diverse tweedekamerfracties als Patiëntenfederatie Nederland benaderd met de resultaten van ons onderzoek. Patientenfederatie Nederland hebben we zelfs drie keer gevraagd om in een gesprek het rapport toe te lichten, maar na vier jaar zijn we nog altijd niet teruggebeld. Vreemd dat deze organisatie nu pas aan de bel trekt en bovendien ons onderzoek totaal vergeet erbij te halen. Bij 70 procent van de patiënten gaat namelijk iets mis met het medicijngebruik, zo bleek uit ons onderzoek. En nu is er na vier jaar op landelijk niveau nog steeds nauwelijks iets gedaan met deze alarmerende conclusie”, zegt Hans Schipper, voorzitter van ZZWW.

 

Lichtpuntje in WF

“Wel zit er op regionaal niveau eindelijk enig schot in, al heeft ook dat lang geduurd. VGZ gaat hopelijk binnenkort 1500 gesprekken vergoeden met patiënten die uit het ziekenhuis komen. Het is de bedoeling dat een apotheekmedewerker samen met de patiënt kijkt of de medicijnlijst nog wel in orde is en de patiënt informeert over hoe de medicijnen gebruikt moeten worden. Na een ziekenhuisopname komen er namelijk meestal weer heel wat pillen bij, terwijl men soms al jarenlang medicijnen slikt die niet meer nodig zijn. Dit kost miljoenen! Weggegooid geld dus. En ook bepaald niet duurzaam.”

De nazorggesprekken in West-Friesland zijn een uitvloeisel van het onderzoek uit 2019, waarbij Apotheek Stede Broec deze gesprekken ook voerde en vervolgens samen met ZZWW het rapport opstelde. Schipper: “We hebben destijds samen met Apotheek Stede Broec enorm ons best gedaan bij VGZ om de nazorggesprekken uit te breiden naar de rest van onze regio, maar VGZ wilde toen niet. Inmiddels hebben we vernomen dat VGZ nu mogelijk toch geld hiervoor wil uittrekken. Op zich een goede zaak.”

Famke Vriezen van de Coöperatieve Vereniging van Apothekers in West-Friesland beaamt dit. “Alles wijst erop dat we binnenkort groen licht krijgen op onze aanvraag. Het heeft vier jaar geduurd, omdat VGZ extra onderzoeksgegevens wilde. Die zijn aangeleverd in samenwerking met een SIR Stevenshof, een wetenschappelijke apotheekorganisatie. Door corona is er vertraging opgetreden.”

 

Bij 70% gaat iets fout

Uit het rapport van ZZWW en Apotheek Stede Broec uit 2019 bleek dat er tijdens de huisbezoeken bij 70% van de 26 patiënten wat aan de hand was met de medicijnen. Daarnaast werd dit ontdekt:

 • 57% loopt tegen problemen aan bij het gebruik van de medicatie.
 • 54% geeft aan moeite te hebben met het uit elkaar houden van de medicatie.
 • 42% stopt zelf weleens met een medicijn of neemt minder in dan wat voorgeschreven is door de arts.
 • 50% geeft aan geen goede uitleg te hebben gehad in het ziekenhuis over de wijzigingen in de
 • 46% vergeet weleens een medicijn in te nemen.

 

“Kortom, het is van groot belang dat er inderdaad nu wel actie wordt ondernomen. Nazorggesprekken zijn al een stap in de goede richting. En daarnaast willen we als ZZWW dat ons onderzoek alsnog op de agenda van de landelijke politiek komt en niet bij het ministerie in een la blijft liggen”, aldus ZZWW-voorzitter Hans Schipper.

Zelf het rapport lezen?

Klik hier

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Ziektekosten

ZZWW: ‘Contracten met zorgverzekeraarsmoeten voortaan voor 14 november echt rond zijn’

Eerst uw zorgverzekeraar kiezen en dan pas later horen dat uw behandeling wel of niet in zijn geheel wordt vergoed? Opmerkelijk! Daar is Stichting Zorg Zoals de Westfries het dan ook niet mee eens. Dit moet veranderen, vinden ZZWW en Patiëntenfederatie Nederland.

Voor 14 november moeten voortaan de contracten tussen ziekenhuizen, huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten etc. volledig afgerond zijn (en niet ‘nog in onderhandeling’). Anders maakt u immers een keuze die later heel onvoordelig kan uitpakken. De Patiëntenfederatie verspreidt inmiddels in Westfriesland flyers over de huidige vreemde gang van zaken.

“Graag geen onverwachte kosten achteraf”

ZZWW en de Patiëntenfederatie pleiten er ook voor dat er een coulanceregeling moet zijn als de zorg uiteindelijk niet vergoed wordt, terwijl patiënten dat niet konden weten. En informatie over wat wel en niet vergoed wordt, moet sowieso voor iedereen makkelijk toegankelijk zijn.

Hoe zit het bij het Dijklander?

Om even een concreet voorbeeld te noemen: het Dijklander Ziekenhuis had eind van het jaar en vervolgens begin februari weliswaar bijna alle contracten rond, maar op dit moment is het contract met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid nog altijd een vraagteken. Terwijl u maar tot 1 januari uw zorgverzekeraar kunt opzeggen en dan heeft u tot 31 januari de tijd om een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen.

Half februari mailde ZZWW met het Dijklander Ziekenhuis en dat leverde deze vragen en antwoorden op:

 1. Welke/hoeveel contracten staan er bij jullie nog open?

“Alleen met Zorg en Zekerheid zijn de afspraken nog niet definitief. Met alle andere zorgverzekeraars hebben we afspraken gemaakt. Op onze website houden we hiervan een overzicht bij (klik hier.”

 1. Wanneer zal het helemaal rond zijn?

Dat is lastig te zeggen, maar we hopen er met Zorg en Zekerheid ook zo snel mogelijk uit te komen. (Stand van zaken op 27 februari: nog steeds geen nieuws)

 1. Wat gebeurt er als patiënten op dit moment een behandeling ondergaan, terwijl het contract met de zorgverzekeraar nog niet rond is? Moeten zij het voorschieten?

“Deze vraag kunnen we als ziekenhuis niet beantwoorden; de zorgverzekeraars bepalen dit. In het ziekenhuis behandelen we iedereen en we adviseren onze patiënten om vooraf bij hun zorgverzekeraar de afspraken te checken. Wat in alle gevallen altijd vergoed wordt, is spoedeisende/acute zorg (inclusief bevallingen) en zorg die geleverd wordt na verwijzing door een medisch specialist uit een ander ziekenhuis.”

 1. Worden patiënten ingelicht door hun specialist als ze een behandeling krijgen die niet/gedeeltelijk wordt vergoed? (dat kan immers soms een overweging zijn om ervan af te zien of om naar een ander ziekenhuis uit te wijken)

“Wel als het onverzekerde zorg is of een niet gecontracteerde budgetpolis. Maar het is voor ons ondoenlijk om iedere individueel te informeren over de vergoedingen. We adviseren iedereen altijd vooraf te checken bij de zorgverzekeraar of behandelingen vergoed worden en bijvoorbeeld wat het betekent voor het eigen risico. We geven wel voorlichting hierover, bijvoorbeeld via onze website (klik hier).”

 1. Wat is jullie mening over deze gang van zaken: patiënten moeten hun zorgverzekering afsluiten voordat ze alle informatie hebben over wel/niet/gedeeltelijk vergoeden van behandelingen, omdat contracten nog niet rond zijn. Is dat niet vreemd? Ter vergelijking: als je een opstalverzekering afsluit dan doe je dat toch ook pas als je de polisvoorwaarden hebt doorgelezen en daarmee akkoord bent? Nu moeten patiënten er eigenlijk maar op vertrouwen dat het goed komt. Of je wordt gedwongen een verzekering te kiezen die wel op tijd alle contracten heeft afgesloten, waarmee de door het kabinet beoogde marktwerking belemmerd wordt.

“Dat vinden we heel vervelend. Je ziet dit in het hele land gebeuren. Landelijke afspraken over het informeren van consumenten hierover zijn vastgelegd in de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten. (klik hier).

 

 1. Wat vinden jullie ervan om alle zorgverzekeraars en zorgaanbieders te verplichten voor 14 november de contracten rond te hebben?

“Dit is al een bestaande afspraak uit het hoofdlijnenakkoord (2018-2022) dat is getekend door VWS, ZN, NFU, ZKN, etc.. Uiterlijk half november moeten zorgverzekeraars de verzekerden informeren met welke zorgaanbieders ze wel of geen afspraken hebben. Verschillende zorgverzekeraars vermelden dit ook al op hun website. We juichen de afspraak toe, want het is fijn voor onze patiënten om duidelijkheid te hebben.”

Aanvulling ZZWW: “De meldingsplicht klopt, het gaat er nu echter om dat wij en de Patiëntenfederatie willen dat de contractbesprekingen dan ook daadwerkelijk afgerond zijn. Daar wringt de schoen.”

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief