Noodkreet krijgt gehoor op ZZWW-bijeenkomst

Burgemeester Van den Hengel zegt toe ouderenzorg toch op te nemen in Pact WF

 

 

 

De hartenkreet ‘kom nou eindelijk in actie, politici’ klonk van alle kanten vanuit het publiek afgelopen vrijdag op de goed bezochte discussiebijeenkomst ‘Onbezorgd oud worden in Westfriesland’ van Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW). Inderdaad nam panellid burgemeester Gerard van den Hengel van Opmeer nam in Het Postkantoor in Bovenkarspel publiekelijk de handschoen op. ZZWW-voorzitter Hans Schipper is blij met deze toezegging.

 

Kon u niet bij de bijeenkomst zijn? De livestream is opgenomen. Klik hier om de bijeenkomst te bekijken.

 

Oplossing voor de woningnood

Op de bijeenkomst kwamen diverse onderwerpen aan bod, zoals het gebrek aan woningen voor senioren. Een oplossing hiervoor was volgens Win Bijman (wethouder van Koggenland) dat de gemeente soepeler omgaat met het splitsen van grote woningen. “Er zijn nogal wat grote boerderijen en als je daar nou meer mensen kunt laten wonen… Maar als je met meerderen een voordeur deelt moet je tweehonderd euro inleveren op je AOW. Door het huis te splitsen in twee of meerdere adressen is dat opgelost. Mensen kunnen dan naar elkaar omkijken. Dus dat is een heel goed idee, naast het bouwen van de bekende Knarrenhofjes. Echter, de gemeentelijke regels zijn heel strikt en dus lukt splitsen vaak niet.”

Personeelstekort in de zorg

Ook zei iemand in het publiek dat ze zich zorgen maakte dat haar vader zomaar van de ene kamer naar de andere verhuist omdat er personeelsgebrek in het verpleeghuis is. Frido Kraanen (bestuurder van Omring) beaamde dat het personeelstekort hem ook grote zorgen baart.

Consultatiebureau voor ouderen

Oud-verpleegkundige Annette Bijlenga stelde een consultatiebureau voor ouderen voor, zoals er ook een consultatiebureau voor kleuters is. Dat viel in goede aarde bij onder andere CDA-kamerlid Lucille Werner. Zij heeft nog meer ideeën (en daarover leest u binnenkort meer op onze site).

 

Druk op de politiek

Het meest werd tijdens de bijeenkomst echter gekeken naar de houding van de gemeenten, die de vergrijzing nauwelijks serieus lijken te nemen. En er wel over praten of in elke gemeente een nieuw rapport laten maken (terwijl ZZWW dat rapport allang heeft opgesteld en verspreid), maar niet in actie komen.

Burgemeester Van den Hengel trok het zich aan. Hij beloofde zich dan ook op korte termijn hard te maken bij zijn collega’s om nu eindelijk in de toekomstvisie Pact van Westfriesland ook aandacht te besteden aan het opvangen van de vergrijzingsproblemen, met name het grote tekort aan seniorenwoningen.

Hij heeft toegezegd om bij het eerstkomende overleg van de burgemeesters van de zeven Westfriese gemeenten het onderwerp aan te kaarten. Van den Hengel wil zelfs een ‘doe-coalitie’ oprichten die de vergrijzingsproblematiek moet aanpakken. Dat was een concreet voorstel van een ander panellid, Michel van Schaik (directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland). De Rabobank wil daar graag in meedenken, ook wat betreft het financieren van projecten voor seniorenwoningen.

Regiegroep staat klaar

Panellid Frido Kraanen haalde aan dat het oprichten van een nieuwe club eigenlijk niet nodig is: “Er ligt al een intentieverklaring om een regiegroep op te richten, waarin wij zitten maar ook de gemeenten, woningcorporaties en ZZWW die de stem van de burger vertegenwoordigt. Ik hoop dat de burgemeester dit ook aankaart.”

Kraanen: “Op 2 december afgelopen jaar waren alle wethouders in de regio het namelijk al eens met deze regiegroep, die we als tegenhanger van het Pact van Westfriesland het Woonzorgpact hebben genoemd. En toen werd het opeens stil. De intentieverklaring ligt nu in een la bij de ambtenaren en wacht alleen nog maar op een handtekening van de zeven gemeenten. Als de colleges de intentieverklaring ondertekenen en ambtelijke ondersteuning toezeggen, dan kunnen we direct aan de slag gaan en concrete plannen gaan maken.”

“Het is al 5 over 12”

Dat is ontzettend hard nodig, meenden Kraanen, ZZWW en veel van de negentig aanwezige burgers, politici en mensen uit de zorg. Kraanen heeft eerder gezegd dat het twee voor twaalf is, maar meerdere mensen in de zaal gaven aan dat het al vijf over twaalf is. Kraanen: “Daar ben ik het volledig mee eens. Ik ben een Rotterdammer van oorsprong en hou niet van woorden, maar van daden.”

Ook Ab Gieling (directeur van de Woonschakel en vertegenwoordiger van de woningcorporaties in Westfriesland) betoogde met klem dat hij het gepraat en het uitstelgedrag van gemeenten zat is. “Er moet schot in komen! Inderdaad, geen woorden maar daden. En ik geef het goede voorbeeld. Ik wil hier terplekke toezeggen dat ik in de regiegroep – zodra die er is – concrete investeringsafspraken wil maken voor het realiseren van meer seniorenwoningen.”

Namens de landelijke CDA-fractie was kamerlid Lucille Werner aanwezig. Zij beloofde dat ze de vergrijzing ook in Den Haag op de agenda wilde gaan zetten. “En ik nodig de Westfriezen uit om me te mailen wat hun top 3 is wat het eerst aangepakt moet worden door de landelijke overheid. Is dat bijvoorbeeld ‘zorgtekort oplossen’ of ‘meer seniorenwoningen’ of ‘de verzorgingshuizen laten terugkomen’?”

Politieke wil

Tijdens de nazit gaven ook diverse raadsleden en ondersteunende medewerkers van raadsleden toe dat zij meer aandacht aan de gevolgen van de vergrijzing willen gaan besteden. Onder andere kwam ter sprake dat het onderwerp opgenomen moet worden in alle collegeakkoorden waarin de coalitiepartijen afspreken welke richting ze de komende vier jaar uitgaan in hun gemeente. Zij beloofden dit aan de bestuursleden van ZZWW.

Freek Jans (Het Enkhuizer Alternatief) gaat bovendien aan het college van B en W vragen waarom de intentieverklaring voor de regiegroep nog niet is getekend. Sharon Hak (VVD-commissielid in Hoorn) heeft de voorzitter van ZZWW, Hans Schipper, tijdens de nazit uitgenodigd om binnenkort de vergrijzingsproblemen in Westfriesland toe te lichten op een regiobijeenkomst van de VVD.

Tevreden

“Dat is een mooie uitnodiging en ik kom graag”, reageerde voorzitter Schipper. Hij kijkt sowieso tevreden terug op de bijeenkomst. “Ik ben blij dat er van meerdere kanten concrete toezeggingen zijn gedaan. Maar we zullen ook alert blijven of er iets van terechtkomt. Dat zijn we verplicht aan de burgers van Westfriesland en al helemaal aan de vele mensen die naar de bijeenkomst zijn gekomen afgelopen vrijdag.”

Schipper: “Diverse mensen, gewone burgers zoals u en ik, brachten vrijdag belangrijke punten in en dat waarderen we zeer. Via onze site www.zzww.nl zal er aan individuele opmerkingen van burgers over vergrijzing, ouderenzorg en seniorenwoningen de komende tijd dan ook diverse keren aandacht worden besteed. Dus hou onze site in de gaten!”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Wat doet ZZWW? - kort filmpje

Mevrouw Beets, Hans Schipper en Jan Burger leggen uit wat ZZWW voor de zorg doet

 

 

Mevrouw Beets is in het ziekenhuis beland… Eigenlijk wil ze nog blijven, maar ja, dat kan niet. Mevrouw Beets vindt het allemaal behoorlijk spannend waar ze terechtkomt. Hans Schipper en Jan Burger van Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil vertellen waarom ZZWW juist daarom zo’n belangrijke rol in dit soort kwesties en in de samenleving speelt.

Afgelopen vrijdag 20 mei was de première van dit filmpje al te zien op de discussiebijeenkomst. En nu via onze site!

Bekijk het filmpje, klik hier.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


WilgaerdenLeekerweide Groep

Annette Fijn van Draat en Renata Fideli nieuwe bestuurders WilgaerdenLeekerweideGroep

De Raad van Toezicht van WLGroep heeft Annete Fijn van Draat en Renate Fideli benoemd tot de nieuwe Raad van Bestuur. Zij starten respectievelijk per 1 juni en 1 juli 2022.
Ze volgen daarbij John Kauffeld op, die WLGroep tijdelijk met Peter Hoppener heeft bestuurd.

Annette Fijn van Draat werkte als lid van Raad van Bestuur bij het Flevoziekenhuis. Eerder bekleedde zij verschillende managementfuncties bij onder andere het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Renata Fideli werkt op dit moment als directeur-bestuurder bij MeerWaarde in Haarlemmermeer. Eerder werkte ze onder meer als directeur binnen de maatschappelijke dienstverlening en als regiodirecteur bij Bureau Jeugdzorg.
Gedurende de inwerkperiode blijft John Kauffeld aan als interim bestuurder.

Terug naar zorg varia

20 mei discussiebijeenkomst ZZWW

Lucille Werner (CDA) ook panellid bij discussiebijeenkomst van ZZWW over 'Onbezorgd ouder worden' op 20 mei

 

 

Op 20 mei organiseren we in Het Postkantoor, Hoofdstraat 17 in Bovenkarspel een openbare discussiebijeenkomst met vijf experts. Het thema is: Onbezorgd oud worden in Westfriesland. Tijdens de bijeenkomst kunt u als belangstellende inwoner, zorgverlener, beleidsmaker of bestuurder meepraten over een aantal stellingen over zorg en wonen. De stellingen vindt u in dit artikel.

De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Vanaf 13.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie/thee. Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via info@zzww.nl.

Panelleden 20 mei ZZWW-bijeenkomst

De vijf panelleden die we hebben uitgenodigd zijn:

 • Lucille Werner (CDA Tweedekamerlid)
 • Gerard van den Hengel (burgemeester Opmeer)
 • Frido Kraanen (bestuurder zorgorganisatie Omring)
 • Ab Gieling (directeur van de Woonschakel en vertegenwoordiger van de woningcorporaties in Westfriesland)
 • Michel van Schaik (directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland)

Stellingen 20 mei ZZWW-bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst kunt u als belangstellende inwoner, zorgverlener, beleidsmaker of bestuurder onder leiding van Hans Verschoor meepraten over een aantal interessante stellingen. Zoals:

 • Geef een bonus aan ouderen die kleiner willen gaan wonen.
 • Bouwen van woningen voor ouderen (met zorg in de buurt) is noodzakelijk om de druk op de verpleeghuiszorg te verminderen.
 • Bouwen van woningen voor ouderen (met zorg in de buurt) draagt bij aan doorstroming van de woningmarkt.
 • Meer samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen is essentieel om ‘Onbezorgd oud worden in Westfriesland’ in goede banen te leiden. Maak daarom snel een einde aan versnipperd beleid!
 • Knelpunten los je niet op met mooie woorden, visies en goede bedoelingen. Welke actie gaat u ondernemen om de problemen in de zorg/woningbouw op te lossen? ZZWW houdt de beleidsmakers scherp aan hun beloften.
 • Digitale zorg is onontkoombaar, maar is de oudere daar voldoende op voorbereid?
 • Grijs is goud! Benut de kennis en ervaring van ouderen bij het oplossen van knelpunten.
 • Welke problemen ervaart u door tegenstrijdige regelgeving en hoe pakt u dat aan?
 • Mantelzorg is een steun, maar lost het probleem niet op!

De aanleiding voor deze bijeenkomst is dat de vergrijzing in Westfriesland nog harder toeneemt dan elders. We hebben als ZZWW een rapport en een manifest opgesteld waarin we aangeven welke gevolgen dit heeft en welke trends er qua ouderenzorg en woningnood er zijn. Benieuwd?

Het rapport en het manifest ‘Onbezorgd oud worden in Westfriesland’ kunt u downloaden via deze link.

Heeft u weinig voorbereidingstijd dan kunt u ook een korte presentatie van nog geen twee minuten bekijken via You Tube. Klik dan hier

Digitaal de bijeenkomst bijwonen kan ook!

Klik dan vrijdag om 14.00 uur op deze link: https://vimeo.com/708154432 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Stellingen 20 mei discussiebijeenkomst ZZWW

Praat op 20 mei mee over deze interessante stellingen met ons panel

 

 

Tijdens onze bijeenkomst op 20 mei 2022 kunt u als belangstellende inwoner, zorgverlener, beleidsmaker of bestuurder onder leiding van Hans Verschoor meepraten over een aantal interessante stellingen. Zoals:

 • Geef een bonus aan ouderen die kleiner willen gaan wonen.
 • Bouwen van woningen voor ouderen (met zorg in de buurt) is noodzakelijk om de druk op de verpleeghuiszorg te verminderen.
 • Bouwen van woningen voor ouderen (met zorg in de buurt) draagt bij aan doorstroming van de woningmarkt.
 • Meer samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen is essentieel om ‘Onbezorgd oud worden in Westfriesland’ in goede banen te leiden. Maak daarom snel een einde aan versnipperd beleid!
 • Knelpunten los je niet op met mooie woorden, visies en goede bedoelingen. Welke actie gaat u ondernemen om de problemen in de zorg/woningbouw op te lossen? ZZWW houdt de beleidsmakers scherp aan hun beloften.
 • Digitale zorg is onontkoombaar, maar is de oudere daar voldoende op voorbereid?
 • Grijs is goud! Benut de kennis en ervaring van ouderen bij het oplossen van knelpunten.
 • Welke problemen ervaart u door tegenstrijdige regelgeving en hoe pakt u dat aan?
 • Mantelzorg is een steun, maar lost het probleem niet op!

Aanmelden via info@zzww.nl

Deelname is gratis!

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 uur tot 17.00 uur in Het Postkantoor in Bovenkarspel. Inloop vanaf 13.30 uur.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief