Bericht van het Dijklander Ziekenhuis

Nieuw IVF-centrum in Purmerend kan ook Westfriezen helpen bij kinderwens

Goed nieuws voor patiënten met een kinderwens: begin 2021 opent het Dijklander Ziekenhuis een IVF-centrum in Purmerend. Het Centrum voor kinderwens beschikt over een eigen IVF-laboratorium en kan daarmee volledige IVF- en ICSI-behandelingen aanbieden.

 

Het Centrum voor kinderwens wordt het 16e IVF-centrum in Nederland en het enige centrum in Noord-Holland boven Amsterdam. Het behandelt patiënten met vruchtbaarheidsproblemen uit de regio én daarbuiten.

 

Gerenommeerd team

Het Dijklander Ziekenhuis heeft voor het Centrum voor kinderwens een autoriteit op fertiliteitsgebied aangetrokken: prof. dr. F.J.M. (Frank) Broekmans. Hij is sinds 2010 hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde van het UMC Utrecht. Daarnaast is de internationaal ervaren klinisch embryoloog Margarida da Avó Ribeiro dos Santos aangesteld om het IVF-lab op te zetten en dagelijks te leiden. Vanuit het Dijklander Ziekenhuis zijn gynaecologen Erik Knauff en Marieke Lambers de drijvende krachten achter de komst van het Centrum voor kinderwens. ‘We zijn trots dat de laatste beschikbare IVF-laboratoriumvergunning in Nederland is toebedeeld aan het Dijklander Ziekenhuis. Dit is met recht goed nieuws voor inwoners met een kinderwens in onze regio.’

 

De bouw van het Centrum voor kinderwens is deze zomer van start gegaan op locatie Purmerend.  Naar verwachting wordt het Centrum begin 2021 geopend.

Terug naar zorg varia

Bericht van het Dijklander Ziekenhuis

Vernieuwde operatiekamers in Purmerend ontlasten het Hoornse ziekenhuis

De zes vernieuwde operatiekamers (OK) van het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend zijn geopend. Het operatiecomplex is sinds afgelopen mei grondig verbouwd om patiënten nog beter te kunnen behandelen. De eerste patiënten worden sinds 14 september geholpen.

 De operatiekamers zijn toegerust voor alle soorten ingrepen, maar worden vooral ingezet voor de minder complexe en veel voorkomende operaties. Zoals staar-, liesbreuk- en galblaasoperaties, maar ook gynaecologische ingrepen als bekkenbodem- en kijkoperaties. Er kunnen dagelijks 24 tot 32 patiënten geopereerd worden. Tijdens de verbouwing vonden alle operaties tijdelijk in het ziekenhuis in Hoorn plaats.

Verbouwen voor de toekomst

Het afgelopen jaar is het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend op veel plekken verbouwd, met onder andere het scopiecentrum, een nieuwe centrale hal en een Acute Zorg Unit waar alle spoedzorg slim wordt gecombineerd. In Purmerend komt het accent te liggen op planbare zorg, korte opnames en dagbehandeling. In Hoorn vinden ingrepen plaats met een hoog risico, spoedoperaties en langdurige zorg. Door deze verdeling is de zorg efficiënter te organiseren en worden geplande operaties minder vaak verplaatst. Zo zijn patiënten sneller aan de beurt als ze geopereerd moeten worden.

Terug naar zorg varia

Ouderenzorg krijgt structurele impuls

Annet Wind: ‘Per huisarts kunnen circa 20 tot 25 kwetsbare ouderen extra ondersteuning krijgen’

Op dit moment doet ongeveer een derde van de huisartsenpraktijken mee aan een speciaal programma om kwetsbare ouderen te monitoren, maar dit aantal kan nu makkelijker uitgebreid worden. Sinds kort is er namelijk op initiatief van VGZ een structurelere vorm van financiering, een ontwikkeling die ZZWW toejuicht. Vijf vragen aan Annet Wind (kaderarts ouderengeneeskunde) over wat deze verandering betekent voor patiënten, mantelzorgers en huisartsen.

Hoe zit het precies in elkaar?

“Dankzij de nieuwe financieringsvorm kunnen huisartspraktijken makkelijker een praktijkondersteuner die gespecialiseerd is in ouderenzorg aanstellen of laten opleiden. Deze praktijkondersteuner neemt kwetsbare ouderen onder de hoede. Deze uitgebreide ondersteuning van ouderen bestond al wel, maar huisartspraktijken moesten tot nog toe zelf de financiering aanvragen en kregen telkens geld voor een vastgestelde periode. Sinds kort krijgen huisartsen via de Zorgkoepel  West-Friesland structureel geld voor het leveren van zogeheten proactieve samenhangende zorg aan kwetsbare ouderen. Welke zorgverzekering een patiënt heeft, maakt hiervoor niet uit. Daarnaast coördineert de Zorgkoepel het programma door algemene afspraken te maken met onder andere Omring, Geriant, de gemeenten, apotheken en andere zorgverleners. De Zorgkoepel schoolt en coacht de huisartsen en praktijkondersteuners en houdt de kwaliteit van de zorg in de gaten.”

Wat merken ouderen ervan?

“De patiënt krijgt thuis een praktijkondersteuner op bezoek voor een uitgebreide jaarlijkse inventarisatie. Daarbij is het vooral van belang dat de focus niet alleen ligt op de medische aspecten, maar dat de praktijkondersteuner ook doorvraagt over hoe de patiënt in het leven staat: Hoe voelt hij of zij zich? Wat is lastig en wat schenkt juist vreugde? Hoe kan dat verbeteren? Is er meer hulp van buiten nodig voor de patiënt of de mantelzorger? Hoe kijkt iemand aan tegen reanimatie en opnames in het ziekenhuis? Wie zijn de contactpersonen? Dat soort zaken komen allemaal aan bod.”

Dus het gaat meer om de kwaliteit van leven dan om de medische aspecten?

“Inderdaad. Maar dat is natuurlijk wat vaag, dus het is van belang om het concreet te maken. De praktijkondersteuner benoemt daarom aan het einde van het gesprek vijf urgente verbeterpunten om op korte termijn aan te pakken. Bijvoorbeeld weer elke dag een warme maaltijd eten, zodat iemand niet meer afvalt, meer energie krijgt en minder depressieve gevoelens heeft. Want als je je slap voelt, word je sneller somber. De praktijkondersteuner denkt ook mee over hulpmiddelen en ondersteuning, zodat de patiënt weer naar buiten kan. Zo simpel kan het soms zijn en dan is er helemaal geen extra pilletje van de dokter nodig. Maar misschien wel een vrijwilliger of een thuiszorgmedewerker die helpt bij het bestellen van medicatie of kant-en-klaarmaaltijden. Het is essentieel om dit samen met de patiënt en mantelzorger te doen. Zij moeten zelf ook willen meewerken en problemen niet bagatelliseren.”

Is dat jaarbezoek het enige wat er gebeurt?

“Nee hoor, tussentijds houdt de praktijkondersteuner een vinger aan de pols door regelmatig te bellen naar de patiënt of langs te gaan als dat nodig is. En daarnaast organiseert de praktijkondersteuner jaarlijks een overleg met diverse hulpverleners en de apotheker die bij de patiënt betrokken zijn. Soms zijn de patiënt zelf en zijn of haar mantelzorger daar ook bij. In dit overleg wordt alles goed afgestemd en gekeken of er niets over het hoofd wordt gezien. Het gaat erom dat tijdig risico’s worden ingeschat en problemen worden voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan vallen, ondervoeding en somberheid.”

Wat zijn de gevolgen van de corona en wat zijn de verwachtingen op korte termijn voor deze extra ouderenzorg?

“Tijdens de lockdown zijn de huisbezoeken er niet geweest, maar zijn de tussentijdse telefonische contactmomenten wel doorgegaan. Na de lockdown hadden sommige praktijkondersteuners soms wat minder tijd voor de ouderenzorg, omdat bijvoorbeeld de hartcontroles ingehaald moesten worden. Het zal wel weer in normaal vaarwater terechtkomen, verwacht ik. Wat betreft de toekomst: ik hoop dat meer huisartsenpraktijken zich gaan aanmelden voor het programma. Nu zijn dat er al twintig, en er is ruimte voor alle praktijken in onze regio. De Zorgkoepel is druk bezig om de huisartsen te informeren hierover. Patiënten en mantelzorgers kunnen zichzelf overigens niet zelf aanmelden, maar wel hun huisarts erop wijzen.”

 

ZZWW juicht extra ondersteuning voor ouderen toe
Wij als Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil vinden het een goede zaak dat de ouderenzorg serieus wordt genomen. Daarom zijn we blij dat VGZ het programma ‘Proactieve samenhangende zorg voor de meest kwetsbare ouderen’ nu structureel gaat financieren en dat de Zorgkoepel de coördinatie, coaching en scholing op zich neemt.

 

Over Annet Wind

Annet Wind is als kaderarts ouderengeneeskunde namens de Zorgkoepel West-Friesland nauw betrokken bij het programma ‘Proactieve samenhangende zorg voor de meest kwetsbare ouderen’. Daarnaast is ze al jaren huisarts in Hoorn en ze heeft tot voor kort alle kaderartsen (gespecialiseerde artsen) voor de ouderenzorg in Nederland opgeleid vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Bericht van het Dijklander Ziekenhuis

Bij nieuwe golf kan andere urgente zorg toch doorgaan dankzij speciaal rekenmodel

Het Dijklander Ziekenhuis heeft er tijdens de eerste corona-uitbraak voor gezorgd dat diverse mensen toch geholpen konden worden die echt heel hard zorg nodig hadden en geen coronapatiënt waren. Om dit ook tijdens een nieuwe uitbraak mogelijk te maken, zal het rekenmodel ingezet worden dat vanaf maart intern ontwikkeld is. Dit zogeheten capactiteitsraamwerk geeft antwoord op vragen als: ‘Hoeveel personeel en bedden zijn nodig als er verder opgeschaald wordt op de COVID-19-unit en wat betekent voor de gewone zorg?’ en ‘Hoeveel complexe operaties van mensen die geen corona hebben kunnen doorgaan bij minder vrije IC-bedden en hoe plannen we dat optimaal?’ Zo kan de andere zorg dus zo veel mogelijk doorgaan. Het ziekenhuis vindt namelijk dat andere patiënten niet de dupe mogen worden bij een tweede golf.

Terug naar zorg varia

Vernieuwde diabeteszorg komt alsnog op gang

Ed Verberne (WFHO) licht toe hoe de diabeteszorg ervoor staat

Door de coronacrisis en de vakantieperiode is het opstarten van de vernieuwde diabeteszorg volgens Ed Verberne vertraagd, maar hij gaat ervanuit dat vanaf september de huisartsen de diabeteszorg goed kunnen oppakken. “Diverse patiënten van wie de controles de afgelopen maanden werden uitgesteld, zijn zelfs al opgeroepen. De praktijkondersteuners kunnen – voor zover nodig – binnenkort waarschijnlijk alsnog de benodigde opleidingen gaan volgen. De huisartsenpraktijken gaan ook binnenkort full speed aan de gang met de finetuning.”

Risicoanalyse komt nog

Zo is het namelijk de bedoeling dat suikerpatiënten inderdaad de komende maanden de beloofde analyse krijgen, waarbij bepaald wordt hoe groot het risico op problemen bij hen is. Aan de hand daarvan horen ze hoe vaak ze voortaan bij de huisarts een wat uitgebreidere controle krijgen.

Voor- en nadelen

“Voor sommige mensen zal het wellicht even wennen zijn als ze bijvoorbeeld horen dat deze controle nog maar één keer per twee of drie jaar hoeft, terwijl ze die voorheen elk jaar hadden. Eigenlijk is het misschien juist wel prettiger dat ze nu zorg op maat krijgen en minder belast worden met controles die niet nodig zijn”, zegt de voorzitter van huisartsenvereniging WFHO.

Afspraken met Ketenzorg Westfriesland

Voorheen vonden de jaarcontroles plaats bij het Diabeteszorgcentrum van Ketenzorg Westfriesland in Hoorn of Enkhuizen. Dit viel onder het twintig jaar geleden opgezette Diabeteszorgsysteem van Ketenzorg Westfriesland. VGZ vond de Westfriese methode echter te duur en heeft het Diabeteszorgsysteem afgeslankt. Alleen de oogfoto’s en eventuele uitgebreidere voetcontroles kunnen nog in Hoorn bij gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen plaatsvinden. Zij maken ook het risicoprofiel. Bovendien kunnen de huisartsen en praktijkondersteuners bij hen terecht bij vragen. “Het was heel prettig dat we in goed overleg met Ketenzorg Westfriesland deze afspraken konden maken.”

‘Niet onverwacht, wel onaangenaam’

Volgens Verberne, die het Diabeteszorgsysteem van dichtbij heeft meegemaakt, kwam het besluit van VGZ: “niet onverwacht, maar het is wel onaangenaam. Het systeem werkte namelijk erg goed en dat blijkt ook uit onderzoeken naar de resultaten: minder amputaties en ziekenhuisopnames. Persoonlijk vind ik het dan ook enorm jammer dat VGZ louter op basis van financiële argumenten het Diabeteszorgsysteem zo uitgehold heeft.”

Huisartsen deels voor en deels tegen

Onder de huisartsen is de mening verdeeld, meldt Verberne. “Ongeveer de helft vindt dat huisartsen de jaarcontrole makkelijk zelf op zich kunnen nemen en de andere helft was juist erg blij met het oude systeem. In elk geval”, meent hij, “is het nu aan de huisartsen om de kwaliteit hoog te houden en daar heb ik alle vertrouwen in, want ze zijn zeer gemotiveerd.”

 

 

OPROEP

Wat zijn uw ervaringen met de veranderingen in de diabeteszorg? Waar maakt u zich zorgen over? Laat het ons weten en stuur uw reactie per mail naar info@zzww.nl (graag met uw telefoonnummer, zodat we u eventueel kunnen benaderen voor meer informatie)

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


ZZWW wil meedoen met zorgregiovisie

‘Meepraten tijdens komende beleidsrondes is voor ZZWW essentieel om de burgerstem te laten horen’

Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) vindt het noodzakelijk dat de inwoners van Westfriesland meer gehoord worden bij het opstellen van de regiovisie voor de zorg in de regio. ZZWW vertegenwoordigt de Westfriese bevolking en vindt daarom dat zij uitgenodigd moet worden om mee te praten over de regiovisie. ZZWW heeft hierover een brief gestuurd aan VGZ, met een afschrift aan alle partijen die hierbij betrokken zijn, zoals het Dijklander Ziekenhuis, Omring, Wilgaerden-Leekerweide Groep, de Zorgkoepel, gemeentebesturen en diverse tweedekamerfracties.

Kwaliteit waarborgen

“Als je de kwaliteit van de zorg wilt waarborgen moet je ook luisteren naar wat de mensen die gebruik maken van de zorg zélf willen. Dan creëer je draagvlak voor het beleid. Wij zijn een burgerinitiatief en komen voort uit de Westfriese bevolking. Daarom zijn we bij uitstek geschikt om de stem van de inwoners te laten horen. Wij vertegenwoordigen álle belangen en niet alleen van een enkele zorgvrager, instelling of zorgketen”, vindt het bestuur van ZZWW.

Verbaasd

Het verbaast ZZWW dat VGZ, de grootste zorgverzekeraar in onze regio, inmiddels regiobeelden voor de zorg heeft samengesteld zonder de input van de inwoners. “Echter, gelukkig is er nog een volgende ronde en daarvoor worden wij ook graag uitgenodigd.”

Gesprekspartner

VGZ gaat komende tijd met gemeenten, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties in gesprek om een plan van aanpak te maken voor verbetering en een samenwerkingsagenda, als onderdeel van de regiovisie voor de zorg in Westfriesland. “Dat is een goede zaak. Wij zouden graag zien dat we onderdeel worden van deze besprekingen. ZZWW is geen cliëntenorganisatie en we worden dus niet ingeperkt doordat we maar over één onderwerp of één zorgaanbieder kunnen praten. We kijken juist over de schotten heen naar de bredere samenhang en de betekenis van veranderingen voor alle inwoners van Westfriesland.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Bericht van ZONH

Peter Vlaandere bij zorgadviesbureau ZONH aan het roer sinds 1 augustus

ZONH heeft een nieuwe bestuurder-directeur, Peter Vlaandere. Hij was eerder werkzaam als interim manager bij VGZ, als (adjunct) directeur ad interim bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en vanaf 2016 als directeur bij de Associatie Nederlandse Tandartsen.

Terug naar zorg varia

Ook positieve geluiden over nieuwe diabeteszorg

Trees van Dam: ‘Veranderingen overvielen me, maar nu ben ik tevreden’

Als ZZWW zijn we de ervaringen van diabetespatienten aan het inventariseren en wat blijkt: de reacties zijn zeer divers. Zo is Trees van Dam (61) inmiddels naar een consult bij de praktijkondersteuner van haar eigen huisarts geweest en dat bevalt haar prima.

Even wennen

“In eerste instantie was ik er niet zo blij mee dat de Enkhuizer dependance van het Diabeteszorgcentrum gesloten werd. Daar was ik namelijk altijd heel tevreden over. Deskundig en in mijn eigen woonplaats: perfect! Ik maakte me wel wat zorgen of het nou wel goed zou gaan. Bovendien duurde het door de corona nogal lang voordat ik een oproep kreeg voor mijn jaarlijkse controle. En dat liep vervolgens via de huisarts ook wat minder soepel, want opeens moest ik me van tevoren in plaats van ter plekke laten prikken. Ik hoorde dat veel te laat. Maar dat bleken opstartproblemen. Inmiddels heb ik er vrede mee en ben ik tevreden, hoor.”

‘Geen bezwaar voor lichte suikerpatiënten, zoals ik’

Tien jaar geleden kwam naar voren dat Trees niet alleen een erfelijke hartkwaal maar ook een milde vorm van suikerziekte heeft. “Ik merk er weinig van: hypo’s heb ik niet, spuiten hoeft niet en ik slik alleen medicijnen. Maar het moet wel in de gaten gehouden worden. Dat kan de praktijkondersteuner van de huisarts ook, heb ik nu gemerkt. Zorgvuldig controleerde ze mijn voeten en ik kreeg heldere informatie over de resultaten van het bloedonderzoek. Ik moet voorlopig even wat meer erop letten dat ik niet te vet eet om een van mijn cholesterolwaardes omlaag te krijgen, adviseerde ze. Ik heb de indruk dat ze alles wist over diabetes. Voor mij als lichte diabetespatiënt is het dus geen bezwaar om naar de huisarts te gaan. Voor het oogonderzoek moet ik dan wellicht voortaan vanuit Enkhuizen naar Hoorn. Dat is nog wel te doen en het is ook maar één keer per vijf jaar.”

 

OPROEP

Wat zijn uw ervaringen met de veranderingen in de diabeteszorg? Waar maakt u zich zorgen over? Laat het ons weten en stuur uw reactie per mail naar info@zzww.nl (graag met uw telefoonnummer, zodat we u eventueel kunnen benaderen voor meer informatie)

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Bericht van de Zorgkoepel West-Friesland

Jeroen Frequin volgt Harry Vossebeld op als bestuurder bij de Zorgkoepel West-Friesland

Per 1 oktober treedt Jeroen Frequin aan als bestuurder van de Zorgkoepel West-Friesland. Hij volgt Harry Vossebeld op. Frequin heeft uitvoerige bestuurlijke ervaring in de eerstelijnszorg en regionale samenwerkingsverbanden. Zo was hij onder andere bestuurder van Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland (HOOG).

Terug naar zorg varia

Bericht van het Dijklander Ziekenhuis

Jeroen Muller wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van het Dijklander Ziekenhuis

Jeroen Muller start 1 november als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Dijklander Ziekenhuis. Hij volgt Arno Timmermans op die half december met pensioen gaat. Muller is momenteel bestuursvoorzitter bij Arkin, een GGZ-aanbieder in Amsterdam. Hij heeft ruime ervaring als bestuursvoorzitter in de zorg. Zo werkte hij naast Arkin onder meer bij SEIN en Mentrum.

Terug naar zorg varia