Beeldbellen met ziekenhuis blijkt succes

ZZWW: 'Goed dat het Dijklander Ziekenhuis het videoconsult nu ook gebruikt'

Uit onderzoek van het Dijklander Ziekenhuis blijkt dat patiënten tevreden zijn over beeldbellen via hun iPad of telefoon met hun specialist in plaats van een fysiek consult in de spreekkamer. Door de coronaperikelen heeft het Dijklander dit versneld ingevoerd.

Speerpunt van ZZWW

ZZWW (Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil) heeft er de afgelopen jaren vaak voor gepleit dat zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen en huisartsen, meer gebruik van digitale mogelijkheden maken.

“We hebben onder andere een goedbezocht symposium georganiseerd over e-Health, waarop diverse experts uit de zorg vertelden over zaken als beeldbellen of een digitaal afsprakensysteem. Bij diverse zorgaanbieders hebben we het ook regelmatig onder de aandacht gebracht. Het verheugt ons dat het beeldbellen nu is doorgevoerd in het Dijklander Ziekenhuis en dat patiënten er over het algemeen blij mee zijn”, zegt het bestuur van ZZWW.

Kanttekening

“Wel willen we een kanttekening maken. Beeldbellen kan een face to face-consult niet altijd vervangen. Soms is het medisch noodzakelijk dat een arts iemand fysiek onderzoekt. En sommige mensen weten niet precies hoe ze moeten beeldbellen of voelen zich er niet comfortabel bij. Dus het volledig afschaffen van de gewone consulten in de spreekkamer mag niet aan de orde zijn”, aldus het bestuur van ZZWW.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Bericht van het Dijklander Ziekenhuis

Nieuw IVF-centrum in Purmerend kan ook Westfriezen helpen bij kinderwens

Goed nieuws voor patiënten met een kinderwens: begin 2021 opent het Dijklander Ziekenhuis een IVF-centrum in Purmerend. Het Centrum voor kinderwens beschikt over een eigen IVF-laboratorium en kan daarmee volledige IVF- en ICSI-behandelingen aanbieden.

 

Het Centrum voor kinderwens wordt het 16e IVF-centrum in Nederland en het enige centrum in Noord-Holland boven Amsterdam. Het behandelt patiënten met vruchtbaarheidsproblemen uit de regio én daarbuiten.

 

Gerenommeerd team

Het Dijklander Ziekenhuis heeft voor het Centrum voor kinderwens een autoriteit op fertiliteitsgebied aangetrokken: prof. dr. F.J.M. (Frank) Broekmans. Hij is sinds 2010 hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde van het UMC Utrecht. Daarnaast is de internationaal ervaren klinisch embryoloog Margarida da Avó Ribeiro dos Santos aangesteld om het IVF-lab op te zetten en dagelijks te leiden. Vanuit het Dijklander Ziekenhuis zijn gynaecologen Erik Knauff en Marieke Lambers de drijvende krachten achter de komst van het Centrum voor kinderwens. ‘We zijn trots dat de laatste beschikbare IVF-laboratoriumvergunning in Nederland is toebedeeld aan het Dijklander Ziekenhuis. Dit is met recht goed nieuws voor inwoners met een kinderwens in onze regio.’

 

De bouw van het Centrum voor kinderwens is deze zomer van start gegaan op locatie Purmerend.  Naar verwachting wordt het Centrum begin 2021 geopend.

Terug naar zorg varia

Bericht van het Dijklander Ziekenhuis

Vernieuwde operatiekamers in Purmerend ontlasten het Hoornse ziekenhuis

De zes vernieuwde operatiekamers (OK) van het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend zijn geopend. Het operatiecomplex is sinds afgelopen mei grondig verbouwd om patiënten nog beter te kunnen behandelen. De eerste patiënten worden sinds 14 september geholpen.

 De operatiekamers zijn toegerust voor alle soorten ingrepen, maar worden vooral ingezet voor de minder complexe en veel voorkomende operaties. Zoals staar-, liesbreuk- en galblaasoperaties, maar ook gynaecologische ingrepen als bekkenbodem- en kijkoperaties. Er kunnen dagelijks 24 tot 32 patiënten geopereerd worden. Tijdens de verbouwing vonden alle operaties tijdelijk in het ziekenhuis in Hoorn plaats.

Verbouwen voor de toekomst

Het afgelopen jaar is het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend op veel plekken verbouwd, met onder andere het scopiecentrum, een nieuwe centrale hal en een Acute Zorg Unit waar alle spoedzorg slim wordt gecombineerd. In Purmerend komt het accent te liggen op planbare zorg, korte opnames en dagbehandeling. In Hoorn vinden ingrepen plaats met een hoog risico, spoedoperaties en langdurige zorg. Door deze verdeling is de zorg efficiënter te organiseren en worden geplande operaties minder vaak verplaatst. Zo zijn patiënten sneller aan de beurt als ze geopereerd moeten worden.

Terug naar zorg varia

Ouderenzorg krijgt structurele impuls

Annet Wind: ‘Per huisarts kunnen circa 20 tot 25 kwetsbare ouderen extra ondersteuning krijgen’

Op dit moment doet ongeveer een derde van de huisartsenpraktijken mee aan een speciaal programma om kwetsbare ouderen te monitoren, maar dit aantal kan nu makkelijker uitgebreid worden. Sinds kort is er namelijk op initiatief van VGZ een structurelere vorm van financiering, een ontwikkeling die ZZWW toejuicht. Vijf vragen aan Annet Wind (kaderarts ouderengeneeskunde) over wat deze verandering betekent voor patiënten, mantelzorgers en huisartsen.

Hoe zit het precies in elkaar?

“Dankzij de nieuwe financieringsvorm kunnen huisartspraktijken makkelijker een praktijkondersteuner die gespecialiseerd is in ouderenzorg aanstellen of laten opleiden. Deze praktijkondersteuner neemt kwetsbare ouderen onder de hoede. Deze uitgebreide ondersteuning van ouderen bestond al wel, maar huisartspraktijken moesten tot nog toe zelf de financiering aanvragen en kregen telkens geld voor een vastgestelde periode. Sinds kort krijgen huisartsen via de Zorgkoepel  West-Friesland structureel geld voor het leveren van zogeheten proactieve samenhangende zorg aan kwetsbare ouderen. Welke zorgverzekering een patiënt heeft, maakt hiervoor niet uit. Daarnaast coördineert de Zorgkoepel het programma door algemene afspraken te maken met onder andere Omring, Geriant, de gemeenten, apotheken en andere zorgverleners. De Zorgkoepel schoolt en coacht de huisartsen en praktijkondersteuners en houdt de kwaliteit van de zorg in de gaten.”

Wat merken ouderen ervan?

“De patiënt krijgt thuis een praktijkondersteuner op bezoek voor een uitgebreide jaarlijkse inventarisatie. Daarbij is het vooral van belang dat de focus niet alleen ligt op de medische aspecten, maar dat de praktijkondersteuner ook doorvraagt over hoe de patiënt in het leven staat: Hoe voelt hij of zij zich? Wat is lastig en wat schenkt juist vreugde? Hoe kan dat verbeteren? Is er meer hulp van buiten nodig voor de patiënt of de mantelzorger? Hoe kijkt iemand aan tegen reanimatie en opnames in het ziekenhuis? Wie zijn de contactpersonen? Dat soort zaken komen allemaal aan bod.”

Dus het gaat meer om de kwaliteit van leven dan om de medische aspecten?

“Inderdaad. Maar dat is natuurlijk wat vaag, dus het is van belang om het concreet te maken. De praktijkondersteuner benoemt daarom aan het einde van het gesprek vijf urgente verbeterpunten om op korte termijn aan te pakken. Bijvoorbeeld weer elke dag een warme maaltijd eten, zodat iemand niet meer afvalt, meer energie krijgt en minder depressieve gevoelens heeft. Want als je je slap voelt, word je sneller somber. De praktijkondersteuner denkt ook mee over hulpmiddelen en ondersteuning, zodat de patiënt weer naar buiten kan. Zo simpel kan het soms zijn en dan is er helemaal geen extra pilletje van de dokter nodig. Maar misschien wel een vrijwilliger of een thuiszorgmedewerker die helpt bij het bestellen van medicatie of kant-en-klaarmaaltijden. Het is essentieel om dit samen met de patiënt en mantelzorger te doen. Zij moeten zelf ook willen meewerken en problemen niet bagatelliseren.”

Is dat jaarbezoek het enige wat er gebeurt?

“Nee hoor, tussentijds houdt de praktijkondersteuner een vinger aan de pols door regelmatig te bellen naar de patiënt of langs te gaan als dat nodig is. En daarnaast organiseert de praktijkondersteuner jaarlijks een overleg met diverse hulpverleners en de apotheker die bij de patiënt betrokken zijn. Soms zijn de patiënt zelf en zijn of haar mantelzorger daar ook bij. In dit overleg wordt alles goed afgestemd en gekeken of er niets over het hoofd wordt gezien. Het gaat erom dat tijdig risico’s worden ingeschat en problemen worden voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan vallen, ondervoeding en somberheid.”

Wat zijn de gevolgen van de corona en wat zijn de verwachtingen op korte termijn voor deze extra ouderenzorg?

“Tijdens de lockdown zijn de huisbezoeken er niet geweest, maar zijn de tussentijdse telefonische contactmomenten wel doorgegaan. Na de lockdown hadden sommige praktijkondersteuners soms wat minder tijd voor de ouderenzorg, omdat bijvoorbeeld de hartcontroles ingehaald moesten worden. Het zal wel weer in normaal vaarwater terechtkomen, verwacht ik. Wat betreft de toekomst: ik hoop dat meer huisartsenpraktijken zich gaan aanmelden voor het programma. Nu zijn dat er al twintig, en er is ruimte voor alle praktijken in onze regio. De Zorgkoepel is druk bezig om de huisartsen te informeren hierover. Patiënten en mantelzorgers kunnen zichzelf overigens niet zelf aanmelden, maar wel hun huisarts erop wijzen.”

 

ZZWW juicht extra ondersteuning voor ouderen toe
Wij als Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil vinden het een goede zaak dat de ouderenzorg serieus wordt genomen. Daarom zijn we blij dat VGZ het programma ‘Proactieve samenhangende zorg voor de meest kwetsbare ouderen’ nu structureel gaat financieren en dat de Zorgkoepel de coördinatie, coaching en scholing op zich neemt.

 

Over Annet Wind

Annet Wind is als kaderarts ouderengeneeskunde namens de Zorgkoepel West-Friesland nauw betrokken bij het programma ‘Proactieve samenhangende zorg voor de meest kwetsbare ouderen’. Daarnaast is ze al jaren huisarts in Hoorn en ze heeft tot voor kort alle kaderartsen (gespecialiseerde artsen) voor de ouderenzorg in Nederland opgeleid vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief